Baggrund, børnearbejde og trafficking

Citat
Livet med gaden som hjem er vel den barskeste tilværelse, der findes i verden i dag. Det er en tilværelse med frygt, vold, overgreb, misbrug, kriminalitet, sult, sygdom og død.
Fra bogen ''Børn på verdens gader''

Hvorfor bliver børn gadebørn?

Ligesom der er flere definitioner på gadebørn, er der ingen entydige forklaringer på, hvorfor børn bliver gadebørn. Ifølge UNICEF er gadebørnenes situation kompleks, og skal ses i større sammenhænge, der inkluderer internationale og globale perspektiver. Fonden opridser nogle af de forskellige årsager på sin hjemmeside:

  • Væbnede konflikter og krig, hvor børn kommer væk fra deres forældre, eller forældrene dør
  • Familien er fattig, og børn bliver tvunget på gaden for at arbejde, tigge eller bo
  • Naturkatastrofer, hvor børn bliver væk fra deres familie
  • Vold eller seksuelt misbrug i hjemmet, hvor børnene flygter for at slippe for overgrebene
  • Familien går i opløsning på grund af for eksempel skilsmisse
  • Børn bliver forældreløse, fordi forældrene dør af sygdomme som hiv/aids
  • Børnene bliver smidt ud hjemmefra af deres forældre
  • Familien mister sit hjem, og hele familien lever på gaden (se kilder)

UNICEF uddyber på sin hjemmeside, at gadebørnene kan ses som et produkt af urbanisering, fattigdom og manglen på alternativer: ”For mange børn er gaden et tilflugtssted fra fysisk vold, følelsesmæssig undertrykkelse eller seksuel misbrug i hjemmet. Forskellige undersøgelser viser, at en stor del af børnene kommer fra brudte familier. For andre er gaden et sted hvor familiens indkomst kan suppleres. Andre børn igen har simpelthen ikke andre steder at være” (se kilder).

Hvordan bliver gadebørn behandlet?

Børn, der lever på gaden, har ifølge UNICEF ofte ikke nogen til at passe på dem, og det gør dem til nemme ofre for voksne, der kan finde på at slå dem, kidnappe dem eller udnytte dem seksuelt ”Gadebørnene kæmper for at overleve. De må arbejde, tigge og måske stjæle for at få mad i maven hver dag. Det gør dem upopulære, og for eksempel jager butiksejere dem væk fra gaden, hvis de forstyrrer deres kunder,” skriver fonden på sin hjemmeside (se kilder).

Hvad er gadebørns rettigheder?

Som UNICEF skriver på sin hjemmeside, er børn, der lever på gaden, sjældent sikret deres rettigheder, fordi de ikke har nogen, der tager sig af dem og fortæller dem, hvad der er godt eller giver dem kærlighed og støtte: ”Der er heller ikke nogen, der sørger for, at de kommer til lægen eller i skole eller får noget at spise. Nogle børn ender også i kriminalitet og får problemer med politiet eller andre børn og voksne, der lever på gaden. Hvis børnene kommer i fængsel, bliver de ofte behandlet som voksne, og det lever ikke op til indholdet i Børnekonventionen” (se kilder).

Hvad er Børnekonventionen?

Børnekonventionen bliver også kaldt verdens børns grundlov. Den blev vedtaget i FN i 1989 og gælder for alle børn under 18 år. En konvention er en aftale mellem forskellige lande. Det er således ikke en lov, som et land kan dømmes og straffes efter, men når et land har skrevet under på en konvention, har det pligt til at overholde den. I Børnekonventionen står der blandt andet, at alle børn i verden har ret til at overleve, at blive beskyttet og at udvikle sig. Konventionen er delt op i 54 artikler, og Børnerådet har lavet en dansk udgave (se kilder).

Hvorfor var der behov for Børnekonventionen?

Menneskerettighederne, som blev vedtaget i 1948 gælder for alle mennesker – også for børn. Men 40 år senere viste det sig, at mange børn stadig levede under usikre vilkår uden beskyttelse fra voksne og uden skolegang. Derfor var der behov for at lægge særlig vægt på børns rettigheder, hvilket førte til Børnekonventionen i 1989.

Hvorfor arbejder børn på gaden?

En del af verdens børnearbejdere er selvbeskæftigede. Det vil sige, at de ikke arbejder for nogen, men selv forsøger at tjene penge at leve for. Ulandsorganisationen Oxfam IBIS nævner på sin kampagneside Hele Verden i Skole, at børnene eksempelvis tjener penge ved at samle skrald- og metalrester, pudse bilruder, tigge eller sælge småting som slik på gaden. Nogle børn sælger også seksuelle ydelser (se kilder).

Ifølge UNICEF er fattigdom en af de mest almindelige grunde til, at børn lever og arbejder på gaden. Hvis en familie er fattig og skal kæmpe for at få råd til mad, sendes børnene ofte på gaden for at arbejde i stedet for at gå i skole, og det er ofte farligt arbejde. Jo fattigere en familie er, desto større risici er den villig til at tage for at tjene penge (se kilder).

Hvornår er børnearbejde et problem?

