Baggrundskilder

Originalkilder

100 lande stemte for. Resolutionen er primært symbolsk.
Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, holdt tirsdag den 29. marts en historisk tale for Folketingets medlemmer og den danske befolkning.

Organisationer

Vestligt støttet ukrainsk tænketank. Udgiver engelsksprogede analyser om forholdet til Rusland og risikoen for krig samt meningsmålinger om bl.a. holdningen til Rusland og NATO.
Støttegruppen har base i Washington og består af krimtatarer i udlandet, hjemvendte krimtatarer og andre interesserede. Målet er at skabe opmærksomhed om krimtatarerne og danne et netværk, hvor krimtatarer fra hele verden kan udveksle informationer og erfaringer.