Fakta om satanisme

Citat
Satanisme er det omvendte af hvad kristendommen står for. Det drejer sig hovedsagelig om at leve sine følelser ud i livet, uden at føle, at det er syndigt. Det drejer sig om at have stolthed. Nioghalvfems procent af verdens befolkning lever efter den sataniske filosofi. De lever efter deres følelser. De har sex før deres ægteskaber. De lever efter deres følelser, det gør vi allesammen.
Satanisten og musikeren King Diamond i en TV-udsendelse d. 16. november 1990

Hvilke navne har Satan?

Den centrale figur i satanismen har mange navne. Belial, Leviathan, Lucifer, Fanden, Djævelen, Satan, Den Onde, Mørkets Fyrste.

 • Belial er hebraisk og betyder "uden herre", "det jordiske fundament", "uafhængighed", "nord".
 • Leviathan stammer fra hebraisk, og bruges i Bibelen om slangen fra dybet.
 • Lucifer var en lysets gud i romersk mytologi.
 • Fanden var en frisisk betegnelse for fristeren. I skandinaviske folkeeventyr var han tåben. Indenfor kristendommen blev han synonym med djævelen.
 • Djævel stammer fra græsk og betyder den der flyder nedad. I hebræisk oversættelse betyder djævel "den modsatte" (2).
 • Satan oversættes i det gamle testamente med ordet "modstander" (3)

Er satan en gud?

Hvorvidt Satan er en gud afhænger af hvilken type satanist man er. De satanister, der sætter mennesket i centrum, anvender betegnelsen Satan som et synonym på det mennesket kan opnå ved at leve efter sataniske regelsæt. Til denne kategori hører for eksempel Anton LaVey.

Michael Aquino og medlemmerne af Sets Tempel er et eksempel på satanister, for hvem Satan er et reelt væsen, der dyrkes og tilbedes som en guddom.

Hvad er en satanist?

Definitionen på en satanist afhænger af hvilken retning/bevægelse en person tilhører.

Men der er visse grundlæggende fællestræk: Men der er visse grundlæggende fællestræk:

 • Forkastelse af kristendommen.
 • Dyrkelse af jeg'et, modsat næstekærlighed.
 • Søgen efter indsigt og erkendelse.
 • Satanisk symbolik.

Hvem er Den hornede?

Blandt satanister er der uenighed om, hvorvidt Satan er en ånd, eller om han har en eller flere skikkelser.

Det mest kendte billede af Satan stammer fra middelaldeten og kaldes for "Den Hornede". Den Hornede er en figur, der er en blanding af menneske og ged, med klove som fødder, hale og gedehovede med horn. Den Hornede kaldes også for Baphomet.

Hvilke sataniske symboler findes der?

Satanismen benytter sig af en række symboler, nogle mere kendte end andre.

 • Det mest kendte er formodentlig det omvendte kors, der symboliserer, at satanismen står for det modsatte af kristendommen.
 • Baphomets sigil består af et pentagram med Baphomets hovede (et gedehovede) placeret inden i to ringe. Ud for hver spids i pentagrammet står et hebraisk tegn. De fem tegn danner til sammen ordet "Leviathan", der er navnet på en slange og et havuhyre i Det Gamle Testamente (4). I Det Gamle Testamente oversættes "Leviathan" også med "verdensmagten" (5)
 • Også pentagrammet er et af satanismens symboler. Hvis man vender det på hovedet symboliserer pentagrammet en ged, djævelen, med to horn, to ører og fipskæg.
 • 666, eller dyrets tal, er et almindeligt anvendt symbol for djævelen, der stammer fra Johannes åbenbaring i Det Nye Testamente (6,7)
 • "Den hornedes tegn" er en hilsen der udføres ved at knytte hånden og lade lillefinger og pegefinger stritte som horn. Denne hilsen udføres med venstre hånd (1)

Findes der sataniske højtider?

Satanismen indeholder højtider, der kan deles op i:

 1. De store højtider
  • Valborgsaften, 30. april.
  • Allehelgensaften, 31. oktober.
 2. Årstiderne
  • Forårsjævndøgn, 20. marts.
  • Sommersolhverv, 21. juni.
  • Efterårsjævndøgn, 20. september.
  • Vintersolhverv, 21. december.
 3. Keltiske højtider
  • Kyndelmisse, 1. februar.
  • Beltain, 1. maj.
  • Lammas, 1. august.

Desuden er også en satanists fødselsdag en særlig begivenhed. Den dag man er født, er en central begivenhed i jeg-dyrkelsen.

Hvad er sataniske ritualer?

Lige som kristendommen og andre religioner, indholder satanismen en række ritualer. Disse ritualer varierer dog fra kult til kult.
Hvis man ønsker optagelse i en af de store kulter, foregår det på samme måde som når man melder sig ind i en hvilken som helst anden forening. Man læser vedtægterne igennem, udfylder nogle papirer og betaler et kontingent.
I mange små kulter er optagelsen langt mere symbolpræget, for eksempel ved en optagelsesceremoni hvor man skal afsværge Gud og kristendommen, og indgår en kontrakt med Satan der underskrives med ens eget blod. Kontrakten brændes derefter, fordi den på denne måde ikke kan ophæves, men er eviggyldig.

Finder der menneskeofring, voldtægt og mishandling sted i satan-kulter?

