FBI - historisk baggrund

bibliotekar Erling Pedersen, DBC. 1999
Main image
Den amerikanske justitsminister, John Ashcroft holder sin daglige briefing angående terrorplaner i FBI bygningen, 18. september 2001 i Washington.
Den amerikanske justitsminister, John Ashcroft holder sin daglige briefing angående terrorplaner i FBI bygningen, 18. september 2001 i Washington.
Foto: Scanpix

FBIs opgaver er:
At opretholde loven gennem efterforskning af overtrædelse af USAs straffelov.
At beskytte USA mod fremmede efterretningstjenester og terrorvirksomhed.
At yde assistance til politiet på stats-, delstats- og lokalniveau samt til de internationale enheder.
At udføre disse opgaver på en måde, der opfylder befolkningens behov og er trofast over for USAs forfatning.

 

Artikel type
faktalink

Introduktion til FBI

Vi er de gode fyre. Vi er her for at beskytte den nationale sikkerhed, beskytte folk mod at blive ofre for terrorister og beskytte dem mod at blive kidnappet. Men vi er også mennesker og fra tid til anden begår vi fejl
Vicedirektør i FBI, James Kallstrom.

Hvad er FBI?

FBI står for The Federal Bureau of Investigation. FBI er USAs sikkerhedspoliti og fungerer som den ledende efterforskningsmyndighed under USAs Justitsministerium (2)

Hvornår blev FBI dannet?

FBIs start er sat til den 26. juni 1908, hvor den daværende justitsminister Charles Bonaparte udpegede en enhed af specialagenter under USAs Justitsministerium (2)

Hvad er FBIs opgaver?

FBIs opgaver er:

 • At opretholde loven gennem efterforskning af overtrædelse af USAs straffelov.
 • At beskytte USA mod fremmede efterretningstjenester og terrorvirksomhed.
 • At yde assistance til politiet på stats-, delstats- og lokalniveau samt til de internationale enheder.
 • At udføre disse opgaver på en måde, der opfylder befolkningens behov og er trofast over for USAs forfatning (2).

Hvilke andre opgaver har FBI?

FBI har også myndighed til at efterforske sager, hvor der ikke sigtes mod retsforfølgelse. For eksempel kan FBI, med bemyndigelse i forskellige administrative afgørelser, udføre baggrunds- og sikkerhedskontrol på folk, der er udpeget til følsomme regeringsposter. Derudover er FBI gennem erklæringer og direktiver blevet beordret eller bemyndiget af præsidenten til at indsamle opysninger om aktiviteter, der truer USAs sikkerhed (2)

Hvor står FBIs bemyndigelse?

Lov nr 28, United States Code (U.S. Code), afsnit 533, giver justitsministeren myndighed til at udpege embedsmænd til at efterforske forbrydelser mod USA. Andre statslove giver FBI autoritet til og ansvar for at efterforske bestemte typer af kriminalitet. For øjeblikket har FBI myndighed til at efterforske mere end 200 slags forbrydelser. Lov nr 18, United States Code (U.S. Code), afsnit 3052, giver FBI specialagenter og ansatte i FBI ret til at foretage anholdelser og bære våben (3)

Hvor stort er FBIs budget?

FBIs budget for finansåret 1999, der løber fra den 1. oktober 1998 til den 30. september 1999, er på 3,1 milliarder dollars. I finansåret 1985 var budgettet kommet over 1 milliard dollars. I finansåret 1993 kom det over 2 milliarder dollars og i 1999 kom budgettet over de 3 milliarder dollars (4).

Hvilke navne har FBI haft?

FBIs forskellige navne
Navn Startstidspunkt
Ikke noget specielt navn, referes til som Special Agent Force 26. juli 1908
Bureau of Investigation 16. marts 1909
United States Bureau Of Investigation 1. juli 1932
Division of Investigation. Afdelingen omfattede også Bureau of Prohibition 10. august 1933
Federal Bureau of Investigation 1. juli 1935 (5)

 

Hvilke ledere har FBI haft?

Ledere af FBI og dets forgængere
Navn Tiltrædelsestidspunkt
Stanley W. Finch.
Efter den 16. marts 1909, hvor A. G. Wickersham oprettede Bureau of Investigation, BOI, tog Finch titlen Chef for BOI
26. juli 1908
Alexander Bruce Bielaski 30. april 1912
William E. Allen (konstitueret) 10. februar 1919
William J. Flynn 1. juli 1919
William J. Burns 22. august 1921
J. Edgar Hoover. Hoover blev konstitueret den 10. maj og fast direktør den 10. december 1924 10. maj 1924
L. Patrick Gray (konstitueret) 3. maj 1972
William D. Ruckelshaus (konstitueret) 27. april 1973
Clarence M. Kelley 9. juli 1973
William H. Webster 23. februar 1978
John E. Otto (konstitueret) 26. maj 1978
William S. Sessions 2. november 1987
Floyd I. Clarke (konstitueret) 19. juni 1993
Louis J. Freeh 1. september 1993 (5)

 

Hvem er J. Edgar Hoover?

