mand flager med EU flag i London
Mand flager med det europæiske flag foran retten i forbindelse med briternes exit.
Foto: Scanpix

EU og Europa

Redaktionen
Top image group
mand flager med EU flag i London
Mand flager med det europæiske flag foran retten i forbindelse med briternes exit.
Foto: Scanpix

I december 2015 stemte danskerne nej til at afskaffe retsforbeholdet – ét af Danmarks fire EU-forbehold – ved en folkeafstemning. Der blev samtidig stemt nej til en tilvalgsordning, hvor et flertal i folketinget uden en folkeafstemning ville kunne sige ja til ny EU-lovgivning på området.

Nej'et ved folkeafstemningen kommer på et tidspunkt, hvor det europæiske samarbejde er presset på flere fronter. Økonomisk, fordi flere sydeuropæiske lande – heriblandt Grækenland – er i dyb krise med stor statsgæld. Retsligt, fordi man blandt EU-landene har været uenige om, hvordan man skulle tage sig af de mange flygtninge, som i sommeren 2015 i voksende grad søgte mod Europa fra blandt andet krigshærgede områder i Mellemøsten.

Mens Tyskland med forbundskansler Angela Merkel i spidsen ønsker at finde en fælles europæisk løsning på flygtningeproblemet, har der i andre EU-lande været stor modstand i forhold til at tage imod flygtninge – særligt i de østeuropæiske lande, men også i England, hvor mange flygtninge har søgt asyl. I England har EU-skepsissen de senere år været stærkt stigende, og i juni 2016 skal englænderne stemme om, hvorvidt de stadig ønsker at være medlem af EU.

 

På faktalink.dk har vi samlet baggrundsartikler om EU, Europa og EU-politik:

EU – Den Europæiske Union

Europa-Parlamentet

Flygtninge

Tyrkiet og EU          

De fire danske EU-forbehold

Amsterdam-traktaten

Nice-traktaten

Bådflygtninge

Euro-Islam

 

Andre undervisningsmaterialer

Se dokumentarfilm på Filmcentralen:

Om magtspil, beslutningsprocesser og lobbyvirksomhed i EU.

Præsidenten (2011) og Fogh bag facaden (2006) af Christoffer Guldbrandsen, Kampen om kemikalierne (2008) og Climaniacs – Rejsecirkus (2009).

EU-oplysningen

Undervisningsmateriale fra EU-oplysningen med temamateriale til forskellige forløb – EU og velfærd, diskussion af kønskvoter og om de grundlæggende værdier i det europæiske samarbejde.

Undervisningsmateriale fra Udenrigsministeriet

Materialet indeholder fem temaer: EU's økonomi, grøn vækst, det indre marked, EU's globale rolle og EU's rets- og politisamarbejde. Med faktabokse, cases, diskussionsoplæg, quiz og videoer.

EU på skemaet

Fra EMU – Danmarks Læringsportal. Forskellige indgange til viden om EU's historie, EU's forskellige institutioner, ordbog, dillemaspil, quiz og rundvisning i Europaparlamentet.

Temaside om EU på DR.dk

EU-minileksikon, videoklip om EU og opgavespørgsmål til samfundsfagsundervisningen i gymnasiet – både på C-, B- og A-niveau.

 

 

 

Artikel type
News Item