Introduktion til sharia

Hvad er sharia?

Sharia er et begreb, der bruges i islam om de etiske rammer og normer, som muslimer skal leve inden for, hvis de skal leve sådan, som Gud ønsker det. Hvad det præcist vil sige, er muslimer meget uenige om. Så det kan være svært at lave en liste med konkrete leveregler, som alle muslimer vil være enige om at kalde sharia. Men de fleste muslimer er enige om, at sharia dækker både etiske, moralske, samfundsmæssige og individuelle anliggender og omfatter alle de anvisninger, Gud har givet mennesket, og som det skal følge for at opnå lykke i dette liv og i livet efter døden. Det handler altså både om at bede, faste og give almisser til de fattige og om, hvordan reglerne for ægteskab og skilsmisse er. Nogle muslimer mener, at sharia er nogle retningslinjer eller et etisk grundlag, som det er op til den enkelte muslim at forsøge at følge, mens andre mener, at det er nødvendigt, at samfundet indrettes efter disse retningslinjer, og at al lovgivning baserer sig herpå.

Hvad er forskellen på sharia og sharia-lovgivning?

Sharia er et bredt begreb, der kan dække over de overordnede vurderinger, normer og principper, som muslimer kan finde for deres liv i deres hellige bog, Koranen, og i beretningerne om profeten Muhammeds sædvane. Forstået på den måde kan sharia være grundlaget for konkret lovgivning, som dog altid vil være præget af den tid og det sted, hvor den bliver til. Sharia-lovgivning er den lovgivning, som nogle lovgivere eller religiøse eksperter udleder af de normer og principper, som findes i Koranen og i Muhammeds sædvane. Al lovgivning, der er inspireret af Koranen og Muhammeds sædvane kan siges at være sharia-lovgivning. Men nogle muslimer mener alene, at sharia-lovgivning er de juridiske regler, som blev udviklet af religiøse eksperter i de første århundreder efter Muhammeds død, altså i 700-900-tallet, og at alt andet er nyere opfindelser, som ikke er lige så autentisk eller rigtig som de gamle regler. Der findes altså ingen fast samling af lovregler, som alle muslimer er enige om at kalde sharia. Der findes ikke nogen sharia-lovbog, man kan slå op i for at finde ud af, hvad sharia er.