Kronologi over Golfkrigen

Vigtige datoer og begivenheder 1990-98:
 
1990

17. juli: Irak beskylder Kuwait for overproduktion af olie samt tyveri af olie fra oliefeltet Rumaila i det sydlige Irak.

24. juli: Irak opruster ved den kuwaitiske grænse og kræver erstatning af Kuwait.

25. juli: Saddam Hussein indkalder den amerikanske ambassadør til møde for at høre om USA's holdning til konflikten mellem Irak og Kuwait. Ambassadøren gør det klart, at konflikten er et arabisk anliggende.

1. august: Forhandlinger i Jeddah mellem Irak og Kuwait bryder sammen.

2. august: Irak invaderer Kuwait. FN fordømmer invasionen, forlanger øjeblikkelig tilbagetrækning og truer med sanktioner. Også den amerikanske præsident George Bush udtaler sig fordømmende og indefryser irakiske og kuwaitiske formuer i USA.

3. august: USA beordrer flådeenheder til Den Persiske Golf.

6. august: FN 's Sikkerhedsråd beordrer handelsblokade mod Irak og Kuwait.

7. august: USA sender tropper til Saudi-Arabien.

8. august: Irak annekterer Kuwait.

10. august: 12 arabiske lande sender en panarabisk styrke til Saudi-Arabien. Den amerikanske styrke er nu på 15.000 mand, adskillige krigsskibe og helikoptere.

16. august: Den danske regering beslutter at stille handelsskibe til rådighed for transport af soldater og forsyninger.

17. august: Saddam Hussein truer med at bruge civile udlændinge som bombeskjolde i tilfælde af angreb på Kuwait og Irak.

25. august: FN's Sikkerhedsråd vedtager en resolution, der gør magtanvendelse mulig i tilfælde af overtrædelse af handelsblokaden.

28. august: Irak erklærer Kuwait for Iraks 19. provins. Udenlandske kvinder og børn får tilladelse til at forlade Irak og Kuwait.

31. august: Den danske korvet Olfert Fisher sendes til Den Persiske Bugt som patruljeskib.

9. september: USA og Sovjetunionen kræver, at Irak forlader Kuwait betingelsesløst.

14. september: Irakiske styrker stormer et antal udenlandske ambassader i Kuwait. Irak forsøger at få de pågældende lande til at flytte repræsentationerne til Bagdad.

16. september: FN fordømmer Iraks indtrængen på ambassaderne i Kuwait. Den internationale styrke i Saudi-Arabien er nu på 200.000 mand.

25. september: FN's Sikkerhedsråd udvider blokaden til også at gælde flyvning til og fra Irak.

3. oktober: Amnesty International oplyser, at irakiske soldater torturerer og henretter folk i Kuwait.

23. oktober: Ledende vestlige ledere begynder at rejse til Bagdad for at få frigivet de udenlandske gidsler.

16. november: Det lykkes tidligere statsminister Anker Jørgensen at få frigivet 16 gidsler.

29. november: FN's Sikkerhedsråd vedtager en resolution, der tillader brug af magt over for Irak, hvis ikke Irak har rømmet Kuwait inden den 15. januar 1991.

30. november: Den amerikanske præsident inviterer den irakiske udenrigsminister til at mødes i Washington og tilbyder samtidig at sende den amerikanske udenrigsminister til et møde med Saddam Hussein.

6. december: Alle udenlandske gidsler kan forlade Irak og Kuwait.

1991

9. januar: USA's og Iraks udenrigsministre mødes i Geneve, men mødet slutter uden resultat.

12. januar: Den amerikanske kongres giver præsidenten tilladelse til at gå i krig.

15. januar: FN's frist for Iraks tilbagetrækning fra Kuwait udløber, uden at de irakiske soldater har forladt landet.

17. januar: FN-alliancen indleder luftangreb mod de irakiske styrker i Irak under kodenavnet Instant Thunder, senere kendt som Operation Desert Storm (Ørkenstorm).

18. januar: Irak affyrer 10 Scud-missiler mod Israel.

24. januar: De irakiske styrker lukker millioner af liter råolie ud i Den Persiske Golf, verdens hidtil største olieudslip. En økologisk katastrofe truer.

15. februar: Irak tilbyder tilbagetrækning fra Kuwait, mod at Israel rømmer de besatte områder. Tilbuddet afvises af FN-alliancen.

23. februar: FN-alliancen iværksætter storoffensiv på land over en 500 kilometer lang frontlinje. De irakiske soldater sætter 700-900 kuwaitiske oliebrønde i brand, efterhånden som de trækker sig tilbage i Kuwait.

28. februar: Krigen slutter efter præcis 100 timer. De irakiske tab er meget store- der meldes om op mod 60.000 døde soldater, mens FN-alliancen kun har mistet nogle få hundrede soldater.

3.-13. marts: Det kurdiske mindretal i den nordlige del af Irak gør oprør, og det irakiske styre sætter militæret ind mod kurderne. 1,5 millioner flygter op i bjergene eller til Iran eller Tyrkiet. Samtidig er der uroligheder i det sydlige Irak blandt det shiamuslimske mindretal.

5.-10. april: FN's Sikkerhedsråd fordømmer Iraks fremfærd over for kurderne. En multinational styrke sendes til det nordlige Irak for at yde humanitær hjælp og militær beskyttelse til kurderne. USA forbyder Irak at flyve nordligere end den 36. breddegrad.

11. april: FN's Sikkerhedsråd vedtager en resolution, der formelt slutter Golfkrigen. Det fastlægges blandt andet, at Irak skal give oplysninger om kemiske og biologiske våben. Det besluttes at oprette en multinational fredsstyrke på 1.440 mand, som skal kontrollere, at aftalerne føres ud i livet.

26. august: For at beskytte det shiitiske mindretal forbyder USA Irak at flyve sydligere end den 32. breddegrad l.

1996

1. september: Interne stridigheder mellem de kurdiske grupper PUK og KDP inddrager de irakiske styrker i det nordlige Irak, som angriber nord for den 36. breddegrad. Den internationale styrke under ledelse af USA iværksætter Operation Desert Strike, hvor irakiske stillinger i både nord- og syd-Irak angribes.

1997

Irak lægger flere gange i løbet af året hindringer i vejen for FN's våbeninspektørers arbejde med at spore masseødelæggelsesvåben.

1998

16.-19. december: På baggrund af obstruktionerne over for FN's våbeninspektører iværksætter USA og Storbritannien angreb mod militære mål i Irak. Operationen får navnet Desert Fox.