mænd og kvinder
I Marika Club afvikler den russiske mafia forretninger med rigtig mange penge.
Foto: J. Kondakov / Moscoop / Scanpix

Den russiske mafia

journalist Martin Selsøe Sørensen, iBureauet/Dagbladet Information. 2001
Top image group
mænd og kvinder
I Marika Club afvikler den russiske mafia forretninger med rigtig mange penge.
Foto: J. Kondakov / Moscoop / Scanpix
Main image
Den russiske mafia. Gangstere i paradis i Marika Club med modeller og banditter. Her afvikler mafiaen forretninger med rigtig mange penge.
Den russiske mafia. Gangstere i paradis i Marika Club med modeller og banditter. Her afvikler mafiaen forretninger med rigtig mange penge.
Foto: J. Kondakov / Scanpix

Indledning

Den russiske mafia bliver stadig stærkere og mere udbredt over store dele af verden. Med udbredelsen af internettet bliver det på en gang sværere for politiet at overvåge mafiaen og lettere for mafiaen at finde på nye kriminalitetsformer fordi, internettet giver mulighed for at handle og overføre penge elektronisk og dermed også mulighed for tyveri, svindel med mere. Den russiske mafia har for længst bredt sig gennem Østeuropa til Vesteuropa og USA. Men indtil videre ser det ikke ud til, at mafiaen for alvor er kommet til Danmark.

Artikel type
faktalink

Den russiske mafia

Indledning

Den russiske mafia bliver stadig stærkere og mere udbredt over store dele af verden. Med udbredelsen af internettet bliver det på én gang sværere for politiet at overvåge mafiaen og lettere for mafiaen at finde på nye kriminalitetsformer, fordi internettet giver mulighed for at handle og overføre penge elektronisk og dermed også mulighed for tyveri, svindel med mere. Den russiske mafia har for længst bredt sig gennem Østeuropa til Vesteuropa og USA. Men indtil videre ser det ikke ud til, at mafiaen for alvor er kommet til Danmark.

Hvad er en mafia?

En mafia er en kriminel forbryderorganisation. I modsætning til andre kriminelle samarbejder medlemmerne af organisationen om deres aktiviteter, der typisk spreder sig over flere forskellige typer kriminalitet. Mafiaen kommer oprindeligt fra Italien, men lignende organisationer kendes i dag i Kina, Japan, Sydamerika og Rusland - mange af dem med afdelinger over hele verden. Mafia-organisationerne arbejder typisk med narkotikahandel, prostitution, pengeafpresning, våbenhandel og lejemord.

Hvad er den russiske mafia?

Den russiske mafia er ikke en sammenhængende organisation med én leder, men en række større og mindre indbyrdes konkurrerende og rivaliserende grupper. Det er svært at sætte tal på, hvor mange medlemmer organisationerne har, men man regner med, at der i Rusland alene i 1993 var over 100.000 medlemmer fordelt på over 5.000 forskellige grupper. De seneste ti år er organisationerne vokset kraftigt og har spredt deres aktviteter til først og fremmest Østeuropa, men også resten af Europa og USA. Udover traditionelle mafia-aktiviteter som prostitution, narkohandel, bestikkelse og pengeafpresning er den russiske mafia berygtet for dens store indflydelse på det private erhvervsliv i det gamle Sovjetunionen, samt dens mulige handel med atomvåben. Ingen anden mafia-organisation har tilsvarende muligheder.

Hvornår opstod den russiske mafia?

Der har i årtier eksisteret mafia-lignende organisationer i det forhenværende Sovjetunionen. Men først i forbindelse med Sovjetunionens sammenbrud i 1991 blev den russiske mafia for alvor et begreb i resten af verden. Ved sammenbruddet blev Sovjetunionen splittet op i en række mindre, selvstændige republikker, der alle skulle i gang med at opbygge deres stater mere eller mindre fra bunden. I den forbindelse valgte flere republikker at sælge de mange offentligt ejede virksomheder, Sovjetunionen havde efterladt. Det gav folk med penge en mulighed for at købe fabrikker og virksomheder til lav pris, og det benyttede mafiaen sig af. Hurtigt fik de kriminelle organisationer sat sig på en stor del af det lovlige, private erhvervsliv - en position de har bevaret til i dag. Samtidig var mafiaen med til på overfladen at holde ro og orden i de republikker, der ikke havde noget velfungerende politikorps.