J. Edgar Hoover var direktør for FBI gennem 48 år, fra 1924 og frem til hans død i 1972. Hoover blev født i 1895 i Washington D.C. og studerede jura ved George Washinton University. I 1917 blev han ansat af USAs Justitsministerium. I 1924 blev han leder af Bureau of Investigation, der i 1935 blev til Federal Bureau of Investigation, FBI. Efter 2. verdenskrig førte Hoover bureauet ind i en række undersøgelser af revolutionære og samfundskritiske grupper i det amerikanske samfund. Hoover var en kontroversiel figur, og blev ofte beskyldt for at misbruge sin magt og udvide FBIs mandat (6,7)

Hvor ligger FBIs hovedsæde?

FBI har sit hovedsæde i bygningen J. Edgar Hoover FBI Building på Pennsylvania Avenue i Washingthon, DC. Ved sin indvidelse i 1975 var den med sin pris på 126 millioner dollars den hidtil dyreste regeringsbygning. Bygningen er en monumental glas- og betonkonstruktion (8)

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

FBIs segl.
FBIs segl blev taget i brug i 1940. Den blå farve symboliserer retfærdighed. Cirklen med de 13 stjerner symboliserer fælles formål, som det blev praktiseret af de oprindelige 13 stater. Laurbærbladene symboliserer akademisk ære, udmærkelse og berømmelse. Der er 46 blade i de to grene, da der var 46 stater på det tidspunkt FBI blev dannet i 1908. De røde parallelle striber står for mod, ære og styrke mens de hvide striber står for lys, sandhed og fred.

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Duhaime, Lloyd: The Federal Bureau of Investigation (FBI): What, who, how, when and why. WWLIA. Engelsk tekst.
Kort oversigtsartikel om FBIs historie, organisation, efterforskningsprogrammer samt nyere efterforskningssager.

Kessler, Ronald: The FBI: inside the world's most powerful law enforcement agency. Pocket Books. USA, 1993. 492 sider. Engelsk tekst.
Forfatteren er journalist og har baseret bogen på grundlag af en ekstraordinær adgang til dokumenter og interviews med FBI-personale. Bogen gennemgår FBIs forskellige institutioner og programmer. Oplysninger i bogen førte siden til at præsident Clinton fjernede FBIs direktør, William S. Sessions fra sin post i juli 1993. Med kronologi og udvalgt bibliografi.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

About the law: The FBI and Federal Criminal Statutes. TRAC, Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University. Engelsk tekst. Siden kræver, at man lader sig registrere for at bruge den, men det er gratis.
Gennem årene har Kongressen vedtaget mere end 3.000 nationale kriminallove. Denne side indeholder en oversigt med links til den fulde tekst af de mest benyttede love, som FBI anvender ved sigtelser af lovovertrædere.

The FBI Freedom of Information Act Electronic Reading Room. FBI. Engelsk tekst.
FBI filer offentliggjort som følge af brug af Freedom of Information Act. Via forskellige indgange, for eksempel den alfabetiske liste, kan man se FBIs filer på for eksempel John Lennon eller Martin Luther King. Er man til X-Files kan man gå ind under punktet "Unusual Phenomena Listing", og læse rapporter om lemlæstede dyr, UFOer med videre. Dokumenterne ligger som pdf-filer, og kræver at man har Acrobat Reader installeret - der er link til programmet på siden.

FBI. FBI - Federal Bureau of Investigation. Engelsk tekst.
FBIs hjemmeside med informationer og oplysninger om Bureauet og dets mission, historie og organisation. Siden indeholder også en omfattende

Frequetly asked questions about the FBI med svar på ofte stillede spørgsmål om FBI.

The FBI: Past, present & future. Engelsk tekst.
Privat hjemmeside med links til artikler og hjemmesider om FBI.

FBI - Federal Bureau of Investigation, US Intelligence and Security Agencies. FAS, The Federation of American Scientists. Engelsk tekst.
Side med oplysninger om FBI: Historie, budget og personale, organisation, operationer og informationssystemer.

J. Edgar Hoover: (1895-1972). Past, present & future. Engelsk tekst.
Kortfattet biografi og links til artikler og omtale af bøger om J. Edgar Hoover.

TRAC-FBI. TRAC, Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University. Engelsk tekst. Siden kræver, at man lader sig registrere for at bruge den, men det er gratis.
Central hjemmeside med mere end 23.000 sider med informationer og statistiske oplysninger om FBIs personale, organisation, operationer, effektivitet med videre. Oplysningerne om FBI er indsamlet fra forskellige kilder, blandt andet elektroniske data fra Justitsministeriet og regeringens personalekontor under henvisning til Freedom of Information Act.

