FBI - historisk baggrund

bibliotekar Erling Pedersen, DBC. 1999
Main image
Den amerikanske justitsminister, John Ashcroft holder sin daglige briefing angående terrorplaner i FBI bygningen, 18. september 2001 i Washington.
Den amerikanske justitsminister, John Ashcroft holder sin daglige briefing angående terrorplaner i FBI bygningen, 18. september 2001 i Washington.
Foto: Scanpix

FBIs opgaver er:
At opretholde loven gennem efterforskning af overtrædelse af USAs straffelov.
At beskytte USA mod fremmede efterretningstjenester og terrorvirksomhed.
At yde assistance til politiet på stats-, delstats- og lokalniveau samt til de internationale enheder.
At udføre disse opgaver på en måde, der opfylder befolkningens behov og er trofast over for USAs forfatning.

 

Artikel type
faktalink

Rækkefølge

Introduktion til FBI

Vi er de gode fyre. Vi er her for at beskytte den nationale sikkerhed, beskytte folk mod at blive ofre for terrorister og beskytte dem mod at blive kidnappet. Men vi er også mennesker og fra tid til anden begår vi fejl
Vicedirektør i FBI, James Kallstrom.

Hvad er FBI?

FBI står for The Federal Bureau of Investigation. FBI er USAs sikkerhedspoliti og fungerer som den ledende efterforskningsmyndighed under USAs Justitsministerium (2)

Hvornår blev FBI dannet?

FBIs start er sat til den 26. juni 1908, hvor den daværende justitsminister Charles Bonaparte udpegede en enhed af specialagenter under USAs Justitsministerium (2)

Hvad er FBIs opgaver?

FBIs opgaver er:

 • At opretholde loven gennem efterforskning af overtrædelse af USAs straffelov.
 • At beskytte USA mod fremmede efterretningstjenester og terrorvirksomhed.
 • At yde assistance til politiet på stats-, delstats- og lokalniveau samt til de internationale enheder.
 • At udføre disse opgaver på en måde, der opfylder befolkningens behov og er trofast over for USAs forfatning (2).

Hvilke andre opgaver har FBI?

FBI har også myndighed til at efterforske sager, hvor der ikke sigtes mod retsforfølgelse. For eksempel kan FBI, med bemyndigelse i forskellige administrative afgørelser, udføre baggrunds- og sikkerhedskontrol på folk, der er udpeget til følsomme regeringsposter. Derudover er FBI gennem erklæringer og direktiver blevet beordret eller bemyndiget af præsidenten til at indsamle opysninger om aktiviteter, der truer USAs sikkerhed (2)

Hvor står FBIs bemyndigelse?

Lov nr 28, United States Code (U.S. Code), afsnit 533, giver justitsministeren myndighed til at udpege embedsmænd til at efterforske forbrydelser mod USA. Andre statslove giver FBI autoritet til og ansvar for at efterforske bestemte typer af kriminalitet. For øjeblikket har FBI myndighed til at efterforske mere end 200 slags forbrydelser. Lov nr 18, United States Code (U.S. Code), afsnit 3052, giver FBI specialagenter og ansatte i FBI ret til at foretage anholdelser og bære våben (3)

Hvor stort er FBIs budget?

FBIs budget for finansåret 1999, der løber fra den 1. oktober 1998 til den 30. september 1999, er på 3,1 milliarder dollars. I finansåret 1985 var budgettet kommet over 1 milliard dollars. I finansåret 1993 kom det over 2 milliarder dollars og i 1999 kom budgettet over de 3 milliarder dollars (4).

Hvilke navne har FBI haft?

FBIs forskellige navne
Navn Startstidspunkt
Ikke noget specielt navn, referes til som Special Agent Force 26. juli 1908
Bureau of Investigation 16. marts 1909
United States Bureau Of Investigation 1. juli 1932
Division of Investigation. Afdelingen omfattede også Bureau of Prohibition 10. august 1933
Federal Bureau of Investigation 1. juli 1935 (5)

 

Hvilke ledere har FBI haft?