Det er endnu et spørgsmål, som det er svært at svare på. De fleste mennesker, der beskæftiger sig med satanisme, mener, at der finder menneskeofringer sted. Blandt andet fordi blod er helligt for satanister. Typisk vil alterkalken i små satankulter indeholde blod i stedet for vin. I de langt de fleste tilfælde er der dog tale om dyreblod fra for eksempel geder, katte, hunde eller haner.
Det er ikke svært at finde vidnesbyrd om kriminelle handlinger i satanismen. Men der findes meget få beviser for disse handlinger (8)
Kaj Moos refererer i sin bog, "Rapport om Satan", flere tilfælde, hvor ex-satanister fortæller, hvordan de er blevet mishandlet af satan-kulter:

 • Kvinden Sally der under sin optagelsesceremoni lader en dæmon tage bolig i sin krop.
 • Glenn der som 6-årig blev initieret til Satan ved at hans bedstefar under en ceremoni overhældte ham med gedeblod, hvorefter sektens mandlige medlemmer efter tur misbrugte ham sexuelt. Glen fortæller også om ofringen af en lille pige ved først at åbne håndled og fodled for at opsamle blodet, hvorefter Glen blev tvunget til at dræbe hende med en kniv i brystet.

Der findes ikke dokumentation for disse beretninger (2)
Til gengæld findes der dokumentation for mange kriminelle forhold, hvor de kriminelle har påstået, at deres handling er foretaget ud fra et satanisk livssyn. Det er dog næsten altid blevet tilbagevist ved politiets efterforskning (8,9,10) 

Hvilken rolle spiller sex i satanisme?

Der er ingen tvivl om at sex indtager en vigtig plads i udøvelsen af satanisme. I den moderne satanisme som LaVey repræsenterer, er det at følge sine sexuelle lyster en forudsætning for jeg-dyrkelsen. I de mere primitive former for satanisme har de sexuelle handlinger ofte et sadomasochistisk islæt, og er forbundet med magt på den ene side, og lidelse på den anden.

Hvad er et månebarn?

Et månebarn er, ifølge satanismen, satans yngel. Et månebarn undfanges ved at man under en sort messe påkalder en kvindelig dæmon, der voldtages af en mandlig satanist. Den mandlige satanist har pligt til at voldtage den kvindelige dæmon, fordi Satan skal bruge hans sæd. Ni måneder senere fødes et barn, der fra fødslen er indviet til Satan (7). I Roman Polanskis film "Rosemary's baby", er omdrejningspunktet netop frembringelsen af et månebarn, en mellemting mellem et menneske og en dæmon.

Hvor mange satanister findes der?

Det er umuligt at sige, hvor mange satanister der findes i de enkelte lande og på verdensplan. Implicit i det okkulte ligger hemmeligholdelsen, og det er derfor de færreste satanister, der står frem og åbent vedkender sig deres tro.
Jens Laigaard refererer til en engelsk undersøgelse, der viser, at én ud af fem tusind englændere er satanister. Overført til danske tal ville dette betyde, at der er tusind danske satanister. Men dette tal er rent gætteri (1) 

Hvad er exorcisme?

Exorcisme betyder djævleuddrivelse. Exorcisme benyttes til at rense mennesker, der er besat djævelen eller af dæmoner. I følge Johannes Aagaard handler besættelsen om at miste magten over sine følelser, så man når et punkt, hvor man ikke længere kan identificere sig med sine egne følelser. Johannes Aagaard mener ikke, at der er behov for exorcisme, men for at mennesket tror. For "troen er den afgørende virkelighed i enhver form for identifikation" (11). Ole Skjerbæk Madsen, der er præst i Bethlehemskirken i København, er af den opfattelse, at ånder og dæmoner et virkelige væsener ligesom Satan. Og han hjælper folk, der er blevet fanget af den åndelige verden, eller som har fået vendt op og ned på deres verdensbillede på grund af deltagelse i en religiøs sekt, med at finde tilbage til en kristen virkelighed (1) 

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Ritual abuse. Frequently asked questions.

 The Ritual Abuse, Ritual Crime & Healing Home Page. Fuldtekst. Engelsk tekst.

Siden indeholder svar på en lang række hyppigt stillede spørgsmål om rituel mishandling, om kulter og om de psykologiske implikationer. Denne FAQ er lavet af en amerikansk organisation, der hjælper ofre for rituel mishandling.

Satanic Ritual Abuse. Answers.com. Fuldtekst, engelsk tekst.
Indeholder information fra forskellige sider bl.a. Wikipedia. 

Satanism. Ontario Consultants on religious tolerance. Fuldtekst. Engelsk tekst.
En klar og præcis fremstilling af satanismen i det 20. århundrede, specielt med vægt på Aleister Crowley og Anton LaVey.
Siden indholder desuden link til en række satankirker.

Kilder

 1. Laigaard, Jens: Satanisme. - Mystikserien 8. - Borgen. 1994.
 2. Moos, Kaj: Rapport om satan. Havmågen. 1991.
 3. Det Gamle Testamente. - Jobs bog, kapitel 1, vers 6.
 4. Det Gamle Testamente. - Salmernes bog, 74. salme, vers 14.
 5. Det Gamle Testamente. - Esajas' bog, kapitel 27, vers 1.
 6. Det Nye Testamente. - Johannes åbenbaring, kapitel 13, vers 18. (Vers 1-18).
 7. Andsersen, Kirsten: Satanisme. - Tommeliden. 1997.
 8. FBI 1992 study of childhood ritual abuse.
  http://www.religioustolerance.org/ra_rep03.htm
 9. UK goverment study of childhood ritual abuse.
  http://www.religioustolerance.org/ra_rep01.htm
 10. US goverment study of childhood ritual abuse. http://www.religioustolerance.org/ra_rep00.htm
 11. Aagaard, Johannes: Har vi stadig brug for exorcisme!. - Nordisk Missionstidsskrift, nr. 1, marts 1992.