 

Kilder

 1. Collins, Anthony: Amid criticism, FBI on the defensive. - U. S. News. - 1997-03-16. CNN.
  cnn.com/US/9703/16/fbi.troubles/index.html
 2. FBI mission, history and organization. FBI.
  http://www.fbi.gov/yourfbi/facts/fbimission.htm
 3. Frequently asked questions about FBI: FBI investigative responsibilities: general. FBI.
  http://www.fbi.gov/yourfbi/faq/generalfaq.htm
 4. Budget and personel, FBI - Federal Bureau of Investigation, US Intelligence and Security Agencies. FAS, The Federation of American Scientists.
  http://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/budget.htm
 5. History, FBI - Federal Bureau of Investigation, US Intelligence and Security Agencies. FAS, The Federation of American Scientists.
  http://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/fbi_hist.htm
 6. J. Edgar Hoover (1895-1972). Past, present & future. Engelsk tekst.
  http://www.zpub.com/notes/znote-jeh.html
 7. Kessler, Ronald: The FBI: inside the world's most powerful law enforcement agency. Pocket Books. USA, 1993. 492 sider. Engelsk tekst.
 8. Den store danske encyklopædi. Opslag på FBI.

 

FBIs historie og udvikling

Hoover betragtede bureauet som sit barn, og han kørte det som en
egenrådig far
Ronald Kessler, journalist og forfatter tilbog om FBI.

Hvad har præget FBIs udvikling?

FBIs udvikling hænger tæt sammen med den politiske og historiske udvikling i USA.
I 1908 var det et kontroversielt emne at oprette en national efterforskningsenhed. USAs konstitution er baseret på føderalisme: en national regering med juridisk myndighed over sager, der krydser grænser, som for eksempel anliggender mellem delstater eller udenlandske affærer, mens al øvrig myndighed er lagt hos delstaterne. Problematikken eksisterer den dag i dag, hvor de stærkt højreorienterede grupperinger i USA ser FBI som den forhadte føderale regerings forlængede arm, der griber ind i den enkeltes frie vilje til at leve, som han selv vil.
Udvidelserne af FBIs myndighed og arbejdsområde har tæt tilknytning til samfundsudviklingen samt historiske og politiske begivenheder, såsom 1. og 2. verdenskrig, gangstertiden under forbudstiden i 1920erne og den kolde krig efter 2. verdenskrig.
Det har præget både FBI og den amerikanske befolknings opfattelse af FBI, at det har haft den samme chef gennem 48 år. J. Edgar Hoover var FBIs chef fra 1924 til 1972. Hoovers opfattelse af verden afspejlede sig i FBIs organisation og hvordan bureauet håndterede sine opgaver.
Endelig har afsløringerne af FBIs brug af illegale metoder samt kritikken af FBIs forvaltning virket tilbage på bureauet, med omstrukturering og nye procedurer til følge  (2,3,4)

Hvordan har FBIs historie og udvikling været?

I de første år efterforskede agenterne overtrædelser af forholdsvis få nationale love, som for eksempel konkurssvindel, antitrustforbrydelser og neutralitetsovertrædelser.
Under 1. verdenskrig fik bureauet ansvaret for efterforskning af spionage, sabotage, opfordringer til oprør og unddragelse af værnepligt. Loven om biltyverier i 1919 udvidede også bureauets arbejdsfelt.
USA gangsterperiode begyndte efter forbudet mod alkohol i 1920. På det tidspunkt var kidnapning og bankrøverier ikke nationale forbrydelser. Det ændrede sig i 1932 for kidnapnings vedkommende og i 1934 fik en lang række forbrydelser status af at være nationale forbrydelser.
Med præsident Roosevelts bemyndigelse begyndte FBI at overvåge nazistisk og kommunistisk aktivitet i 1936 og fik dermed en permanent politisk rolle.
FBIs størrelse og myndighed steg voldsomt i tiden under 2. verdenskrig. Således steg budgettet fra cirka 4 millioner dollars i 1940 til over 44 millioner dollars i 1945. Antallet af specialagenter og støttepersonale i samme periode gik fra henholdsvis 896 og 1.545 i 1940 til 4.370 og 7.422 i 1945. Efter krigen begyndte FBI at udføre sikkerhedsundersøgelser for Det Hvide Hus og andre af regeringens afdelinger.
Under den kolde krig efter 2. verdenskrig overvågede bureauet et bredt spektrum af formodede kommunistiske aktiviteter.
Gennem 1960'erne satte FBI fokus på den organiserede kriminalitet og gennem 1970'erne og 1980'erne var nogle af hovedområderne kontraspionage, økonomiske forbrydelser samt narkotika- og voldsforbrydelser  (2,5)

Hvad er FBI kritiseret for?

