Forfølgelse og undertrykkelse af Falun Gong

Hvornår blev Falun Gong forbudt i Kina?

Kinesiske Falun Gong tilhængere i Danmark demonstrerer udenfor Hotel Scandic, hvor blandt andre den kinesiske rigsadvokat er til konference, i protest over Kinas mishandling af Falun Gong medlemmer. Foto: Peter Hove Olesen/Polfoto
Kinesiske Falun Gong tilhængere i Danmark
demonstrerer udenfor Hotel Scandic, hvor
blandt andre den kinesiske rigsadvokat er til
konference, i protest over Kinas mishandling
af Falun Gong medlemmer.
Foto: Peter Hove Olesen/Polfoto

Falun Gong blev forbudt i Kina den 20. juli 1999. Den dag offentliggjorde centralregeringen sit forbud mod bevægelsen på statsligt tv. Forbuddet blev lanceret som en del af en række antisekt-love og kom efter flere års tiltagende undertrykkelse af Falun Gong-tilhængere og formodentlig som en direkte reaktion på en stor demonstration i april samme år, hvor over 10.000 Falun Gong-tilhængere samlede sig i Beijing for at protestere mod fængslingen af hundredvis af Falun Gong-udøvere i de foregående uger. De fængslede tilhængere var almindelige borgere, der var blevet arresteret og taget til fange i flere forskellige byer. Andre var blevet tævet af udkommanderede betjente, der havde ordre til at forhindre Falun Gong-udøverne i at udføre deres øvelser i det offentlige rum.

Processen frem mod forbuddet beskrives i kronikken ”En betjent takker af” fra Politiken den 14. november 2005 (se kilder), hvor en tidligere betjent i sikkerhedsstyrkerne fortæller, hvordan han fik ordre til at slå hårdt ned på Falun Gong, og i processen selv blev Falun Gong-tilhænger. 

Udøvere af Falun Gong risikerer fængselsstraf, tvangsarbejde, tortur og andre former for forfølgelse. Ud over at være forbudt ved lov er bevægelsen også blevet stemplet som ”xiejiao zuzhi”, der kan oversættes med ”en kættersk / depraveret organistion”.

Hvad beskylder det kinesiske styre Falun Gong for?

Det kinesiske styre beskylder blandt andet Falun Gong for at være en ondsindet kult eller sekt, hvis medlemmer hjernevaskes, driver undergravende virksomhed og sætter den nationale sikkerhed på spil. Da organisationen blev forbudt i 1999, var den officielle begrundelse, at ”sekten har været involveret i ulovlige aktiviteter, udbredt overtro og vildfarelser, narret folk og undergravet den sociale stabilitet.” Det fremgår af artiklen ”Kina forbyder nyreligiøs sekt” i Information den 23. juli 1999 (se kilder). 

I anledning af toårsdagen for forbuddet mod Falun Gong åbnede de kinesiske myndigheder i 2001 en udstilling om bevægelsen i Beijing. Udstillingen havde til formål at vise Falun Gongs ’sande ansigt’ og indeholdt billeder af mennesker, der havde brændt sig selv ihjel, breve fra folk, der fortalte, at de var blevet hjernevaskede af Falun Gong, samt beretninger fra tidligere medlemmer, der takkede for, at de kinesiske myndigheder havde hjulpet dem ud af sekten og tilbage til et normalt liv. Af udstillingen fremgik det, at bevægelsen havde kostet flere end 1.600 personer livet, fordi dens leder havde opfordret medlemmerne til selvmord, rådet dem til ikke at bruge moderne medicin og hjernevasket dem ved hjælp af bøger, video og træningscentre. Udstillingen og de påstande, den præsenterede, beskrives i artiklen ”Den onde kult på udstilling” i Information den 6. august 2001 (se kilder).

Også den kinesiske ambassadør i Danmark har udtalt sig kritisk om bevægelsen. Som reaktion på danske eksilkineseres kritik af det kinesiske styres behandling af Falun Gong sagde han ifølge artiklen ”Falun Gong-udøver flygtede til Danmark” den 29. august 2005 (se kilder): ”Det er en organisation, der har ondskabsfulde formål, og det gennemskues af alle. Alle ved det. Falun Gong er bare ude på at skade forholdet mellem to folk.”

Hvordan forfølges tilhængere af Falun Gong?

