Falun Gong i dag

Hvor mange tilhængere har Falun Gong?

Falun Gong har ikke noget medlemsarkiv, og der er ingen sikre opgørelser over antallet af tilhængere eller udøvere på verdensplan. Sikkert er det dog, at Falun Gong i dag er udbredt i en lang række lande i flere verdensdele. Koncentrationen ligger dog formodentlig stadig i Kina. Men her er bevægelsen stemplet som en samfundsskadelig kult, og dens tilhængere forfølges, hvorfor antallet af medlemmer er meget usikkert og formodentlig også faldende. Ifølge beregninger fra den kommunistiske regering var der i 1999 over 70 millioner Falun Gong-udøvere i Kina, og medlemmer og tilhængere af bevægelsen har nævnt tal op til 100 millioner udøvere på verdensplan. Nogle Kina-eksperter og forskere har dog vurderet, at antallet er betydeligt lavere - helt ned til under en million i selve Kina - og at antallet af udøvere især i Kina er faldet betydeligt, siden bevægelsen blev forbudt i 1999.

Hvad har tilhængerne af Falun Gong til fælles?

Det eneste, alle udøvere af Falun Gong har til fælles, er, at de oplever, at Falun Gong rummer en række kvaliteter, der giver dem en øget livskvalitet. 

Mange Falun Gong-udøvere beskriver, at de via de særlige øvelser har opnået større mental og fysisk sundhed. Herudover er Falun Gong-udøvere meget forskellige.  

Der findes udøvere i mange forskellige lande, formodentlig over 50, og i mange kulturer, men der er dog en tendens til, at de fleste har en forbindelse til Kina eller kinesisk kultur eller et kendskab til asiatisk filosofi, inden de bliver tilknyttet Falun Gong. Desuden findes langt det største antal udøvere formodentlig stadig i Kina. Falun Gong-eksperten David Matas beskriver udøverne i en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder): ”Udøvere af Falun Gong kommer fra vidt forskellige kulturer og har forskellige baggrunde, selv om de overvejende er kinesere. De har helt almindelige liv, arbejder inden for alle brancher og beklæder alle mulige stillinger i samfundet, spiser det samme som alle andre og går på de samme skoler og universiteter som alle andre.”

Hvordan er Falun Gong organiseret?

”Falun Gong har ingen af de karakteristika, der kendetegner en kult. Det er ikke en organisation. Den har ingen medlemmer eller kontorer; ingen embedsmænd eller ledere. Falun Gong har ingen penge og ingen bankkonti. Falun Gong-udøvere bor hjemme sammen med deres familier. De lever ikke sammen med andre medudøvere. (…) Der findes ingen straf for at forlade Falun Gong, eftersom der ikke er noget at forlade. Udøverne kan dyrke Falun Gong, lige så meget, eller lige så lidt, de har lyst til. De kan begynde og holde op, når de vil.” Sådan beskriver den canadiske Falun Gong- og menneskerettighedsekspert David Matas bevægelsens struktur i en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder). 

Netop den løse struktur er ifølge mange Falun Gong-kendere karakteristisk. Den amerikanske Kina-ekspert Orvin Schell beskriver bevægelsens rekrutteringsmetode således i en artikel i Information den 9. februar 2001 (se kilder): ”Sekten er spredt men forankret i masserne og kommunikerer med dens medlemmer med mund til mund metoden og via internettet snarere end via konventionelle midler.”  

Mange steder i verden udbydes gratis kurser i Falun Gong, blandt andet i Kongens Have i København, hvor der hver weekend er gratis instruktion i de fem grundlæggende Falun Gong-øvelser.

Hvem er leder af Falun Gong?