FBI er blandt andet kritiseret for, hvordan det har forvaltet og defineret sine opgaver, for manglende effektivitet og for stor lukkethed og hemmelighedsfuldhed.
FBI har flere gange grebet ind for at ændre historiens gang. I nogle perioder har FBI haft et udtrykkeligt mandat og fungeret som regeringens forlængede arm, for eksempel ved angreb på den amerikanske venstrefløj. I andre perioder har FBI handlet uafhængigt af Kongressen og Justitsministeriet. I 1970'erne fremkom der flere afsløringer af FBIs illegale metoder.
Et andet kritikpunkt går på, hvilke opgaver FBI vælger at beskæftige sig med. I undersøgelser af hvilke sager FBI har taget op, er det konkluderet, at FBI hellere vil sparke døre ind og opklare bankrøverier og narkotikakriminalitet, end det vil sætte sig ind i det papirarbejde det kræver, at afsløre økonomisk kriminalitet, miljøforbrydelser med videre. FBIs effektivitet er blevet sammenlignet med nogle af de andre institutioner under det amerikanske justitsministerium. Undersøgelserne giver indtryk af, at FBI ligger langt bagefter de øvrige hvad angår antal sager der efterforskes, sager hvor der rejes tiltale og til sager med domsafsigelser, hvor de tiltalte ikke frikendes (3,4,6)

Hvilke nyere sager kritiseres FBI for

Gennem 1990'erne er der en række sager, som har fået offentligheden til at rette det kritiske søgelys på FBI. Udover kritikken af det arbejde, der er blevet udført på FBIs Laboratorium, har især operationerne ved Ruby Ridge og Waco tiltrukket sig opmærksomheden:

 • Ruby Ridge
  Den 22. august 1992 endte en ugelang konflikt i Ruby Ridge, Idaho mellem den hvide højreekstremist Randy Weaver og specialagenter med at en FBI skarpskytte skød og dræbte Weavers kone, Vicky. Konfrontationen var begyndt en uge tidligere, hvor federale politibetjente havde forsøgt at arrestere Weaver anklaget for våbenbesiddelse. På dette tidspunkt udviklede en skudkamp sig mellem politiet og Weavers 14-årige søn, med det resultat, at Weavers søn og en betjent døde. Weavers kone var ubevæbnet og Weavers søn blev skudt i ryggen. Episoden førte til en undersøgelse, der resulterede i en hård kritik af FBIs håndtering af sagen. I 1995 blev Weaver tilkendt 3,1 million dollars i erstatning. Ruby Ridge-sagen har sammen med Waco-sagen fået symbolsk værdi for den ekstreme højrefløjs kamp mod den nationale regering  (7,8)
 • Waco
  FBIs angreb på Branch Davidian sekten i Waco, Texas. 76 mennesker døde i et flammehav efter FBIs angreb på sektens tilholdssted den 19. april 1993. FBI har været kritiseret for at håndtere sagen som en gidselsag og ikke som en religiøs konflikt. Der er rejst spørgsmålstegn ved om sekten gjorde kollektivt selvmord, sådan som FBI hævder. Efter flere undersøgelser er det i august 1999 kommet frem, at de tåregasgranater FBI brugte under angrebet, indeholdt brandfarligt materiale, som kan have været årsag til ildeksplosionen. Den ekstreme højrefløj i USA opfatter Waco-sagen som den nationale regerings ultimative overgreb på religøse og højreorienterede grupper, der er imod regeringens indgriben i folks liv. Det var for at hævne Waco, at den højreorienterede terrorist Timothy McVeigh 2 år senere placerede en bombe i Oklahomas Citys regeringsbygning og dræbte 188 mennesker (9,10)

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Chronology of the siege. Waco: the inside story. PBS and WGBH/Frontline. Engelsk tekst.
Kronologi over forløbet i Wacosagen, hvor 76 mennesker døde i et flammehav efter FBIs angreb på Branch Davidian sektens tilholdssted den 19. april 1993 i Waco, Texas. Endvidere adgang til Freqently Asked Quetions og andre informationer.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Reed, Paul S.: Return to Ruby Ridge. About.com. Engelsk tekst.
Links til materiale om Ruby Ridge, hvor statsbetjente og FBI skød en eftersøgts hustru og søn.

Waco. The rules of engagement. Fifth Estate Productions. Engelsk tekst.
Linkssamling over materiale om Wacosagen, hvor 76 mennesker døde i et flammehav efter FBIs angreb på Branch Davidian sektens tilholdssted den 19. april 1993 i Waco, Texas.