Rapporter fra Falun Gong-tilhængere uden for Kina, beretninger fra Falun Gong-tilhængere, der er flygtet fra Kina samt beretninger og fotos, der er smuglet ud af Kina tegner sammen med journalistiske reportager og undersøgelser foretaget af forskellige menneskerettighedsorganisationer et billede af en mangeartet og massiv undertrykkelse af Falun Gong-tilhængere i Kina. Undertrykkelsen og forfølgelsen antager blandt andet følgende former:

  • Falun Gong-tilhængere arresteres og tilbageholdes i årevis uden rettergang. Tusindvis interneres i lejre, hvor de udsættes for tvangsarbejde og tortur.
  • Falun Gong-tilhængere interneres på særlige institutioner og hospitaler, også kaldet ’centre for hjernevask’, hvor de udsættes for tortur og psykisk pres med det formål at få dem til at afsværge deres ’tro’ på Falun Gongs principper. Ofte tvinges fangerne også til at optræde på tv med deres ’bekendelser’ samt hjælpe med at hjernevaske andre Falun Gong-udøvere til at lægge afstand til bevægelsen.
  • Falun Gong-tilhængere, der tilbageholdes i lejre, bliver dræbt, hvorefter deres organer – f.eks. hornhinder, nyrer, lever, lunger og hjerte - sælges til både kinesiske og udenlandske patienter, der er parate til at betale flere hundredtusinde kroner for et nyt organ. Det fremgår af “Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China” (se kilder) udgivet af to uafhængige Falun Gong-eksperter i januar 2007.
  • Falun Gong-relaterede emner censureres på internet. I 2001 blev en person idømt syv års fængsel for at have downloadet materiale om bevægelsen og distribueret det. Det fremgår af artiklen ”Kina fængsler 37 Falun Gong-medlemmer” i Jyllands-Posten den 1. marts 2001 (se kilder).

Torturen og dens rolle i regimets strategi mod Falun Gong beskrives i artiklen ”Torture is breaking Falun Gong” i Washington Post den 5. august 2001 (se kilder)

Hvem er de forfulgte Falun Gong-tilhængere?

Falun Gong-tilhængerne er både fattige og rige, unge og gamle, mænd, kvinder og børn, og der er dokumentation for, at alle disse typer af tilhængere bliver forfulgt. Børn, kvinder og ældre er blandt de forfulgte Falun Gong-udøvere, ligesom højtstående medlemmer af kommunistpartiet og sikkerhedsapparatet, der afsløres som tilhængere, risikerer forfølgelse. I kronikken ”En betjent takker af” i Politiken den 14. november 2005 (se kilder) beskriver et tidligere medlem af de kinesiske sikkerhedsstyrker, som nu er Falun Gong-tilhænger og bor i Australien, hvordan han i 2002 overværede sine kollegers brutale behandling af en kvindelig Falun Gong-tilhænger i et fængsel: ”Da vi kom ind, sad Sun Ti på en taburet i forhørslokalet. Hendes øjne var så opsvulmede af slag, at de bare lignede en lang stribe hen over ansigtet. Den kvindelige forhørsleder stod med en blodig jernstang i hånden. Vi bad hende forlade lokalet. Falun Gong-tilhængeren brød straks hulkende sammen. Hun trak sin bluse op og viste os sin ryg. Den var sort og blå, og hun havde to 20 centimeter lange åbne år.” 

En anden Falun Gong-tilhænger og hendes skæbne beskrives i en artikel af Ian Johnson i avisen The Wall Street Journal i april 2000 (se kilder). Artiklen handler om en ældre kvinde, der tæskes til døde af kinesisk politi, fordi hun nægter at fraskrive sig retten til at udføre Falun Gong.

Hvor mange Falun Gong-tilhængere er blevet forfulgt?

Det findes der ingen sikre tal på, da de kinesiske myndigheder forsøger at skjule forfølgelsen af Falun Gong- tilhængerne. Den Falun Gong-relaterede amerikanske ngo Friends of Falun Gong (se kilder) opgør på sin hjemmeside antallet af dokumenterede dødsofre for myndighedernes forfølgelse af Falun Gong til 746 i juli 2003, og opgiver antallet af tilhængere, der er blevet dømt til ophold i arbejdslejre, fængsler og sindssygehospitaler siden 1999 til over 100.000. Denne vurdering bakkes op af en række menneskerettighedsorganisationer, blandt andre Human Rights Watch, Amnesty International og Human Rights in China.

