Klimadebatten

Artikel type
faktalink
Udarbejdet af journalist Ebbe Sønderriis iBureauet/Dagbladet Information. August 2013
Main image
USA's tidligere udenrigsminister Madeleine Albright svarer på spørgsmål fra bl.a. Signe Wenneberg og Fariba Yassaee (tv.) under sit besøg hos den kvindelige netværksgruppe torsdag den 6. marts 2008 på Axelborg i København.
USA's tidligere udenrigsminister Madeleine Albright svarer på spørgsmål fra bl.a. Signe Wenneberg og Fariba Yassaee (tv.) under sit besøg hos den kvindelige netværksgruppe torsdag den 6. marts 2008 på Axelborg i København.
Foto: Benita Marcussen / Scanpix

I mange år har debatten om den globale opvarmning og klimaforandringerne været præget af polarisering og mistænksomhed. Miljøbevægelserne, eksperter og bekymrede borgere har advaret om risikoen for farlige, ja måske katastrofale klimaforandringer. Skeptikerne og benægterne har anklaget de bekymrede for at være dommedagsprofeter. I den ophedede debat havde klimaforskerne svært ved at komme til orde med nuancerede oplysninger om indviklede sammenhænge og videnskabelig usikkerhed.

I dag er debatten mindre polariseret og mere resultatorienteret. De fleste anerkender nu, at klimaforandringerne er et påtrængende problem. Der er almindelig enighed om, at den globale opvarmning bør begrænses til to grader. Debatten drejer sig nu mere om løsningerne og om vejen fra ord til handling. Der er stadigvæk store modsætninger mellem parterne og store interesser på spil. Hvor meget må det koste? Hvordan skal ansvaret og byrderne fordeles? Hvor meget haster det?

Klimadebatten er en del af den endnu større debat om grøn omstilling og vækst. Hvilken form for vækst er ønskelig? Kan vi få et bedre liv og samtidig beskytte Jorden – også på langt sigt?