Satanisme - historisk baggrund

cand.mag. Helle Nørgaard, DBC, 1997.
Main image
Satanist Tempel i Svendborg. Petra Johansson forbereder en indvielsesmesse for sit sataniske tempel.
Satanist Tempel i Svendborg. Petra Johansson forbereder en indvielsesmesse for sit sataniske tempel.
Foto: Claus Fisker/Scanpix

Det er meget vanskeligt at bedømme satanismens udbredelse idag. Et af satanismens kendetegn er netop det skjulte, og blandt andet derfor foregår det meste satandyrkelse i hemmelighed. Ligesom frimurere og andre loger værner om deres ritualer, og på den måde gør sig selv til genstand for mytedannelser, er det umuligt at dokumentere sataniske ritualer.
Det vi kan se og følge med i via medierne, er når der finder hændelser sted, som kan kædes sammen med satanismen.

Artikel type
faktalink

Introduktion til satanisme

Men satanismen er født af kristendommen, ligesom skyggen er født af lyset. Den er et oprør mod den kristne Gud og den kristne måde at leve på.
Forfatteren Jens Laigaard i forordet til sin bog om satanisme

Udtryk

"Satans også!", "For fanden da!", "Gå fanden i vold", "Fandens fødselsdag", "Med djævelens vold og magt", "djævleblændt", "diabolsk" "Nu skal jeg den onde lyne mig ... ".
Alle disse ord og udtryk stammer fra almindelig dansk sprogbrug, og mange af os bruger dem i flæng og per automatik, uden at tænke over hvad ordene egentlig refererer til.
Men de handler alle om det, der indenfor kristendommen omtales som djævelen, fanden, satan eller sagt på en anden måde, den kristne gode Guds diamentrale modsætning, det onde. 

Det onde i antikken

I antikken havde man mange forskellige guder til mange forskellige formål. Gode og onde guder eksisterede side om side i folks bevidsthed. Ofte kunne den samme gud være både god og ond, ligesom mennesket kunne være både godt og ondt.

Platon lader i "Timaios" Sokrates beskrive, hvorledes guderne ved menneskets skabelse opdelte menneskesjælen i tre:
 1. Fornuftssjælen, der bor i hovedet og og repræsenterer den udødelige sjæl.
 2. Viljesjælen, der bor i brystet sammen med mod og beslutsomhed.
 3. Begærsjælen, der bor "i bugen ved den sultne og tørstige mave og de lystne kønsorganer", og ofte driver mennesket ud på farlige afveje (2)

På denne måde var der afsat plads i menneskesjælen til at fejle, til at have lyster, og til at følge sine lyster.

Det onde i kristendommen

I kristendommen eliminerede man tanken om en ond helligdom, og eksistensen af flere sandheder. Der var kun én sandhed: den gode Gud på den ene side, og fortabelsen på den anden. I fortabelsen ligger også tanken om det onde, om Satan. Men i kristendommen er Satan mere defineret som alt det der ikke er Gud, end som en skikkelse, eller som en del af mennesket.

Hekse, troldmænd og andre myter

Under den katolske inkvisitions jagt på det onde, beskyldtes mange mænd og kvinder for at være i pagt med djævelen. Mange tilstod denne forbindelse, efter at kirkens mænd havde tortureret og pint dem tilstrækkelig længe. Men netop fra disse historier stammer en del af de forestillinger, vi i dag har om djævelen. En anklaget heks blev ikke spurgt: "Hvordan ser djævelen ud?", men " Er det ikke sandt, at djævelen har klove i stedet for fødder, horn i panden og en lang hale?". Under totur er der stor sandsynlighed for at den anklagede svarede positivt på spørgsmålet.
Nogle er endda af den opfattelse, at mange af de idéer om og billeder af djævelen vi har idag, simpelthen er skabt af den katolske inkvisition som et redskab mod vantroende (3). Men hekse, troldmænd og satanister har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre, hvis man betragter heksekult som tilhørende gamle hedenske traditioner, ligesom for eksempel frimureri også falder uden for satanismens i øvrigt meget vide rammer (4) 

Kan vi se satanismen?