Ledere af FBI og dets forgængere
Navn Tiltrædelsestidspunkt
Stanley W. Finch.
Efter den 16. marts 1909, hvor A. G. Wickersham oprettede Bureau of Investigation, BOI, tog Finch titlen Chef for BOI
26. juli 1908
Alexander Bruce Bielaski 30. april 1912
William E. Allen (konstitueret) 10. februar 1919
William J. Flynn 1. juli 1919
William J. Burns 22. august 1921
J. Edgar Hoover. Hoover blev konstitueret den 10. maj og fast direktør den 10. december 1924 10. maj 1924
L. Patrick Gray (konstitueret) 3. maj 1972
William D. Ruckelshaus (konstitueret) 27. april 1973
Clarence M. Kelley 9. juli 1973
William H. Webster 23. februar 1978
John E. Otto (konstitueret) 26. maj 1978
William S. Sessions 2. november 1987
Floyd I. Clarke (konstitueret) 19. juni 1993
Louis J. Freeh 1. september 1993 (5)

 

Hvem er J. Edgar Hoover?

J. Edgar Hoover var direktør for FBI gennem 48 år, fra 1924 og frem til hans død i 1972. Hoover blev født i 1895 i Washington D.C. og studerede jura ved George Washinton University. I 1917 blev han ansat af USAs Justitsministerium. I 1924 blev han leder af Bureau of Investigation, der i 1935 blev til Federal Bureau of Investigation, FBI. Efter 2. verdenskrig førte Hoover bureauet ind i en række undersøgelser af revolutionære og samfundskritiske grupper i det amerikanske samfund. Hoover var en kontroversiel figur, og blev ofte beskyldt for at misbruge sin magt og udvide FBIs mandat (6,7)

Hvor ligger FBIs hovedsæde?

FBI har sit hovedsæde i bygningen J. Edgar Hoover FBI Building på Pennsylvania Avenue i Washingthon, DC. Ved sin indvidelse i 1975 var den med sin pris på 126 millioner dollars den hidtil dyreste regeringsbygning. Bygningen er en monumental glas- og betonkonstruktion (8)

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

FBIs segl.
FBIs segl blev taget i brug i 1940. Den blå farve symboliserer retfærdighed. Cirklen med de 13 stjerner symboliserer fælles formål, som det blev praktiseret af de oprindelige 13 stater. Laurbærbladene symboliserer akademisk ære, udmærkelse og berømmelse. Der er 46 blade i de to grene, da der var 46 stater på det tidspunkt FBI blev dannet i 1908. De røde parallelle striber står for mod, ære og styrke mens de hvide striber står for lys, sandhed og fred.

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Duhaime, Lloyd: The Federal Bureau of Investigation (FBI): What, who, how, when and why. WWLIA. Engelsk tekst.
Kort oversigtsartikel om FBIs historie, organisation, efterforskningsprogrammer samt nyere efterforskningssager.

Kessler, Ronald: The FBI: inside the world's most powerful law enforcement agency. Pocket Books. USA, 1993. 492 sider. Engelsk tekst.
Forfatteren er journalist og har baseret bogen på grundlag af en ekstraordinær adgang til dokumenter og interviews med FBI-personale. Bogen gennemgår FBIs forskellige institutioner og programmer. Oplysninger i bogen førte siden til at præsident Clinton fjernede FBIs direktør, William S. Sessions fra sin post i juli 1993. Med kronologi og udvalgt bibliografi.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

About the law: The FBI and Federal Criminal Statutes. TRAC, Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University. Engelsk tekst. Siden kræver, at man lader sig registrere for at bruge den, men det er gratis.
Gennem årene har Kongressen vedtaget mere end 3.000 nationale kriminallove. Denne side indeholder en oversigt med links til den fulde tekst af de mest benyttede love, som FBI anvender ved sigtelser af lovovertrædere.

The FBI Freedom of Information Act Electronic Reading Room. FBI. Engelsk tekst.
FBI filer offentliggjort som følge af brug af Freedom of Information Act. Via forskellige indgange, for eksempel den alfabetiske liste, kan man se FBIs filer på for eksempel John Lennon eller Martin Luther King. Er man til X-Files kan man gå ind under punktet "Unusual Phenomena Listing", og læse rapporter om lemlæstede dyr, UFOer med videre. Dokumenterne ligger som pdf-filer, og kræver at man har Acrobat Reader installeret - der er link til programmet på siden.

