Øresundsregionen

Artikel type
faktalink
bibliotekar Richard Juhre, Silkeborg. 2001

Baggrunden for realiseringen af Øresundsregionen som regionalt kraftcenter var bygningen af Øresundsbroen, som den danske og svenske regering aftalte allerede i 1991. Grunden til, at denne aftale kunne komme i stand, var bygningen af Storebæltsbroen, der blev indviet for henholdsvis tog- og biltrafik i 1997 og 1998. Det danske trafiknet måtte være på plads først.
Med til visionen hører også en tredje bro, nemlig en fast forbindelse til Tyskland over Femer Bælt. Denne forbindelse er dog endnu ikke vedtaget.