Det er meget vanskeligt at bedømme satanismens udbredelse idag. Et af satanismens kendetegn er netop det skjulte, og blandt andet derfor foregår det meste satandyrkelse i hemmelighed. Ligesom frimurere og andre loger værner om deres ritualer, og på den måde gør sig selv til genstand for mytedannelser, er det umuligt at dokumentere sataniske ritualer.
Det vi kan se og følge med i via medierne, er når der finder hændelser sted, som kan kædes sammen med satanismen.
Det kan for eksempel være kirkeafbrændinger eller rituelle mord. De færreste satanister ønsker at stå frem med deres tro, og de der vælger at gøre det, er ofte ekstreme personer i forhold til de gældende samfundsmæssige normer for, hvad der er normalt.
I Danmark er det personer som musikeren King Diamond og forfatteren Erwin Neutzsky-Wulff, der tegner satanismen udad til.
I udlandet har det blandt andre været dette århundredes to store kultfigurer inden for hver sin gren af satanismen: Aleister Crowley og Anton LaVey.

Satanisme i mange afskygninger

Helt sikkert er det , at satandyrkelsen findes i mange forskellige former. Kaj Moss giver i sin bog, "Rapport om satan", disse tre kategorier:

 1. Unge mennesker der har fået interesse for det okkulte gennem spil, horoskoper og spiritisme, og som reelt set kun har et løst forhold til satanismen.
 2. Mennesker der offentlig bekender sig til satanismen, som for eksempel Anton LaVey og Aleister Crowley.
 3. Mennesker der er organiseret i hemmelige grupper eller loger, og som udfører sataniske ritualer, der kan indebære kriminelle handlinger (5)

En anden udlægning af sataniske grupper giver Poul Hoffmann i Kristeligt Dagblad:

 1. Første niveau er sort magi - den virkelig hårde satanisme. Onskaben er i højsædet, og der vendes op og ned på godt og ondt.
 2. Andet niveau er hvid magi. Kirsten Andersen kalder i sin bog, "Satanisme", dette niveau for "butikken" (4). Her forsøger man at bruge de onde kræfter til gode formål som for eksempel helbredelser. Andet niveau er også karakteriseret ved at være tiltrukket af det okkulte som for eksempel astrologi, helbredelse ved hjælp af åndediagnoser og flyvende tallerkner og realisering af jeg'et.
 3. Tredje niveau handler om jeg-dyrkelse, og er nært forbundet med egoisme, og en frigørelse fra kristendommens tale om synd (6)

Tegn på satanisme

Kun når der foretages ekstreme handlinger bliver vi gjort opmærksomme på den eventuelle eksistens af satanismen. Tegn på satanisme kan for eksempel være kirkeafbrændinger, hærværk mod kirker og kirkegårde og de meget sjældne rituelle mord.
I 1993 blev indehaveren af en pladebutik i Oslo dræbt af sin ven, Greven. I kølvandet på dette mord fulgte en delvis opklaring på de mere end 30 kirkeafbrændinger, der havde fundet sted mellem 1991 og 1993 i Norge. Greven blev dømt for mordet på sin ven Euronymous og for otte kirkeafbrændinger.
Grevens udlægning af satanisme kom frem under retssagen, hvor han blandt andet sagde at:
"Mit største ønske ville være, at der blev sat ild på en fuldt besat kirke, eller at den blev sprængt i luften med dynamit" (7,8)
Et andet eksempel på ekstreme handlinger med tilknytning til sataniske miljøer, var Charles Mansons kult, "Familien", der i 1969 udførte flere rituelle mord, blandt andet dræbte de filminstruktøren Roman Polanskis højgravide hustru.
Selvom Charles Manson ikke var satanist, var han med til at skabe fornyet interesse omkring satanismen (1) 

Tegn på satanisme i Danmark

Fra 1973 og frem til 1980'erne, blev der på Anholt gjort adskillige fund, der kunne tyde på tilstedeværelsen af en satankult. Samtidig begyndte en række mennesker rundt omkring i Danmark, uden nogen tilknytning til hinanden, at modtage breve der opfordrede til rituelle handlinger, og alle var underskrevet en "Alice Mandragora", der hævdede at være ypperstepræstinde ved satankulten på Anholt.
Men man har aldrig fundet frem til brevskriveren, ligesom man heller ikke har været i stand til at bevise, at der er blevet afholdt sorte messer eller lignende på Anholt (9,10) 

Læsning om satanisme

Det er meget svært at fremskaffe litteratur om satanisme. For eksempel har det ikke være muligt at fremskaffe to af det 20. århundredes hovedværker om satanisme, nemlig "The satanic bible" af Anton LaVey og "The Book of the Law" af Alexander Crowley, i trykt form.
Disse findes dog begge på Internettet i deres fulde udstrækning, men der er ingen garanti for indholdets korrekte gengivelse i forhold til de trykte udgaver.
I det hele taget er det svært at dokumentere oprindelsen af Internet-kilder om satanisme. Der findes mange, men det er sjældent, at indehaveren af de pågældende sider står nævnt ved navn. Eftersom det skjulte og hemmelige er en del af satanismens tradition, er en del af denne type kilder dog medtaget i FaktaLinket om satanisme.