 

Kilder

 1. Kessler, Ronald: The FBI: inside the world's most powerful law enforcement agency. Pocket Books. USA, 1993. 492 sider. Engelsk tekst.
 2. History of the Federal Bureau of Investigation. Federal Bureau of Investigation, FBI. Engelsk tekst.
  http://www.fbi.gov/libref/historic/history/historymain.htm
 3. S.R: Federal Bureau of Investigation (FBI). Solidaritet. Venstresocialisterne. Dansk tekst.
  http://www.venstresocialisterne.dk/solidaritet/fbi.htm
 4. Den store danske encyklopædi. Opslag på FBI.
 5. Duhaime, Lloyd: The Federal Bureau of Investigation (FBI): What, who, how, when and why. WWLIA. Engelsk tekst.
  http://www.zpub.com/notes/znote-fbi.html
 6. Burnham, David: The F.B.I.: A special report. - The Nation. - 1999, nr. 18. - 1999-08-11. Engelsk tekst.
  http://www.thenation.com/issue/970811burn.htm
 7. Department of Justice Ruby Ridge Report.
  http://web3.foxinternet.net/djf/Ruby002.htm
 8. Bissonette, Brian: Media, legislator confuse Waco with Ruby. The University of Virginia. - The Cavalier Daily. - 1995-09-07.
  http://cavalierdaily.student.virginia.edu/.Archives/1995/September/7/edbrian.asp
 9. Chronology of the siege. Waco: the inside story. PBS and WGBH/Frontline. Engelsk tekst.
  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/waco/timeline.html
 10. McLaughlin, Martin: FBI admits use of incendiary grenades at Waco: six year cover-up cracks. World Socialist Web Site. 27. august 1999. Fuldtekst, engelsk tekst.
  http://www.wsws.org/articles/1999/aug1999/wac1-a27_prn.shtml

FBIs personale

Bureauets agenter er blevet bevidstgjort om, at det virkelige problem ved retshåndhævelse ligger i at bevare samarbejdet med og sympatien fra befolkningen, og at de ikke kan opnå dette samarbejde, hvis ikke befolkningen har respekt for dem
J. Edgar Hoover, FBIs direktør fra 1924 til 1972, i 1925.

Hvor mange ansatte har FBI?

Den 1. oktober 1998 havde FBI cirka 27.800 personer ansat. Heraf var 11.400 specialagenter og 16.400 ansatte som fagligt støttepersonale med forskellig erhvervsmæssig baggrund (2)

Hvilke typer af stillinger er der i FBI?

Ud over specialagenter opdeles stillingerne i FBI i kategorierne akademikere (professionals), administrative, tekniske og kontorpersonale.
Under akademikere figurerer for eksempel jurister, kemikere, psykologer og økonomer.
Under administrative findes for eksempel researchspecialister i efterforskning, computerspecialister, ledelsesanalytikere, finansanalytikere og sprogspecialister.
Det tekniske personale kan være tekniske beviseksperter, fotografer, sygeplejersker, bogholdere og edb-driftspersonale.
Kontorpersonalet kan være sekretærer, kontorassistenter og arkivarer (2)

Hvordan har udviklingen været for antallet af specialagenter?

Ved udgangen af regnskabsåret 1997 havde FBI flere ansatte specialagenter pr. indbygger i USA end på noget andet tidspunkt i organisationens historie. Det vil sige flere agenter end i de år, hvor antallet ellers tidligere toppede. Det var årene under 2. verdenskrig, i tiden under den kolde krig og i perioden med antikrigsdemonstrationer og protester mod Vietnamkrigen.
I 1997 var der 11.269 FBI agenter svarende til 42,1 pr. 1 million indbyggere i USA. I modsætning hertil var der 4.886 agenter, da det toppede under 2. verdenskrig, svarende til 36,5 agenter pr. 1 million indbyggere i 1944; 6.451 agenter som det højeste under den kolde krig, svarende til 41,2 agenter pr. 1 million indbyggere i 1952 og 8.767 agenter svarende til 41,5 agenter pr. 1 million indbyggere i 1973 (3,4)

Hvilke kvalifikationer skal man have for at blive FBI agent

For at blive optaget til uddannelsen som specialagent skal man have amerikansk statsborgerskab eller statsborgerskab i Marianerne (Northern Mariana Islands).
Man skal være fyldt 23 år men ikke fyldt 37 år. Kandidater skal være parate til at møde hvor som helst i FBIs hovedkvarterer og distriktskontorer. Man skal have et korrekt syn på begge øjne. Kandidaterne skal have kørekort og skal gennemgå en skriftelig prøve, en test, der kan afsløre eventuel stofmisbrug og en farvesynstest. Derudover skal kandidaterne have eksamen fra en 4-årig videregående uddannelse.
Det er hovedkravene, der er også krav om andre mere detaljerede kvalifikationer (2)

Hvilken slags uddannelse får FBIs specialagenter

Nyansatte specialagenter får et 16 ugers intensivt undervisningsforløb på FBIs Akademi i Quantico, Virgina. Programmet består af 654 undervisningstimer i kategorierne teori, våben, fysisk træning og forsvarsteknik samt praktiske øvelser. Programmet er opbygget med det formål at sikre, at nye specialagenter har kendskab og evner til at fungere effektivt, når de skal til at arbejde i praksis. Efter at have taget eksamen fra FBI Akademiet, gennemgår specialagenterne en to-årig prøveperiode, der giver mulighed for at uddanne sig i marken. Specialagenterne modtager løbende videregående kurser og uddannelse for at opdatere og forbedre deres viden, evner og færdigheder (2)

Hvilke krav skal man opfylde for at blive fagligt støttepersonale i FBI?