FBI. FBI - Federal Bureau of Investigation. Engelsk tekst.
FBIs hjemmeside med informationer og oplysninger om Bureauet og dets mission, historie og organisation. Siden indeholder også en omfattende

Frequetly asked questions about the FBI med svar på ofte stillede spørgsmål om FBI.

The FBI: Past, present & future. Engelsk tekst.
Privat hjemmeside med links til artikler og hjemmesider om FBI.

FBI - Federal Bureau of Investigation, US Intelligence and Security Agencies. FAS, The Federation of American Scientists. Engelsk tekst.
Side med oplysninger om FBI: Historie, budget og personale, organisation, operationer og informationssystemer.

J. Edgar Hoover: (1895-1972). Past, present & future. Engelsk tekst.
Kortfattet biografi og links til artikler og omtale af bøger om J. Edgar Hoover.

TRAC-FBI. TRAC, Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University. Engelsk tekst. Siden kræver, at man lader sig registrere for at bruge den, men det er gratis.
Central hjemmeside med mere end 23.000 sider med informationer og statistiske oplysninger om FBIs personale, organisation, operationer, effektivitet med videre. Oplysningerne om FBI er indsamlet fra forskellige kilder, blandt andet elektroniske data fra Justitsministeriet og regeringens personalekontor under henvisning til Freedom of Information Act.

 

Kilder

 1. Collins, Anthony: Amid criticism, FBI on the defensive. - U. S. News. - 1997-03-16. CNN.
  cnn.com/US/9703/16/fbi.troubles/index.html
 2. FBI mission, history and organization. FBI.
  http://www.fbi.gov/yourfbi/facts/fbimission.htm
 3. Frequently asked questions about FBI: FBI investigative responsibilities: general. FBI.
  http://www.fbi.gov/yourfbi/faq/generalfaq.htm
 4. Budget and personel, FBI - Federal Bureau of Investigation, US Intelligence and Security Agencies. FAS, The Federation of American Scientists.
  http://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/budget.htm
 5. History, FBI - Federal Bureau of Investigation, US Intelligence and Security Agencies. FAS, The Federation of American Scientists.
  http://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/fbi_hist.htm
 6. J. Edgar Hoover (1895-1972). Past, present & future. Engelsk tekst.
  http://www.zpub.com/notes/znote-jeh.html
 7. Kessler, Ronald: The FBI: inside the world's most powerful law enforcement agency. Pocket Books. USA, 1993. 492 sider. Engelsk tekst.
 8. Den store danske encyklopædi. Opslag på FBI.

 

FBIs historie og udvikling

Hoover betragtede bureauet som sit barn, og han kørte det som en
egenrådig far
Ronald Kessler, journalist og forfatter tilbog om FBI.

Hvad har præget FBIs udvikling?

FBIs udvikling hænger tæt sammen med den politiske og historiske udvikling i USA.
I 1908 var det et kontroversielt emne at oprette en national efterforskningsenhed. USAs konstitution er baseret på føderalisme: en national regering med juridisk myndighed over sager, der krydser grænser, som for eksempel anliggender mellem delstater eller udenlandske affærer, mens al øvrig myndighed er lagt hos delstaterne. Problematikken eksisterer den dag i dag, hvor de stærkt højreorienterede grupperinger i USA ser FBI som den forhadte føderale regerings forlængede arm, der griber ind i den enkeltes frie vilje til at leve, som han selv vil.
Udvidelserne af FBIs myndighed og arbejdsområde har tæt tilknytning til samfundsudviklingen samt historiske og politiske begivenheder, såsom 1. og 2. verdenskrig, gangstertiden under forbudstiden i 1920erne og den kolde krig efter 2. verdenskrig.
Det har præget både FBI og den amerikanske befolknings opfattelse af FBI, at det har haft den samme chef gennem 48 år. J. Edgar Hoover var FBIs chef fra 1924 til 1972. Hoovers opfattelse af verden afspejlede sig i FBIs organisation og hvordan bureauet håndterede sine opgaver.
Endelig har afsløringerne af FBIs brug af illegale metoder samt kritikken af FBIs forvaltning virket tilbage på bureauet, med omstrukturering og nye procedurer til følge  (2,3,4)

Hvordan har FBIs historie og udvikling været?

