Satanisme

Artikel type
faktalink
cand.mag. Helle Nørgaard, DBC. 1997
Main image
Satanist Tempel i Svendborg. Petra Johansson forbereder en indvielsesmesse for sit sataniske tempel.
Satanist Tempel i Svendborg. Petra Johansson forbereder en indvielsesmesse for sit sataniske tempel.
Foto: Claus Fisker/Scanpix

Det er meget vanskeligt at bedømme satanismens udbredelse idag. Et af satanismens kendetegn er netop det skjulte, og blandt andet derfor foregår det meste satandyrkelse i hemmelighed. Ligesom frimurere og andre loger værner om deres ritualer, og på den måde gør sig selv til genstand for mytedannelser, er det umuligt at dokumentere sataniske ritualer.
Det vi kan se og følge med i via medierne, er når der finder hændelser sted, som kan kædes sammen med satanismen.