Kravene til støttepersonalet i FBI afhænger af det pågældende job. Relevant uddannelse og erfaringer vil indgå i vurderingen. Specifik kendskab, evner og færdigheder er defineret for hver stilling. Alle ansøgere skal have amerikansk statsborgerskab. Afgangseksamen fra gymnasiet (high school) eller lignende uddannelse er minimumskrav til uddannelsesniveau (2)

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

FBI staff 1908-1997. TRACFBI, Transactional Records Access Clearingshouse, Syracuse University. Engelsk tekst. Opkobling kræver registrering som bruger men koster ikke noget.
Tabel over udviklingen af antal ansatte specialagenter og støttepersonale i FBI pr. 1 million indbyggere i USA fra FBIs start i 1908 til 1997.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.


Kilder

 1. The FBI: Past, present & future. Engelsk tekst.
  http://www.zpub.com/notes/znote-fbi.html
 2. Frequently asked questions about FBI: overview. FBI.
  http://www.fbi.gov/yourfbi/faq/faqover.htm
 3. New findings. TRACFBI, Transactional Records Access Clearingshouse, Syracuse University.
  http://trac.syr.edu/tracfbi/findings/aboutFBI/keyFindings.html
 4. FBI staff 1908-1997. TRACFBI, Transactional Records Access Clearingshouse, Syracuse University.
  http://trac.syr.edu/tracfbi/findings/national/staff190897R.html

FBIs organisation

Den film gjorde mere for FBI end nogen anden virkelig sag. Den betød
fantastisk meget.
FBI Special Agent John E. Douglas, som profiler seriemordere ved FBIs Akademi i Quantico. Om filmen Ondskabens øjne, The silence of the Lamb. Douglas selv bliver i filmen spillet af Scott Glenn.

Hvordan udvælges FBIs direktør?

Direktøren udnævnes af præsidenten og godkendes af senatet for en periode, der ikke må overskride 10 år.
Den nuværende direktør for FBI hedder Louis J. Freeh. Han tiltråde embedet den 1. september 1993 (2)

Hvordan er FBIs hovedkvarter i Washington organiseret?

FBIs hovedkvarter er opdelt i 9 divisioner og 4 kontorer. Hovedkvarteret yder vejledning og støtte til 56 områdekontorer (fields offices), cirka 400 satellitkontorer (kaldet resident agencies), fire specialiserede områdeanlæg og 32 udenlandske poster kaldet legal attaches.
Direktøren bliver bistået af sin stab og en vicedirektør. Hver af de 9 divisoner har tilknyttet en assisterende direktør til at føre tilsyn. Kontorerne ledes af en tilsynsførende inspektør eller af en bestyrelse. De assisterende direktører, inspektørerne og bestyrelserne bliver bistået af stedfortrædere, sektionsledere, enhedsledere og tilsynsførende (2)

Hvordan er FBIs områdekontorer organiseret?

De 55 af de 56 områdekontorer har adresse i storbyer i USA og det sidste ligger i Puerto Rico.
Hvert områdekontor bliver normalt overvåget af
- En ansvarlig specialagent (Special Agent in Charge, SAC), bistået af en assisterende ansvarlig specialagent (Assistant Special Agent in Charge, ASAD).
- Tilsynsførende specialagenter, der leder grupper af specialagenter.
- En kontorleder, der administrerer støtteoperationer.
På grund af deres store størrelse, bliver områdekontorerne i New York City og Wasington D.C. ledet af en assisterende direktør (Assistant Director in Charge, ADIC), der støttes af flere SAC'er, ASAC'er og andre.
Hver af de 400 satellitkontorer styres af en tilhørende specialagent eller en tilsynsførende specialagent, der melder tilbage til den SAC, der står for overvågningen i det område, hvor satellitkontoret ligger.
ADIC'erne og SAC'erne er ansvarlige over for FBIs direktør, vicedirektøren og de assisterende direktører (2,3)

Hvornår har FBI fået sin nuværende organisationsstruktur?

FBIs nuværende organisationsstruktur er et resultat af projekt Forge (smedeværksted), der startede i februar 1992. Projektet gik ud på at vurdere FBIs struktur og opbygning; vurdere hvilken rolle, ansvar og autoritet lederne i FBIs hovedkvarter skulle have og se på båndene mellem hovedkvarteret og områdekontorerne.
Projekt Forge blev afsluttet i starten af 1994, hvor FBIs direktør godkendte nogle grundlæggende organisationsændringer. Ændringerne indebar blandt andet:
- Omdannelse af adskillige af hovedkvarterets divisioner til mere funktionelle enheder for at forbedre operationer og reducere antallet af styrende jurister i hovedkvarteret.
- Sammenlægning eller fjernelse af overflødigt dobbeltarbejde i hovedkvarterets administrative og operationelle enheder.
- Uddelegering af operationsautoritet til områdekontorne (3)

Hvad står Divisionen National Sikkerhed for?

