Drivhusgasser

Artikel type
faktalink
journalist Ebbe Sønderriis, iBureauet/Dagbladet Information, 2009. Opdateret af journalist Lasse Skytt, iBureauet/Dagbladet Information, november 2015
Main image
Omfanget af drivhusgasser, som medvirker til den globale
opvarmning, har sat verdensrekord. Koncentrationen af CO2 og NO2 har nået nye højder efter en støt stigning i løbet af de sidste 10 år.
Omfanget af drivhusgasser, som medvirker til den globale
opvarmning, har sat verdensrekord. Koncentrationen af CO2 og NO2 har nået nye højder efter en støt stigning i løbet af de sidste 10 år.
Foto: Jesper Nørgaard Sørensen / Polfoto

Menneskets udledning af drivhusgasser, især CO2 og metan, holder på Jordens varme. Det fører til klimaforandringer, som er med til at skabe en global opvarmning af kloden. De største udledninger kommer fra de rigeste lande og skyldes især kul, olie og gas, der bruges til opvarmning, elektricitet, industri og transport. Udledningerne vokser dog hurtigst i mindre rige lande med store befolkninger, høj økonomisk vækst og stort behov for energiforsyning. Rydning af regnskov, udpining af jord og nedbrydning af affald fører også til store udledninger af drivhusgasser. Desuden bliver der udledt kraftige drivhusgasser fra landbrug og industri. Balancen mellem udledninger og optagelse af drivhusgasser kan genoprettes, hvis man sænker energiforbruget, skifter energikilder, standser skovrydningen og forbedrer naturens evne til at optage CO2. 

 

driv