Intelligenstests - historisk baggrund

Artikel type
faktalink
bibliotekar Erling Pedersen, DBC. 2000
Main image
Personlighedstest og intelligenstest ved ansættelser.
Personlighedstest og intelligenstest ved ansættelser.
Foto: Christoffer Regild / Scanpix

En intelligenstest er en psykologisk prøve, der måler intelligensen. Testens udformning, gennemførelse og fortolkning afhænger af, hvordan dem der tester definerer intelligens.
Da der er en sammenhæng mellem hvor godt forskellige opgaver bliver løst, har hovedprincippet for intelligenstests været, at udregne et gennemsnit af besvarelserne for hver enkelt person, svarende til et eksamensgennemsnit i skolen. De opgaver der bliver stillet, tester forskellige funktioner som viden, hukommelse, omtanke, problemløsning og abstrakt tænkning.