Hospice - historisk baggrund

Artikel type
faktalink
bibliotekar Erling Pedersen, DBC. 1999
Main image
Borgmesteren af Bromley i London, Ernest Noad, deltager i en indsamling til fordel for St. Christophers's Hospice.
Borgmesteren af Bromley i London, Ernest Noad, deltager i en indsamling til fordel for St. Christophers's Hospice.
Foto: Keith Larby / Scanpix

Fra middelalderen kendes hospice, også kaldet herberg, som et sted, hvor munke og nonner tog sig af de rejsende og de syge, og gav dem hvile og forplejning.

Hospicetanken i sin moderne form, med effektiv smertebehandling og koncentration om den døendes faktiske behov, stammer fra England. Den engelske læge Cicely Saunders anvendte ordet hospice om lindrende behandling og pleje af døende på St. Christophers Hospice i London i 1967.