Baggrundskilder

Originalkilder

Dansk statistik og nøgletal over energiforbruget. Data om vindkraftværk og olie-/gasproduktion. Årlige rapporter. Se også Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet http://www.efkm.dk/

Organisationer

Global statistik, rapporter, fremskrivninger og fakta-blade.
Energistyrelsens hjemmeside om energibesparelser. Indgang til oplysningsmateriale og kampagner.
Erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Se især under fanen ’Analyse’.
Organisation primært for vindmølleejere.
Det Internationale Atomenergi Agentur. Information om atomkraft.

Bøger

Lidegaard, Martin:
Sidste udkald, sådan halverer vi Danmarks CO2-udslip på 10 år, Gyldendal 2008, 204 sider
Nielsen, Jørgen Steen:
Den store omstilling. Informations Forlag, 2012.
Hermann Scheer:
En solar verdensøkonomi, Hovedland 2002, 324 sider.

Film og tv

Produceret for Energinet.dk

Undervisningsmaterialer

Heriblandt links til EMU, Climateminds.dk

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Alternativ energi