Hvordan arbejder den russiske mafia?

Den russiske mafias specialer er
  • handel med råvarer fra de tidligere Sovjetrepublikker - bomuld, olie, tømmer, gas, kul, etc.
  • handel med prostituerede, der købes eller kidnappes i Sovjetrepublikkerne og Østeuropa
  • handel med narkotika
  • handel med våben
Senest er mafiaen også begyndt at hyre unge hackere til at stjæle kreditkortnumre på internettet. For at holde aktiviteterne i gang og forbindelsesvejene åbne bestikker og infiltrerer mafiaen toldere, politi, embedsmænd og politikere, så de ikke blander sig i de ulovlige forretninger. Hvis der alligevel kommer nogen på tværs af 'forretningerne', går mafiaen ikke af vejen for afpresse dem og, hvis det ikke hjælper, myrde dem. I Rusland har medlemmer af parlamentet, Dumaen, immunitet, så de ikke kan restforfølges. Af den grund er mange kriminelle og mafia-medlemmer opstillet ved valgene.

Hvornår kom den russiske mafia til Europa?

Den russiske mafia fik for alvor fodfæste i Europa efter Berlinmurens og Sovjetunionens fald i begyndelsen af 1990'erne. Som i det gamle Sovjetunionen var landene i Østeuropa præget af nogen forvirring efter kommunismen og under overgangen til den vestlige kapitalisme. De åbne grænser gav mafiaen mulighed for at udnytte og skabe forbindelser først og fremmest i de lande, der tidligere var allierede med Sovjetunionen. Siden har mafiaen bredt sig til dele af Vesteuropa, hvor bagmændene har etableret sig blandt andet i Spanien og Tyskland. I Østeuropa er det først og fremmest sket i Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet.

Er den russiske mafia kommet til Danmark?

Mafiaen gør i sagens natur ikke opmærksom på, at den spreder sin aktiviteter fra et land til et andet. Det er derfor svært at sige præcist, om den russiske mafia er kommet til Danmark eller ej. Ved udgangen af år 2000 afviste politiet, at den russiske mafia havde fået fodfæste i Danmark, men erkendte dog, at den var til stede i mindre omfang. Politiet vurderer, at den russiske mafia her i landet typisk har kastet sig over smugling og de såkaldte rambuk-tyverier, hvor en bil bliver kørt gennem en butiksrude og forretningen plyndret. Også i det danske prostitutionsmiljø er den russiske mafia aktiv, men politiet afviser, at det skulle ske i større omfang nu end hidtil. Endnu mere alvorlig kriminalitet har mafiaen holdt sig fra, da faren for at forbrydelsen bliver opklaret er større i et lille land som Danmark, end den er i for eksempel Tyskland.

Hvad gør politiet?

Fordi mafiaen arbejder på tværs af landegrænserne, er politiet nødt til at gøre det samme. Det sker gennem internationale politisamarbejder som Europol og Interpol, der koordinerer razziaer, anholdelser og udveksler oplysninger og erfaringer. Også FN er gået ind i kampen mod den organiserede kriminalitet og har i slutningen af år 2000 vedtaget en global anti-mafia-traktat. Som nævnt ovenfor har den organiserede kriminalitet i Danmark det svært, fordi der generelt set er en høj opklaringsprocent for forbrydelser. Desuden deltager dansk politi også i det internationale samarbejde.

Hvordan ser fremtiden ud?