I de første år efterforskede agenterne overtrædelser af forholdsvis få nationale love, som for eksempel konkurssvindel, antitrustforbrydelser og neutralitetsovertrædelser.
Under 1. verdenskrig fik bureauet ansvaret for efterforskning af spionage, sabotage, opfordringer til oprør og unddragelse af værnepligt. Loven om biltyverier i 1919 udvidede også bureauets arbejdsfelt.
USA gangsterperiode begyndte efter forbudet mod alkohol i 1920. På det tidspunkt var kidnapning og bankrøverier ikke nationale forbrydelser. Det ændrede sig i 1932 for kidnapnings vedkommende og i 1934 fik en lang række forbrydelser status af at være nationale forbrydelser.
Med præsident Roosevelts bemyndigelse begyndte FBI at overvåge nazistisk og kommunistisk aktivitet i 1936 og fik dermed en permanent politisk rolle.
FBIs størrelse og myndighed steg voldsomt i tiden under 2. verdenskrig. Således steg budgettet fra cirka 4 millioner dollars i 1940 til over 44 millioner dollars i 1945. Antallet af specialagenter og støttepersonale i samme periode gik fra henholdsvis 896 og 1.545 i 1940 til 4.370 og 7.422 i 1945. Efter krigen begyndte FBI at udføre sikkerhedsundersøgelser for Det Hvide Hus og andre af regeringens afdelinger.
Under den kolde krig efter 2. verdenskrig overvågede bureauet et bredt spektrum af formodede kommunistiske aktiviteter.
Gennem 1960'erne satte FBI fokus på den organiserede kriminalitet og gennem 1970'erne og 1980'erne var nogle af hovedområderne kontraspionage, økonomiske forbrydelser samt narkotika- og voldsforbrydelser  (2,5)

Hvad er FBI kritiseret for?

FBI er blandt andet kritiseret for, hvordan det har forvaltet og defineret sine opgaver, for manglende effektivitet og for stor lukkethed og hemmelighedsfuldhed.
FBI har flere gange grebet ind for at ændre historiens gang. I nogle perioder har FBI haft et udtrykkeligt mandat og fungeret som regeringens forlængede arm, for eksempel ved angreb på den amerikanske venstrefløj. I andre perioder har FBI handlet uafhængigt af Kongressen og Justitsministeriet. I 1970'erne fremkom der flere afsløringer af FBIs illegale metoder.
Et andet kritikpunkt går på, hvilke opgaver FBI vælger at beskæftige sig med. I undersøgelser af hvilke sager FBI har taget op, er det konkluderet, at FBI hellere vil sparke døre ind og opklare bankrøverier og narkotikakriminalitet, end det vil sætte sig ind i det papirarbejde det kræver, at afsløre økonomisk kriminalitet, miljøforbrydelser med videre. FBIs effektivitet er blevet sammenlignet med nogle af de andre institutioner under det amerikanske justitsministerium. Undersøgelserne giver indtryk af, at FBI ligger langt bagefter de øvrige hvad angår antal sager der efterforskes, sager hvor der rejes tiltale og til sager med domsafsigelser, hvor de tiltalte ikke frikendes (3,4,6)

Hvilke nyere sager kritiseres FBI for

Gennem 1990'erne er der en række sager, som har fået offentligheden til at rette det kritiske søgelys på FBI. Udover kritikken af det arbejde, der er blevet udført på FBIs Laboratorium, har især operationerne ved Ruby Ridge og Waco tiltrukket sig opmærksomheden:

