Politisk korrekthed

Artikel type
faktalink
bibliotekar Richard Juhre, Silkeborg Bibliotek. 1998

Begrebet politisk korrekthed dækker over et regelsæt, der fastsætter grænserne for en acceptabel måde at omtale minoritetsgrupper i såvel mundtlig som skriftlig form. Der er tale om en bevægelse, som kræver, at der i skrift og tale udvises tolerance og respekt over for den enkeltes race, køn, seksuelle orientering, nationalitet, religion, alder, fysiske handicap osv, især når der er tale om en person i en minoritetsgruppe, som man ikke selv tilhører. I praksis giver dette sig udtryk i en bevidst neutralisering af det ordvalg, der anvendes om minoriteter.