I takt med at flere lande kommer med i EU og Schengen, bliver det stadigt lettere at transportere mennesker og varer på tværs af landegrænserne. Samtidig har Internettet gjort, at det er blevet langt lettere at komme i og holde sig i kontakt med mennesker over hele verden. Og således også for de kriminelle, der på Internettet og, for den sags skyld, med mobiltelefoner, kan etablere netværk, som det er svært, for ikke at sige umuligt, for politiet at holde øje med. DIsse muligheder giver organiserede kriminelle, som den russiske mafia, mulighed for at arbejde bedre internationalt.
Så længe udviklingen går i retning af mere kommunikation og mere globalisering, vil det blive stadigt lettere for organisationerne at udføre deres arbejde. Politiet får også hele tiden bedre muligheder for at samarbejde på tværs af grænserne og til at overvåge mafiaen. Spørgsmålet er bare, om det er tilstrækkeligt og hurtigt nok til at følge med de kriminelle.

Kilder

Officielle hovedkilder

med hovedpunkterne fra en FN-konference om blandt andetorganiseret kriminalitet. Giver et godt billede af den internationale kamp mod mafiaen med flere:

Links til forskningskilder

Artikler og analyser om og af den russiske mafia, søg på 'Russian mafia'.
Michigan State University East Lansing, Michigan. En gennemgang af den russiske og østeuropæiske mafias historie og dens arbejdsmetoder på basis af et forskningsprojekt:

Centrale dagbladsartikler

Jensen, Frank:
FN til kamp mod den organiseredekriminalitet, Jyllands-Posten, 2001-01-23.
Karkov, Rasmus:
Kriminalitet: Mafia holder sig fra Danmark, Aktuelt, 2000-12-11.
Schmidt, Dana:
Russisk mafia i spionaffære, Politiken, 2000-07-31.
Jennings, Andrew:
Mafia-boss i ringenes centrum, Ekstra Bladet, 2000-07-17.
Rose, Flemming:
Mafia likviderer forretningsmand, Jyllands-Posten, 2000-07-11.
Pimonov, Vladimir:
Mafia bruger sydbank som vaskemaskine, Ekstra Bladet, 2000-06-16.
Kristensen, Thomas Møller og Kirk, Lars Bo:
Biltyverier: Russisk mafia spinder guld på vest-biler, Jyllands-Posten, 1999-12-14.
Rose, Flemming:
Mafiaen ønsker ro og orden, Jyllands-Posten, 1999-12-14.
Larsen, Poul Funder:
Russiske mafiabosser søger ly i Dumaen, Information, 1999-11-29.
Larsen, Poul Funder:
Den russiske mafia vil i parlamentet, Information, 1999-10-21.
Pedersen, Jens Ullrich:
Russisk mafia: Ludere og lommetyve, Jyllands-Posten, 1999-09-29.
Møller, Bjarke:
Russisk mafia trives på solkysten, Information, 1999-09-15.
Burcharth, Martin:
Russermafia hvidvasker i USA, Information, 1999-09-04.
AFP:
Russisk mafia infiltrerer, Aktuelt, 1999-08-09.
RitzausBureau:
Russisk politi fører forgæves kamp mod mafia, 1996-05-12.
RitzausBureau:
Ruslands reformer har skabt verdens mægtigste mafia, 1996-05-05.

Central magasinartikel

Pedersen, Anette og Rasmussen, Inge:
Rusland er ikke for tøsedrenge, Månedsmagasinet Lederne, 2000-02.

Relevant faglitteratur

Varese, Federico, The Russian Mafia:
Private Protection in a New Market Economy, Oxford University Pres, 2001.
Dixelius, Malcolm og Konstantinov, Andrej:
Mafiaens Rusland, Aschehoug, 2000.
Handelman, Stephen:
Russia's New Mafiya, Yale University Press, 1997.
Seidman, Joel og Allingham, Patricia Finneran, Time Bomb:
How Terrorists and the Russian Mafia Threaten the World With a Nuclear Nightmare.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på 'Den russiske mafia'