Undertrykkelsen af Falun Gong-tilhængerne er ifølge en række eksperter mere omfattende end undertrykkelsen af kritiske journalister, menneskerettighedsforkæmpere, internetbloggere og andre, der opfattes som politiske modstandere af det kinesiske styre. I en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder) skriver den canadiske menneskerettighedsekspert David Matas: ”Det overvældende flertal af samvittighedsfanger i kinesiske fængsler er tilhængere af Falun Gong. (…) Hvert år dokumenteres der langt flere vilkårlige drab på Falun Gong-tilhængere, og mange flere Falun Gong-udøvere forsvinder sporløst, end tilfældet er for de andre af Kinas forfulgte grupper.”

Hvorfor anser det kinesiske styre Falun Gong for at være en trussel?

Kina- og Falun Gong-eksperter er generelt enige om, at det kinesiske styres markante bekæmpelse af Falun Gong umiddelbart kan virke helt ulogisk, men at der alligevel er en form for logik bag forfølgelserne. Denne logik hænger både sammen med Falun Gongs struktur, dets ideologiske og åndelige grundlag i årtusindgamle kinesiske tankesystemer samt kommunistpartiets tradition for at bevare magten via kontrol og undertrykkelse.

Hvorfor opfatter det kinesiske styre Falun Gongs åndelige grundlag som en trussel?

Falun Gong er med sin basis i traditionel kinesisk filosofi et ideologisk modstykke til kommunismen og kan derfor i styrets øjne på sigt underminere tilslutningen til det regerende parti. I en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder) forklarer Falun Gong-eksperten David Matas det således: ”I kommunistpartiets øjne var Falun Gong et tilbageslag, et stort skridt tilbage, tilbage til dér, hvor Kina befandt sig, inden kommunistpartiet tog styringen over landet. Hvis Falun Gong blev udbredt, mente partiet, at Kina ville blive, som om kommunistpartiet aldrig havde eksisteret, lige bortset fra de ar, partiet allerede havde efterladt sig (…) kommunismen er så åbenlyst et fremmedelement i Kina. Kommunismen er importeret til Kina fra Vesten. Kommunisterne forestillede sig derfor, at en omsiggribende, vellidt kinesisk ideologi ville hive tæppet væk under dem. (…) Selv om Kinas kommunister er irriterede på demokratiaktivister, etniske minoriteter, menneskerettighedsforkæmpere, verdensreligionerne, journalister og internetbloggere, er det kun Falun Gong, der tilbyder et troværdigt alternativ med kinesiske rødder til kommunistpartiets ideologiske forrang i Kina.”

Desuden er der i Kina en tradition for at mene, at et regerende dynasti eller styre skal have de kosmiske magter med sig for at kunne bevare magten. Det kaldes også at have ’det himmelske mandat’. Opstår der oprør mod det siddende styre, kan det ifølge denne tankegang være første tegn på, at styret har mistet sit himmelske mandat. Breder en sådan opfattelse sig i befolkningen, mister et styre sin legitimitet og opbakning. ”Derfor betragtes Falun Gong som en ildevarslende trussel for partiets overherredømme, måske endda mere ildevarslende end nogen tidligere protestbevægelse,” skriver den amerikanske Kina-ekspert Orville Schell i en artikel i Information den 9. februar 2001 (se kilder).

Hvorfor anser det kinesiske styre Falun Gongs struktur for at være en trussel?

Falun Gong er med sin løse struktur og sin brede tilslutning på tværs af sociale skel svær at kontrollere på samme måde, som det kinesiske styre ellers er vant til at overvåge alle bevægelser og organisationer, der ser ud til at kunne samle stor folkelig opbakning. Da det kinesiske styre bygger sin magt på kontrol med alle dele af det kinesiske samfund, er Falun Gong alene på grund af sin anderledes karakter et fænomen, som styret ønsker at eliminere. 

