Introduktion

Hvad er EU?

Den Europæiske Union, EU, er en politisk og økonomisk union, der består af 27 medlemslande. Unionen arbejder med politik, økonomi, udenrigs- og forsvarspolitik og på de politi- og strafferetlige områder. EU arbejder både med lovgivende, kontrollerende, dømmende og rådgivende funktioner, og har sine egne institutioner til at varetage opgaverne. Det europæiske samarbejde begyndte i 1952 som et fælles administrationssystem af kul- og stålproduktionen, men har siden udviklet og udvidet sig til at være en væsentlig europæisk og international politisk aktør. Senest er rammerne for EU samarbejdet blevet ændret den 1. december 2009 med Lissabontraktaten, der skal skabe et mere åbent, demokratisk og effektivt EU og gøre EU endnu stærkere på den internationale scene.