Divisionen National Sikkerhed (The National Security Division) koordinerer efterretningssager om udenlanske efterretningstjenester og kontraterrorisme. Aktiviteterne omfatter efterforskning af spionage, oversøiske mord, beskyttelse af udenlandske embedsfolk og gæster, bygningssikkerhed og atomkrafttrusler. Divisionen er også ansvarlig for FBIs kontrasikkerhedsprogram (FBIs Security Coutermeasures Program), som inkluderer baggrundsundersøgelser og fysiske sikkerhedsemner (3)

Hvad står Divisionen Efterforskning af Kriminalitet for?

FBIs undersøgelsesmandat er det mest omfattende af alle de statslige retsinstitutioner. Divisionen Efterforskning af Kriminalitet (The Criminal Investigate Division) koordinerer undersøgelser af organiseret kriminalitet, inklusive narkotikasager, pengeafpresning og pengevask; undersøgelser af voldsforbrydelser, inklusive efterlyste flygtninge, undslupne statsfanger, ulovlig flugt for at undgå retsforfølgelse, voldelige bander, seriemordere, kidnapning, bankrøverier, voldelige forbrydelser og tyverier af mellemstatslig karakter, kriminalitet i indianerreservater, forbrydelser mod amerikanske statsborgere i udlandet og tyveri af statens ejendom; undersøgelser af økonomisk kriminalitet, bedrageri mod staten, korruption blandt offentligt ansatte, sundhedssvindel, valgsvindel, forretnings- og økonomisk bedrageri og korruption; undersøgelse af overtrædelser af de borgerlige rettigheder(3)

Hvad står FBIs Laboratorium for?

FBIs Laboratorium er et af de største og mest alsidige kriminallaboratorier i hele verden. Det yder assistance i form af videnskabelige løsninger og efterforskning af kriminalitet over hele USA. Det er det eneste statslige retsvidenskabelige laboratorium, der yder service på alle områder. Laboratoriets aktiviteter omfatter undersøgelse af gerningssteder, fotoovervågning, undersøgelse af defekte fingeraftryk, retsvidenskabelige undersøgelse af beviser, herunder DNA-test, afgivelse af vidneudsagn i retten og andre videnskabelige og tekniske tjenester. FBI tilbyder disse tjenester gratis til alle retsinstitutioner i USA. Derudover tilbyder FBIs Laboratorium uddannelse til andre kriminallaboratorier og ordenshåndhævere, både lokalt og til andre lande (3)

Laboratoriet har været under voldsom kritik i 1990erne for uvidenskabeligt og fordomsfyldt arbejde, for eksempel i forbindelse med efterforskningen af bomberne mod Oklahoma Citys regeringsbygning og World Trade Center.

I september 1999 startede FBI bygningen af et nyt Kriminallaboratorium til 130 millioner dollars i Quantico, Virgina (4,5)

Hvad står Divisionen Informationsservice for Kriminalret for?

Divisionen Informationsservice for Kriminalret (The Criminal Justice Information Services, CJIS, Division) har hovedkvarter i Clarksburg, West Virginia. Divisionen fungerer som omdrejningspunkt og central vidensfond for information om kriminalret i FBI. Divisionen er en kundedrevet organisation, der tilbyder up to date identifikation og informationsservice til kriminalretlige institutioner på lokalt, lokalstatsligt, statsligt og internationalt plan. Til støtte herfor administrerer divisionen en konsulenttjeneste for retsforfølgning, hvor ledelse og politik deles og fastlægges sammen med de lokale, lokalstatslige og statens strafferetlige institutioner. CJIS divisionen omfatter Programmet for Fingeraftryksidentifikation (Fingerprints Identification Program), Programmet for Det Nationale Kriminalitets Informationscenter (National Crime Information Center Program), Programmet for Fælles Rapportering af Kriminalitet (Uniform Crime Reporting Program) og udviklingen af et Program for Integreret Automatisk Fingeraftryksidentifikation (Integrated Automated Fingerprints Identification System, IAFIS) - et nyt computerbaseret system, der kan gemme, gennemgå, analysere og genfinde millioner af fingeraftryk på relativt kort tid (3)

Hvad står Divisionen Informationsressourcer for?