Kilder

 1. Laigaard, Jens: Satanisme. - Mystikserien 8. - Borgen. 1994.
 2. Thielst, Peter: man bør tvivle om alt - og tro på meget. Historien om filosofien. - Gyldendal. 1996.
 3. Andersen, Kirsten: Satanisme. - Tommeliden. 1997.
 4. Kjerrumgaard, Henrik: Mørkets mystiske mænd. - Euroman. - Nr. 38 (1995), side 24-27.
 5. Moos, Kaj: Rapport om satan. Havmågen. 1991.
 6. Christensen, Knud Simon: Al religion rummer en skygge. - Kristligt Dagblad. - 1993-02-08.
 7. Span, Michael Grundt: Satanistens hævn. - Nordisk kriminalreportage. - 1997, side 251-262.
 8. Andersen, Lars K.: Da satan steg ned fra fjeldet. - Levende billeder. - Årg. 10, nr. 98 (1994), side 26-27.
 9. Rysgaard, Thorsten: Hvem er Alice Mandragora?. - Den Nye Dialog, Nr. 68 (1997), side 13-14.
 10. Westbjerg, Niels: Okkult narrefisse. - Information. - 1985-05-17.

Fakta om satanisme

Satanisme er det omvendte af hvad kristendommen står for. Det drejer sig hovedsagelig om at leve sine følelser ud i livet, uden at føle, at det er syndigt. Det drejer sig om at have stolthed. Nioghalvfems procent af verdens befolkning lever efter den sataniske filosofi. De lever efter deres følelser. De har sex før deres ægteskaber. De lever efter deres følelser, det gør vi allesammen.
Satanisten og musikeren King Diamond i en TV-udsendelse d. 16. november 1990

Hvilke navne har Satan?

Den centrale figur i satanismen har mange navne. Belial, Leviathan, Lucifer, Fanden, Djævelen, Satan, Den Onde, Mørkets Fyrste.

 • Belial er hebraisk og betyder "uden herre", "det jordiske fundament", "uafhængighed", "nord".
 • Leviathan stammer fra hebraisk, og bruges i Bibelen om slangen fra dybet.
 • Lucifer var en lysets gud i romersk mytologi.
 • Fanden var en frisisk betegnelse for fristeren. I skandinaviske folkeeventyr var han tåben. Indenfor kristendommen blev han synonym med djævelen.
 • Djævel stammer fra græsk og betyder den der flyder nedad. I hebræisk oversættelse betyder djævel "den modsatte" (2).
 • Satan oversættes i det gamle testamente med ordet "modstander" (3)

Er satan en gud?

Hvorvidt Satan er en gud afhænger af hvilken type satanist man er. De satanister, der sætter mennesket i centrum, anvender betegnelsen Satan som et synonym på det mennesket kan opnå ved at leve efter sataniske regelsæt. Til denne kategori hører for eksempel Anton LaVey.

Michael Aquino og medlemmerne af Sets Tempel er et eksempel på satanister, for hvem Satan er et reelt væsen, der dyrkes og tilbedes som en guddom.

Hvad er en satanist?

Definitionen på en satanist afhænger af hvilken retning/bevægelse en person tilhører.

Men der er visse grundlæggende fællestræk: Men der er visse grundlæggende fællestræk:

 • Forkastelse af kristendommen.
 • Dyrkelse af jeg'et, modsat næstekærlighed.
 • Søgen efter indsigt og erkendelse.
 • Satanisk symbolik.

Hvem er Den hornede?

Blandt satanister er der uenighed om, hvorvidt Satan er en ånd, eller om han har en eller flere skikkelser.

Det mest kendte billede af Satan stammer fra middelaldeten og kaldes for "Den Hornede". Den Hornede er en figur, der er en blanding af menneske og ged, med klove som fødder, hale og gedehovede med horn. Den Hornede kaldes også for Baphomet.