Falun Gong-tilhængerne hævder selv, at de ikke har nogen egentlig leder. Men de bruger titlen ’Mester’ om Li Hongzhi, forfatteren til de bøger, hvor bevægelsens åndelige grundlag og praktiske øvelser beskrives. Af iagttagere af Falun Gong benævnes Li Hongzhi ofte som leder af bevægelsen eller organisationen. Den canadiske Falun Gong-ekspert David Matas understreger dog i en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder), at Li Hongzhi ikke er at sammenligne med en sektleder: ”Li Hongzhi, forfatteren til de bøger, hvorfra Falun Gongs udøvere henter inspiration, bliver ikke tilbedt af udøverne. (…) Han er en privatperson, der kun sjældent møder Falun Gong-tilhængerne. Han råder dem til, at oplysninger om Falun Gong skal være offentligt tilgængelige, i form af foredrag og bøger.” Hongzhi er født og opvokset i Kina, men bor i dag i New York, som derfor af mange opfattes som bevægelsens egentlige centrum.

Der er blevet rettet beskyldninger mod bevægelsens grundlægger, Li Hongzhi, for at tjene styrtende med penge på at sælge sine bøger og udøve magt over sine tilhængere ved at antyde, at Jorden vil gå under, og at det derfor er vigtigt at tilslutte sig Falun Gong så hurtigt som muligt for at sikre sig en mulighed for at komme i paradis.

Hvad vil Falun Gong-udøverne?

Falun Gong-udøverne vil ifølge egne udsagn blot have lov at praktisere deres åndelige og fysiske øvelser uden at blive undertrykt eller forfulgt. De ønsker hverken politisk magt eller penge. Deres personlige mål med udøvelsen af Falun Gong beskrives på hjemmesiden for Foreningen for Falun Gong i Danmark således: ”Udøverne stræber efter gradvist at blive bedre mennesker uanset omgivelserne og omstændighederne, og forsøger at opgive forskellige dårlige vaner og bindinger, vrede, angst, jalousi og begæret efter personlig berømmelse og fortjeneste. Mester Li opfordrer til at have et almindeligt familieliv og forklarer at det at opgive bindinger ikke betyder afsavn af materiel rigdom eller status, men kun bindingerne til disse kvaliteter og ting.”

Har Falun Gong en politisk ideologi?

Ifølge Falun Gong-udøverne selv er svaret nej. Den canadiske Falun Gong-ekspert David Matas formulerer det sådan her i en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder): ”Falun Gong har ingen politisk ideologi og intet politisk ståsted. Hvis der i morgen var revolution i Kina, og der i den forbindelse var nogen, der ønskede, at Falun Gong overtog magten, ville det først og fremmest være svært at finde ud af, hvem der konkret skulle have magten, når Falun Gong ikke har nogen leder. Desuden, hvis man endelig skulle udvælge et par Falun Gong-udøvere og udnævne dem til Kinas regering, ville det være svært at forudse, hvilke politiske initiativer de ville tage - bortset fra at gøre en kende på menneskerettighedsovertrædelserne - for Falun Gong har ikke noget politisk program.” 

Mange Falun Gong-udøvere er dog stærke kritikere af kommunismen og især af det kinesiske kommunistiske styre. David Matas nævner f.eks. i sin kronik, at ”den New York-baserede avis Epoch Times og NTD-TV (New Tang Dynasty Television, red.) og radioen Sound of Hope Radio hovedsagelig er styret af Falun Gong-udøvere, der alle er notorisk antikommunistiske. Bogen ”The Nine Commentaries” (”De ni kommentarer”, udgivet af en forfattergruppe fra Epoch, red.), der kritiserer den kinesiske kommunisme og Kinas Kommunistiske Parti, er blevet vidt og bredt og systematisk uddelt af Falun Gong-udøvere.”  

Ifølge den danske Kina-ekspert Clemens Stubbe Østergaard indeholder Falun Gong-udøvernes kritik af det kinesiske styre også politiske budskaber: ”Som jeg analyserer det, har Falun Gong mange politiske krav. Mange af tilhængerne er folk, der på den ene eller anden måde har tabt ved de økonomiske reformer, og derfor udtrykker Li Hongzhi ofte en anti-reform holdning. Deriblandt stærk kritik af generalsekretær Jiang Zhemin. Det er sådan noget med, at de er djævelens inkarnerede repræsentanter på jorden”, siger han i artiklen ”Bevægelse i tilbagegang” i Information den 20. juli 2002 (se kilder).