Baggrundskilder

Originalkilder

På EU-Oplysningens hjemmeside finder EU's grundlæggende traktater, bl.a. Paristraktaten fra 1952 og den seneste Lissabontraktat fra 2009.
Eurostat - Den Europæiske Unions officielle statistiske kontor - formidler pålidelig, sammenlignelig og harmoniseret statistik om medlems- og kandidatlande. Tabellerne indeholder som regel data for de 27 individuelle EU-lande samt for grupper af lande (f.eks. Eurozone) og i visse tilfælde også kandidat- og EFTA-lande samt USA og Japan.
Alle Eurostat statistikker er gratis tilgængelige på deres website.

Fagbøger

Borberg, Hjarn Zernichow: EU; et overblik. Multivers Academic, 2015.
Branner, Hans: Det politiske Europa - En grundbog om EU. Columbus, 2014.
Wind, Marlene (redaktør): Europa i forandring. Hans Reitzels Forlag, 2012.
Nedergaard, Peter: EU - politik og økonomi. Columbus, 2009.
Nedergaard, Peter: EU-leksikon. Jurist- og Økonomforlaget, 2004.
Fenger-Grøndahl, Malene og Vestergaard, Anne Mette: EU’s dilemmaer. Informations Forlag, 2006.
Friis, Lykke: Den europæiske byggeplads. Centrum, 2002.

Temasider

På DR’s temaside om Brexit kan man læse baggrunds- og nyhedsartikler om Storbritanniens beslutning om at forlade EU.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på EU - Den Europæiske Union