Det har formodentlig også skræmt det kinesiske styre, at der viste sig at være Falun Gong-tilhængere inden for partiet og blandt politi og sikkerhedsstyrker. Der findes beretninger om, hvordan politifolk og medlemmer af sikkerhedsstyrkerne er blevet overbevist om Falun Gong-udøvernes uskyld, når de er blevet sendt ud for at forfølge dem. Et tidligere medlem af sikkerhedstjenesten fortæller i kronikken ”En betjent takker af” i Politiken den 14. november 2005 (se kilder), hvordan han efter flere møder med Falun Gong-tilhængere selv blev udøver af den forbudt praksis: ”Jeg var selv blandt de udkommanderede betjente, og jeg havde forventet at møde bevæbnede og fanatiske demonstranter. Men Falun Gong-tilhængerne viste sig at være helt almindelige mennesker, arbejdsløse, fattige og ældre. (…) Vi var på forhånd blevet udkommanderet og havde ordre til om nødvendigt at opløse mødet med magt. Jeg fulgte ikke ordren, men begyndte i stedet at tale med nogle af dem, der var blevet anholdt. Vi talte om livet, virkeligheden, samfundet og helbredet. Det var min første direkte kontakt med Falun Gong-tilhængere, og de gjorde et uudsletteligt indtryk på mig.” Kronikøren beretter også, hvordan lederen af Det Nationale Sikkerhedsbureau i Hebei-provinsen, der var blevet afsløret som Falun Gong-tilhænger, i 2004 blev fængslet og under trusler om henrettelse gik på statsligt tv og kritiserede Falun Gong. Efterfølgende blev han idømt syv års fængsel.

Hvorfor udpeger det kommunistiske styre Falun Gong som samfundsfjende?

Kommunistpartiet baserer sit styre på magtudøvelse og kontrol, og det har brug for fjender for at legitimere den fortsatte magtudøvelse. Falun Gong kunne gøres til fjendebillede og blev derfor mere eller mindre tilfældigt valgt som den fjende, styret kunne udpege og bruge som begrundelse for at opretholde et voldsomt undertrykkelsesapparat. Blandt de eksperter, der har nævnt disse mulige forklaringer på styrets undertrykkelse af Falun Gong, er canadieren David Matas. I en kronik i Politiken den 22. oktober 2007 (se kilder) skriver han: ”Mærkatet ’den onde kult’ er et opdigtet redskab til at undertrykke bevægelsen, men ikke undertrykkelsens årsag. Den findes nemlig et andet sted. (…) Falun Gong var bare så uheldig, at de kunne omdannes til netop et fjendebillede. (...) For et kommunistparti er det langt værre slet ikke at have nogen fjender frem for at have nogle indædte nogle af slagsen. Hvis der ikke er nogen at dæmonisere, står kommunisterne mundlamme tilbage, når de skal retfærdiggøre deres fortsatte greb om magten.”

Hvordan forsvarer Falun Gong-udøverne sig?

Falun Gong beskrives af dens tilhængere som en ikke-voldelig praksis og filosofi, som dens udøvere efterlever ved blandt andet ikke at sætte sig fysisk til modværge mod de kinesiske myndigheder, der forfølger og undertrykker dem. Falun Gong-tilhængere i Kina er da også kendt for deres stille manifestationer og protestaktioner, hvor de samler sig på en central plads i en større kinesisk by, folder et banner med tekster ’Falun Gong is good’ ud og begynder at udføre deres øvelser. Som regel griber myndighederne hurtigt og voldsomt ind og demonstranterne tåler de ofte brutale anholdelser uden selv at gribe til vold. 

Også Falun Gong-tilhængere andre steder i verden har på forskellig vis forsøgt at gøre opmærksom på de overgreb, der bliver begået mod Falun Gong-udøvere i Kina. I en række vestlige lande, blandt andet USA, har tilhængere lavet oplysningskampagner om Falun Gong og om forfølgelsen af bevægelsen i Kina. Det er både sket via internet, bøger, radio, tv og ved happenings og demonstrationer, f.eks. ved at aktivister har surret sig selv fast til bænke på gaden eller sat sig i små metalbure for at vise, hvad Falun Gong-tilhængere i Kina risikerer at blive udsat for. Eksempler på sådanne stille protester i New York er beskrevet i artiklen ”Sightseeing med Falun Gong” i Information den 9. oktober 2004 (se kilder).

Kinesiske Falun Gong-udøvere, der er flygtet til udlandet, har desuden forsøgt at lægge sag an mod højtstående personer i det kinesiske styre for deres rolle i forfølgelsen af Falun Gong. I august 2005 anmeldte tre eksil-kinesere i Danmark således den kinesiske rigsanklager til Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager i Danmark. Blandt anmelderne var en 19-årig mand, hvis forældre, der var Falun Gong-tilhængere, døde i det kinesiske politis varetægt i 2002. Efter et par ugers efterforskning besluttede statsadvokaten at afvise sagen af mangel på beviser. Anmeldelsen og baggrunden herfor beskrives i artiklen ”Falun Gong-udøver flygtede til Danmark” og i Politiken den 29. august 2005 (se kilder).