Hvilke sataniske symboler findes der?

Satanismen benytter sig af en række symboler, nogle mere kendte end andre.

 • Det mest kendte er formodentlig det omvendte kors, der symboliserer, at satanismen står for det modsatte af kristendommen.
 • Baphomets sigil består af et pentagram med Baphomets hovede (et gedehovede) placeret inden i to ringe. Ud for hver spids i pentagrammet står et hebraisk tegn. De fem tegn danner til sammen ordet "Leviathan", der er navnet på en slange og et havuhyre i Det Gamle Testamente (4). I Det Gamle Testamente oversættes "Leviathan" også med "verdensmagten" (5)
 • Også pentagrammet er et af satanismens symboler. Hvis man vender det på hovedet symboliserer pentagrammet en ged, djævelen, med to horn, to ører og fipskæg.
 • 666, eller dyrets tal, er et almindeligt anvendt symbol for djævelen, der stammer fra Johannes åbenbaring i Det Nye Testamente (6,7)
 • "Den hornedes tegn" er en hilsen der udføres ved at knytte hånden og lade lillefinger og pegefinger stritte som horn. Denne hilsen udføres med venstre hånd (1)

Findes der sataniske højtider?

Satanismen indeholder højtider, der kan deles op i:

 1. De store højtider
  • Valborgsaften, 30. april.
  • Allehelgensaften, 31. oktober.
 2. Årstiderne
  • Forårsjævndøgn, 20. marts.
  • Sommersolhverv, 21. juni.
  • Efterårsjævndøgn, 20. september.
  • Vintersolhverv, 21. december.
 3. Keltiske højtider
  • Kyndelmisse, 1. februar.
  • Beltain, 1. maj.
  • Lammas, 1. august.

Desuden er også en satanists fødselsdag en særlig begivenhed. Den dag man er født, er en central begivenhed i jeg-dyrkelsen.

Hvad er sataniske ritualer?

Lige som kristendommen og andre religioner, indholder satanismen en række ritualer. Disse ritualer varierer dog fra kult til kult.
Hvis man ønsker optagelse i en af de store kulter, foregår det på samme måde som når man melder sig ind i en hvilken som helst anden forening. Man læser vedtægterne igennem, udfylder nogle papirer og betaler et kontingent.
I mange små kulter er optagelsen langt mere symbolpræget, for eksempel ved en optagelsesceremoni hvor man skal afsværge Gud og kristendommen, og indgår en kontrakt med Satan der underskrives med ens eget blod. Kontrakten brændes derefter, fordi den på denne måde ikke kan ophæves, men er eviggyldig.

Finder der menneskeofring, voldtægt og mishandling sted i satan-kulter?

Det er endnu et spørgsmål, som det er svært at svare på. De fleste mennesker, der beskæftiger sig med satanisme, mener, at der finder menneskeofringer sted. Blandt andet fordi blod er helligt for satanister. Typisk vil alterkalken i små satankulter indeholde blod i stedet for vin. I de langt de fleste tilfælde er der dog tale om dyreblod fra for eksempel geder, katte, hunde eller haner.
Det er ikke svært at finde vidnesbyrd om kriminelle handlinger i satanismen. Men der findes meget få beviser for disse handlinger (8)
Kaj Moos refererer i sin bog, "Rapport om Satan", flere tilfælde, hvor ex-satanister fortæller, hvordan de er blevet mishandlet af satan-kulter:

 • Kvinden Sally der under sin optagelsesceremoni lader en dæmon tage bolig i sin krop.
 • Glenn der som 6-årig blev initieret til Satan ved at hans bedstefar under en ceremoni overhældte ham med gedeblod, hvorefter sektens mandlige medlemmer efter tur misbrugte ham sexuelt. Glen fortæller også om ofringen af en lille pige ved først at åbne håndled og fodled for at opsamle blodet, hvorefter Glen blev tvunget til at dræbe hende med en kniv i brystet.

Der findes ikke dokumentation for disse beretninger (2)
Til gengæld findes der dokumentation for mange kriminelle forhold, hvor de kriminelle har påstået, at deres handling er foretaget ud fra et satanisk livssyn. Det er dog næsten altid blevet tilbagevist ved politiets efterforskning (8,9,10) 

Hvilken rolle spiller sex i satanisme?

