Golfkrigen

Artikel type
faktalink
bibliotekar Stig Merrild Madsen, DBC. 2000
Main image
Irakisk militær destruktion. Februar 1991.
Retro Golfkrig – irakisk militær destruktion. Februar 1991.
Foto: Scanpix

Golfkrigen startede den 2. august 1990, da Irak, ledet af præsident Saddam Hussein, invaderede nabolandet Kuwait og gjorde krav på landet.
Iraks angreb på Kuwait blev straks fordømt af FN's Sikkerhedsråd (resolution 660), og i november satte Sikkerhedsrådet en tidsfrist indtil den 15. januar 1991 for tilbagetrækning (resolution 678).
Sideløbende med diplomatiske forhandlinger om en fredelig løsning på konflikten foretog USA og en række allierede lande troppeopbygninger i Saudi-Arabien, som havde bedt USA om beskyttelse mod en mulig irakisk invasion. Også halvdelen af de arabiske lande besluttede at samarbejde om en fælles-arabisk hær.