Definition af konflikten

Hvad er Israel-Palæstina-konflikten?

Det er en konflikt, som har det historiske område Palæstina i centrum. Problemet er, at to forskellige folk – jøderne og palæstinenserne – kræver suverænitet over samt historisk og religiøst begrundet ret til området. Konflikten har medført en række krige, som ikke kun har involveret de to folk, men som også har inddraget en række arabiske lande i regionen såvel som det internationale samfund, blandt andet repræsenteret ved FN. Under Den Kolde Krig foregik en del af Sovjetunionens og USA’s stormagtsrivalisering således i forbindelse med Israel-Palæstina-konflikten, idet de to stormagter støttede hver deres part. Israel-Palæstina-konflikten påvirker desuden indirekte en lang række lande, som har modtaget palæstinensiske flygtninge fra krigene mellem Israel og Palæstina.

Hvad er de vigtigste elementer i konflikten?

De væsentligste elementer i konflikten er i dag følgende spørgsmål:
· Hvilken status skal Jerusalem have – skal byen være hovedstad for det palæstinensiske eller jødiske folk?
· Hvad skal der ske med de cirka 200 jødiske bosættelser i de palæstinensiske områder på Vestbredden?
· Hvilke muligheder skal de palæstinensiske flygtninge have for at bosætte sig i Israel, og i hvilken grad skal de have kompensation?
· Hvordan skal den endelige grænsedragning være mellem Israel og den kommende palæstinensiske stat være?

Her er tale om praktiske, geografiske spørgsmål, som har stor symbolsk og følelsesmæssig betydning for konfliktens parter. Disse spørgsmål har samtidig et historisk og et religiøst aspekt, og der dukker derfor ofte historiske og religiøse argumenter op i konflikten.