Definition af NATO

Hvad er NATO?

NATO blev dannet som en alliance til kollektivt selvforsvar. NATO står for Den Nordatlantiske Traktat Organisation, og den blev oprettet i tilslutning til Den Nordatlantiske Traktat, som 12 lande – heriblandt Danmark – underskrev i Washington den 4. april 1949. Formålet med traktaten er at fremme sikkerhed og stabilitet i det nordatlantiske område – USA, Canada og Europa – ofte også kaldet Vesten. NATO har i dag tre kerneopgaver, som alliancen udfører for at skabe sikkerhed: Kollektivt forsvar, krisestyring og partnerskaber. Alliancen har løbende udvidet medlemsskaren og har i 2023 tilsammen 31 medlemmer – med Sverige på vej som nummer 32. Arbejdet i NATO foregår både fra hovedkontoret i Bruxelles og på jævnlige NATO-topmøder. Siden Alliancens begyndelse i 1949 har der været afholdt mere end 30 topmøder. Ved afholdelse af NATO-topmøder mødes Det Nordatlantiske Råd, som er NATO’s øverste politiske organ, samt de politiske ledere for hvert medlemsland. Møderne styres af generalsekretær Jens Stoltenberg.