Mange børn har et arbejde, men det er forholdene, som børnene arbejder under, der afgør, om børnearbejde er et problem. Ifølge UNICEF er børnearbejde et problem, når børnene arbejder for meget, og det forhindrer dem i at være raske eller komme i skole (se kilder).

Oxfam IBIS skriver på sin kampagneside Hele Verden i Skole, at der er mange børn, der får fysiske skader af deres arbejde på gaden eller på eksempelvis fabrikker og marker: ”Nogle børn bliver behandlet dårligt af deres arbejdsgivere, de bliver slået og truet. Det gør for eksempel, at de har svært ved at lære noget senere, og at de ikke kan samarbejde med andre, fordi de ikke længere har tillid til andre. Børn der er tvunget til prostitution eller er blevet udnyttet på andre måder, bliver også skadet følelsesmæssigt, og til sidst kan de måske ikke føle kærlighed over for familie og venner” (se kilder).

Hvor mange børn arbejder i verden?

UNICEFs seneste tal fra 2015 anslår, at der er omkring 168 millioner børn mellem 5 og 17 år, der arbejder, og langt størstedelen, 120 millioner, er under 14 år. Siden 2000 er antallet af børnearbejdere faldet med omkring en tredjedel. Det er ikke alle disse børn, der er gadebørn (se kilder). Børnekonventionens artikel 32 siger, at børn skal ”beskyttes mod økonomisk udnyttelse og arbejde, der kan skade dem, deres skolegang eller deres helbred” (se kilder).

Hvordan er arbejdsmiljøet på gaden?

Gaden er en hård og farlig arbejdsplads, der ofte kan koste børnene livet. UNICEF påpeger på sin hjemmeside, at børnene kan blive myrdet af kriminelle, af andre unge eller af politiet: ”I Rio de Janeiro i Brasilien har en rapport fra statens ungdomsråd fastslået, at der bliver myrdet mindst tre gadebørn om dagen, heraf mange af politiet, som betragter gadebørnene som en hovedtrussel mod samfundet. Børnene er konstant udsat for storbyernes luftforurening, trafikken og ekstreme vejrforhold, der kan fremkalde sygdomme som solstik, lungebetændelse, influenza og malaria. Ofte bærer de tunge ting under deres arme eller på deres ryg, der påvirker deres højde, vægt, styrke og modstandskraft. Dertil kommer faren ved at spise madrester, som kan medføre mavesygdomme og madforgiftninger” (se kilder).

Hvilken rolle spiller trafficking, når det gælder børn?

Trafficking, eller menneskehandel, er ifølge Socialstyrelsens Center mod Menneskehandel en proces, hvor ”en eller flere bagmænd har kontrol over den person, der er handlet” (se kilder). En undersøgelse, som Red Barnet har lavet, viser, at børn sælges til Danmark fra fattige lande for enten at deltage i kriminalitet, prostitution eller begge dele: ”Menneskehandlere i børnenes hjemlande lyver over for de ofte fattige forældre og siger, at de kan skaffe børnene gode job i udlandet. Nogle østeuropæiske gadebørn bliver også transporteret til udlandet. De er lette ofre, fordi de voksne kriminelle, der står bag transporten, nemt kan bilde dem ind, at de få et bedre liv i det rige Vesteuropa” (se kilder).

Red Barnet skriver endvidere på sin hjemmeside, at børn, som er udsat for trafficking, er ofre og skal behandles derefter – ikke som kriminelle: ”Det er med andre ord ikke børnenes egen skyld, at de bliver udnyttet til kriminelle handlinger. Børnene er børn og har ret til beskyttelse. De skal have hjælp til at komme hjem og i gang med et godt liv med skolegang, et sikkert sted at bo og eventuelt psykologhjælp” (se kilder).

Hvilke konsekvenser har prostitution og seksuel udnyttelse for børnene?

Gadebørnene er i stor risiko for at blive udnyttet seksuelt og for at komme til at arbejde som prostituerede for at overleve. Ifølge UNICEF’s hjemmeside kan den seksuelle udnyttelse ske både af voksne og mellem gadebørnene indbyrdes. Børnene tjener ikke meget ved det, bliver ofte snydt, er ofre for vold og bliver smittet med seksuelt overførte sygdomme, herunder hiv/aids (se kilder).

Hvorfor bliver gadebørn misbrugere?

Misbrug af stoffer og andre produkter såsom lim til snifning er udbredt blandt gadebørn verden over. Men ligesom der er usikkerhed på antallet af gadebørn, kan der heller ikke sættes præcise tal på, hvor mange gadebørn, der sniffer. UNICEF skønner, at 70 procent af de 40 millioner gadebørn, der er i Latinamerika, er afhængige af snifning: ”Misbrug af stoffer og snifning af eksempelvis lim eller benzin er gadebørnenes reaktion på en håbløs livssituation. Mange kan ikke modstå fristelsen til billige bedøvelsesmidler, der kan fjerne smerten ved deres fattigdom og samfundets afvisning af dem. Gadebørnene tager stoffer eller sniffer, fordi det for en kort stund kan undertrykke deres sult, kulde, frygt og fortvivlelse. Det giver dem også mod til at stjæle og levere seksuelle ydelser for at overleve” (se kilder).