Divisionen Informationressourcer (The Information Resources Divivsion, IRD) har som sit hovedansvar at stå for en central styring og planlægning af informationerne i FBI. Der er udviklet programmer, der specificerer, hvordan information bliver indsamlet, styret og brugt. Programmerne viser hvilke informationer, der er nødvendige for at FBI kan opfylde sit formål, hvilke automatiske og manuelle systemer det kræver at håndtere disse data og hvilken teknisk infrastruktur der er forudsætningen for at opretholde disse systemer. IRD har to ingeniørsektioner, der tilbyder teknisk ekspertice og udstyr til at insamle data, udføre forskning i forbedrede metoder til elektronisk og fysisk overvågning og udfører videnskabelige undersøgelser af visse bevismaterialer. IRD er ansvarlig for udviklingen af Det Nationale Kriminalitets Informationscenters 2000 Projekt (National Crime Information Center, NCIC, 2000 project). NCIC 2000 vil forbedre det eksisterende NCIC system, som bliver brugt af de statslige, lokalstatslige og lokale retsinstitutioner til at lokalisere efterlyste og savnede personer, køretøjer, både, våben med videre. Det forbedrede system vil understøtte transmission, lagring og søgning af fotos og fingeraftryk fra patruljebiler og pc'ere til NCICs centrale computer (3)

Hvad står Divisionen Uddannelse for?

Divisionen Uddannelse (Training Division) har hjemme i Quantico, Virginia. Divisionen er et af verdens mest respekterede uddannelsessteder for ordenshåndhævere. Divisionen leder FBI Akademiet og træner FBIs specialagenter og støttepersonale samt politipersonale fra lokale, lokalsstatslige, statslige og internationale enheder.
Uddannelsen FBI ansatte indeholder træning for nye agenter, efteruddannelse og specialtræning for såvel agenter som støttepersonale. Polititræningen inkluderer FBIs Nationale Akademi, et 11 ugers program med flere discipliner for ledere af retsinstitutioner; et administrativt uddannelsforløb for chefadministratorere i USAs største retsorganisationer; operativ assistance, som træner politifolk i at reagere i bestemte nødsituationer. Udover kursustilbud tilbyder medlemmer af FBIs Akademi forskning og assistance i efterforskningsteknik og andre emner (3)

Hvad står Divisionen Administrativ Service for?

Divisionen Administrativ Service (The Administrative Services Division) styrer baggrundsundersøgelser i og udenfor FBI. Divisionen er ansvarlig for sikkerheden i FBI, bygninger, faciliteter og personer (3)

Hvilke nye divisioner er på vej?

På grund af den stigende trussel om terroisme og spionage, er FBI på vej med en rekonstruktion af hovedkvarteret. Der skal laves en ny division for kontraterroisme. Oprettelsen vil fjerne arbejdsområdet fra Divisionen National Sikkerhed (The National Security Division), der vil kunne koncentrere sig udelukkende om efterretningssager og spionage.
Derudover har FBI planer om at oprette en ny efterforskningsdivision, der skal koordinere alle FBIs internationale operationer og udenlandske aktiviteter. En sådan enhed er med udviklingen blevet mere og mere påkrævet efter at FBI har fået flere udenlandske arbejdsområder, som for eksempel ambassadebombningerne i Afrika i 1998(6)

Illustrationer

Under illustrationer henvises til enkelte billeder på Internettet som for eksempel en tegning eller et foto. Samlinger af illustrationer som for eksempel gallerier skal findes under videre links. Billederne er udvalgt efter søgning på Internettet for at supplere og/eller visualisere faktaoplysningerne.

FBI Headquarter functional organizational chart. FAS, The Federation of American Scientists.
Diagram over strukturen i FBIs hovedkvarter.

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Federal Bureau og Investigation Major Information Systems. FBI's Freedom of Information Act Reading Room, FOIA. Engelsk tekst.
Beskrivelse af FBIs fem hovedinformationssystemer. Søg på: FBI and system

 

Kilder

 1. Kessler, Ronald: The FBI: inside the world's most powerful law enforcement agency. Pocket Books. USA, 1993. 492 sider. Engelsk tekst.
 2. Overview. Frequently asked questions about FBI. FBI. Engelsk tekst.
  http://www.fbi.gov/yourfbi/faq/faqover.htm
 3. Organization, FBI - Federal Bureau of Investigation, US Intelligence and Security Agencies. FAS, The Federation of American Scientists. Engelsk tekst.
  http://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/org.htm
 4. Brinson, Clif: New F.B.I. Crime Lab. About com. Engelsk tekst.
  http://lawenforcement.about.com/business/
  lawenforcement/library/weekly/aa090699.htm
 5. Laboratory ground breaking ceremony. Federal Bureau of Investigation, U.S. Department of Justice. - Pressemeddelelse. - 1999-09-01. Engelsk tekst.
  http:/www.fbi.gov/pressrm/pressrel/labgrdbrk.htm
 6. Thomas, Pierre: FBI to announce major restructuring of headquarters. CNN. - 1999-11-10. Engelsk tekst
  http://www.cnn.com/US/991/11/fbi.reorganization/

Emnesøgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på 'FBI'  bibliotek.dk