Klimapolitik

Artikel type
faktalink
journalist Ebbe Sønderriis iBureauet/Dagbladet Information, august 2013. Opdateret af journalist Michelle Arrouas, november 2015
Main image
Folkemøde på Bornholm 2012. Sigelinier for EU's energi- og klimapolitik - debat mellem Connie Hedegaard og Lars Aagaard.
Folkemøde på Bornholm 2012. Sigelinier for EU's energi- og klimapolitik - debat mellem Connie Hedegaard og Lars Aagaard.
Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

Ekstremt vejr, tørke, oversvømmelser og svigtende høst. Klimapolitik rykker højere op på den politiske dagsorden i takt med disse tilbagevendende begivenheder og forskeres advarsler om, at den globale opvarmning vil få uigenkaldelige konsekvenser for kloden. Den globale befolknings bekymring tager til og folk bakker i stigende grad op om de langsigtede mål i klimapolitikken, mens det kniber med opbakningen, hvis vælgerne får det indtryk, at politikernes forslag vil koste velstand, velfærd og arbejdspladser her og nu.

Både klimaforandringerne og de ændringer, der skal til for at begrænse dem, griber ind i levevilkårene for de fleste mennesker. Det påvirker verdensøkonomien, sikkerhedspolitikken og forholdet mellem stormagterne. Klimapolitik handler derfor om meget mere end miljøpolitik. Den handler også om at vælge, i hvilken retning  verden og de enkelte samfund skal udvikle sig.  Mens den internationale klimapolitik primært udspiller sig i FN’s klimaforhandlinger, så er verdens regeringer ansvarlige for at debattere og implementere den besluttede klimapolitik på nationalt plan. Og der er store politiske og økonomiske interesser på spil i de enkelte lande, virksomheder og befolkningsgrupper.

 

klima