Der er ingen tvivl om at sex indtager en vigtig plads i udøvelsen af satanisme. I den moderne satanisme som LaVey repræsenterer, er det at følge sine sexuelle lyster en forudsætning for jeg-dyrkelsen. I de mere primitive former for satanisme har de sexuelle handlinger ofte et sadomasochistisk islæt, og er forbundet med magt på den ene side, og lidelse på den anden.

Hvad er et månebarn?

Et månebarn er, ifølge satanismen, satans yngel. Et månebarn undfanges ved at man under en sort messe påkalder en kvindelig dæmon, der voldtages af en mandlig satanist. Den mandlige satanist har pligt til at voldtage den kvindelige dæmon, fordi Satan skal bruge hans sæd. Ni måneder senere fødes et barn, der fra fødslen er indviet til Satan (7). I Roman Polanskis film "Rosemary's baby", er omdrejningspunktet netop frembringelsen af et månebarn, en mellemting mellem et menneske og en dæmon.

Hvor mange satanister findes der?

Det er umuligt at sige, hvor mange satanister der findes i de enkelte lande og på verdensplan. Implicit i det okkulte ligger hemmeligholdelsen, og det er derfor de færreste satanister, der står frem og åbent vedkender sig deres tro.
Jens Laigaard refererer til en engelsk undersøgelse, der viser, at én ud af fem tusind englændere er satanister. Overført til danske tal ville dette betyde, at der er tusind danske satanister. Men dette tal er rent gætteri (1) 

Hvad er exorcisme?

Exorcisme betyder djævleuddrivelse. Exorcisme benyttes til at rense mennesker, der er besat djævelen eller af dæmoner. I følge Johannes Aagaard handler besættelsen om at miste magten over sine følelser, så man når et punkt, hvor man ikke længere kan identificere sig med sine egne følelser. Johannes Aagaard mener ikke, at der er behov for exorcisme, men for at mennesket tror. For "troen er den afgørende virkelighed i enhver form for identifikation" (11). Ole Skjerbæk Madsen, der er præst i Bethlehemskirken i København, er af den opfattelse, at ånder og dæmoner et virkelige væsener ligesom Satan. Og han hjælper folk, der er blevet fanget af den åndelige verden, eller som har fået vendt op og ned på deres verdensbillede på grund af deltagelse i en religiøs sekt, med at finde tilbage til en kristen virkelighed (1) 

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Ritual abuse. Frequently asked questions.

 The Ritual Abuse, Ritual Crime & Healing Home Page. Fuldtekst. Engelsk tekst.

Siden indeholder svar på en lang række hyppigt stillede spørgsmål om rituel mishandling, om kulter og om de psykologiske implikationer. Denne FAQ er lavet af en amerikansk organisation, der hjælper ofre for rituel mishandling.

Satanic Ritual Abuse. Answers.com. Fuldtekst, engelsk tekst.
Indeholder information fra forskellige sider bl.a. Wikipedia. 

Satanism. Ontario Consultants on religious tolerance. Fuldtekst. Engelsk tekst.
En klar og præcis fremstilling af satanismen i det 20. århundrede, specielt med vægt på Aleister Crowley og Anton LaVey.
Siden indholder desuden link til en række satankirker.

Kilder

 1. Laigaard, Jens: Satanisme. - Mystikserien 8. - Borgen. 1994.
 2. Moos, Kaj: Rapport om satan. Havmågen. 1991.
 3. Det Gamle Testamente. - Jobs bog, kapitel 1, vers 6.
 4. Det Gamle Testamente. - Salmernes bog, 74. salme, vers 14.
 5. Det Gamle Testamente. - Esajas' bog, kapitel 27, vers 1.
 6. Det Nye Testamente. - Johannes åbenbaring, kapitel 13, vers 18. (Vers 1-18).
 7. Andsersen, Kirsten: Satanisme. - Tommeliden. 1997.
 8. FBI 1992 study of childhood ritual abuse.
  http://www.religioustolerance.org/ra_rep03.htm
 9. UK goverment study of childhood ritual abuse.
  http://www.religioustolerance.org/ra_rep01.htm
 10. US goverment study of childhood ritual abuse. http://www.religioustolerance.org/ra_rep00.htm
 11. Aagaard, Johannes: Har vi stadig brug for exorcisme!. - Nordisk Missionstidsskrift, nr. 1, marts 1992.