Sprogpolitik

Artikel type
faktalink
bibliotekar Karen Carlsson, DBC. 2000

Sprogpolitik er en bevidst styring af et samfunds sprogforhold. Påvirkningen fra især engelsk sprog er nu så stor, at mange lande forsøger at beskytte deres nationalsprog på forskellig måde. I visse lande er der indført love, der forbyder brug af fremmedord i offentlige dokumenter, i andre lande søger man systematisk at udskifte engelske ord med eksisterende eller nyskabte ord på nationalsproget.
Dette FaktaLink søger at belyse konsekvenserne af denne påvirkning fra engelsk, og især hvilken sprogpolitik de nordiske lande har valgt for at imødegå den engelsk-amerikanske sprogvirkning.