Stress

Artikel type
faktalink
journalist Eva-Sabrina Sustmann Kibsgård, iBureauet/Dagbladet Information. 2007
Main image
Travl forretningsmand spiser pizza mens han arbejder.
Travl forretningsmand spiser pizza mens han arbejder.
Modelfoto: David Trood / Scanpix

Stress bliver i dag betegnet som en folkesygdom. 8-12 procent af den arbejdende befolkning siger, at de ofte eller meget ofte er stressede på deres arbejde, og tallet er støt stigende. En væsentlig kilde til stress er, når presset i arbejds- og familielivet bliver større, end man kan magte. Stress koster både virksomheder og samfundet mange penge. Derfor er stress et varmt diskussionsemne på arbejdspladser, hos fagforeningerne og blandt politikere på Christiansborg. Alle er enige om, at stress er et stort problem. Men hvad er stress egentlig? Hvad betyder stress for vores krop og sind? Og hvad kan der gøres for at mindske stressbelastningerne og håndtere dens konsekvenser?

 

Introduktion til Stress

Hvad er stress?

Stress er et engelsk udtryk, som betyder noget i retning af belastning, spænding og påvirkning. Mange forbinder stress med sygdom, men stress er ikke i sig selv usundt. Det er en naturlig reaktion i hjernen, der sættes i gang, når kroppen belastes mere end normalt. For eksempel når arbejdsgiverens krav til den ansatte bliver større end den ansattes evne til at opfylde dem. Stress bliver først usundt, når kroppen belastes over en længere periode, og det er den stress, som følger af længerevarende negativ belastning af kroppen, vi ser på her.

Hvad er dot.com-syndromet?

Man blev for alvor opmærksom på stress i starten af 1990’erne, da de første tilfælde af stress blev registreret blandt medarbejdere i IT-branchen, deraf navnet: Dot.com-syndromet. På det tidspunkt forbandt man ofte stress med status. Var man stresset, betød det, at man havde travlt, fordi man var betydningsfuld for den virksomhed, man arbejdede for. IT-branchens opblomstring og udvikling med iværksætterånd og små hurtigt ekspanderende virksomheder med flad struktur har på mange måder været foregangsbillede for det fleksible arbejdsmarked, vi har i dag. Den hastige udvikling i IT-branchen og den hårde konkurrence på software og internetløsninger har knækket mange programmører og konsulenter.

Stressen og dens symptomer

Hvilke typer stress findes der?

Ifølge “Arbejdsliv i det offentlige og i finanssektoren” på arbejdsmiljoweb.dk (se kilder) kan stress opdeles i tre forskellige tilstande:

 • Grøn stress
  Du er tændt og energisk og mærker, at din hjerne arbejder godt. Du bliver udfordret, men ikke mere end du kan klare. Grøn stress er kortvarig og som sådan sund. Netdoktor og Sundhedsguiden (se kilder) beskriver det, der sker i kroppen, når man udsættes for grøn stress, på følgende måde: Når kroppen udsættes for belastning, kommer nervesystemet og hormonsystemets på arbejde. Stresshormonerne adrenalin og kortisol bliver frigivet fra binyrebarken. Adrenalin i blodet får hjertet til at slå hurtigere, får blodtrykket til at stige, skærper sanserne og sætter forbrændingen i vejret. Kroppen bliver fysisk i stand til at præstere mere end normalt. Formålet er at sætte mennesket i stand til at forsvare sig selv eller flygte.
 • Gul stress
  Du er opkørt, men mærker måske ikke selv, at du bliver presset for meget. Du er gennem længere tid blevet stillet overfor flere, vanskeligere eller større opgaver, end du reelt kan klare. Gul stress er, når kroppen gennem længere tid har haft et forhøjet indhold af adrenalin og kortisol i blodet. Jo længere tid, kroppen befinder sig i tilstanden af gul stress, des større er risikoen for at bevæge sig over i den røde stresstilstand.
 • Rød stress
  Der er igennem lang tid blevet stillet flere krav til dig, end du har haft mulighed for at opfylde. Både dit helbred og dit sociale liv er i fare. Måske er du på vej mod en personlig krise, en depression eller udbrændthed. De to hormoner, adrenalin og kortisol, vil på længere sigt nedbryde immunforsvaret og øge risikoen for at få en blodprop, som i værste fald kan medføre døden.

Hvilke symptomer har stress?

Fysiske og psykiske reaktioner på gul stress kan ifølge Arbejdsmiljøinstituttet og Arbejdstilsynet (se kilder) være:

 • Fysiske stressreaktioner:
  • Hovedpine og migræne
  • Maveproblemer (diarre, opkast, og så videre)
  • Hjertebanken
  • Åndedrætsbesvær
  • Svimmelhed
 • Psykiske stressreaktioner:
  • Hukommelsessvigt
  • Træthed
  • Søvnbesvær
  • Øget aggressivitet
  • Mindre beslutsomhed
  • Manglende lyst til sociale aktiviteter
  • Manglende sexlyst
  • Depression
  • Udbrændthed
  • Selvmordstanker

Hvis kroppen befinder sig i denne tilstand i længere tid, udvikler det sig til rød stress. Stressreaktionerne bliver så til symptomer på, at kroppen er syg af stress.