Baggrundskilder

Officielle institutioner

På Folketingets EU-Oplysning kan der findes information om de fire forbehold.
Udenrigsministeriets informationsside om afstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022.
Temaside om afstemningen om forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022.
På Folketingets EU-Oplysning kan der findes information om ’det nationale kompromis’.
Statsministeriet, 2007-11-22.

Faglitteratur

Broberg, Morten:
De danske EU-forbehold – og andre spørgsmål om Danmarks forhold til Den Europæiske Union. Hans Reitzels Forlag, 2018.
Vestergaard, Anne Mette og Fenger-Grøndahl, Malene:
”EU’s dilemmaer - Hvad sker der?”. Informations Forlag / Dansk Institut for Internationale Studier, 2006.