Nice-traktaten - historisk baggrund

Artikel type
faktalink
Jacob Tolstrup Christensen, bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab, Danmarks Biblioteksskole, København. 2001
Main image
Der underskrives en historisk EU-aftale i Nice den 7. december 2000 i Nice.
Der underskrives en historisk EU-aftale i Nice den 7. december 2000 i Nice.
Foto: Scanpix

Den 28. november 1997 udsendtes et FaktaLink om Amsterdam-traktaten. Siden da har denne traktat været til folkeafstemning, og er nu blevet fulgt op af en ny traktat i form af Nice-traktaten. Dette FaktaLink vil indledningsvis kort opridse de vigtigste ting, der er sket i tiden mellem Amsterdam- og Nice-traktaten. Resten af FaktaLinket vil beskæftige sig med resultaterne af regeringskonferencen i Nice: Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og Nice-traktaten.