 • Ruby Ridge
  Den 22. august 1992 endte en ugelang konflikt i Ruby Ridge, Idaho mellem den hvide højreekstremist Randy Weaver og specialagenter med at en FBI skarpskytte skød og dræbte Weavers kone, Vicky. Konfrontationen var begyndt en uge tidligere, hvor federale politibetjente havde forsøgt at arrestere Weaver anklaget for våbenbesiddelse. På dette tidspunkt udviklede en skudkamp sig mellem politiet og Weavers 14-årige søn, med det resultat, at Weavers søn og en betjent døde. Weavers kone var ubevæbnet og Weavers søn blev skudt i ryggen. Episoden førte til en undersøgelse, der resulterede i en hård kritik af FBIs håndtering af sagen. I 1995 blev Weaver tilkendt 3,1 million dollars i erstatning. Ruby Ridge-sagen har sammen med Waco-sagen fået symbolsk værdi for den ekstreme højrefløjs kamp mod den nationale regering  (7,8)
 • Waco
  FBIs angreb på Branch Davidian sekten i Waco, Texas. 76 mennesker døde i et flammehav efter FBIs angreb på sektens tilholdssted den 19. april 1993. FBI har været kritiseret for at håndtere sagen som en gidselsag og ikke som en religiøs konflikt. Der er rejst spørgsmålstegn ved om sekten gjorde kollektivt selvmord, sådan som FBI hævder. Efter flere undersøgelser er det i august 1999 kommet frem, at de tåregasgranater FBI brugte under angrebet, indeholdt brandfarligt materiale, som kan have været årsag til ildeksplosionen. Den ekstreme højrefløj i USA opfatter Waco-sagen som den nationale regerings ultimative overgreb på religøse og højreorienterede grupper, der er imod regeringens indgriben i folks liv. Det var for at hævne Waco, at den højreorienterede terrorist Timothy McVeigh 2 år senere placerede en bombe i Oklahomas Citys regeringsbygning og dræbte 188 mennesker (9,10)

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Chronology of the siege. Waco: the inside story. PBS and WGBH/Frontline. Engelsk tekst.
Kronologi over forløbet i Wacosagen, hvor 76 mennesker døde i et flammehav efter FBIs angreb på Branch Davidian sektens tilholdssted den 19. april 1993 i Waco, Texas. Endvidere adgang til Freqently Asked Quetions og andre informationer.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Reed, Paul S.: Return to Ruby Ridge. About.com. Engelsk tekst.
Links til materiale om Ruby Ridge, hvor statsbetjente og FBI skød en eftersøgts hustru og søn.

Waco. The rules of engagement. Fifth Estate Productions. Engelsk tekst.
Linkssamling over materiale om Wacosagen, hvor 76 mennesker døde i et flammehav efter FBIs angreb på Branch Davidian sektens tilholdssted den 19. april 1993 i Waco, Texas.

 

 

Kilder

 1. Kessler, Ronald: The FBI: inside the world's most powerful law enforcement agency. Pocket Books. USA, 1993. 492 sider. Engelsk tekst.
 2. History of the Federal Bureau of Investigation. Federal Bureau of Investigation, FBI. Engelsk tekst.
  http://www.fbi.gov/libref/historic/history/historymain.htm
 3. S.R: Federal Bureau of Investigation (FBI). Solidaritet. Venstresocialisterne. Dansk tekst.
  http://www.venstresocialisterne.dk/solidaritet/fbi.htm
 4. Den store danske encyklopædi. Opslag på FBI.
 5. Duhaime, Lloyd: The Federal Bureau of Investigation (FBI): What, who, how, when and why. WWLIA. Engelsk tekst.
  http://www.zpub.com/notes/znote-fbi.html
 6. Burnham, David: The F.B.I.: A special report. - The Nation. - 1999, nr. 18. - 1999-08-11. Engelsk tekst.
  http://www.thenation.com/issue/970811burn.htm
 7. Department of Justice Ruby Ridge Report.
  http://web3.foxinternet.net/djf/Ruby002.htm
 8. Bissonette, Brian: Media, legislator confuse Waco with Ruby. The University of Virginia. - The Cavalier Daily. - 1995-09-07.
  http://cavalierdaily.student.virginia.edu/.Archives/1995/September/7/edbrian.asp
 9. Chronology of the siege. Waco: the inside story. PBS and WGBH/Frontline. Engelsk tekst.
  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/waco/timeline.html
 10. McLaughlin, Martin: FBI admits use of incendiary grenades at Waco: six year cover-up cracks. World Socialist Web Site. 27. august 1999. Fuldtekst, engelsk tekst.
  http://www.wsws.org/articles/1999/aug1999/wac1-a27_prn.shtml