Introduktion

Hvad er alternativ energi?

Alternativ energi er en betegnelse, der både omfatter at begrænse energiforbruget, ændre energisystemerne og skifte fra forbrug af kul, olie og gas til fornybare energikilder eller energikilder, der ikke medfører udledning af drivhusgasser. Alternativ energi kan nemt forveksles med vedvarende energi, der udelukkende betegner energiformer, der fornyer sig selv, og dermed udelukker atomenergi.

Ved at bremse udledningen kan man begrænse den globale opvarmning, formindske afhængigheden af importeret energi i de lande, der ikke er selvforsynende med olie, gas og kul, og undgå den luftforurening, der følger af at forbrænde disse såkaldt fossile brændsler. Luftforurening er især et problem i den tredje verdens voksende storbyer og i store vækstlande som f.eks. Kina. Beijing er en af de storbyer, som ofte indhylles i en tåge af luftforurening (’smog’). Det er dog også et fænomen, som man kender i den Europa – f.eks. i Paris. 

Kan verdens energibehov dækkes uden at skade klimaet?

Det nuværende energiforbrug er hovedårsagen til den globale opvarmning. FN’s klimamål siger, at den globale opvarmning bør begrænses til højst to grader i forhold til middeltemperaturen før den industrielle revolution. Dette mål kan kun nås, hvis CO2-udledningerne falder kraftigt. (Se også Faktalink-artikler om Klimapolitik, Drivhusgasser og Klimaforandringer)

Samtidig er der et stigende behov for energi til at skabe materiel og menneskelig udvikling, bekæmpe fattigdom og tilfredsstille mangfoldige behov i en verden med et voksende befolkningstal. Energiforbruget er stigende på næsten alle områder: produktion, byggeri, transport, byudvikling og voksende forbrug i det hele taget. Energiforbruget per indbygger er størst i de rige lande, men det stiger mest i de store udviklingslande, hvor flertallet af verdens befolkning lever. 

Hvilke ændringer kræver overgangen til alternativ energi?

Teknisk set indebærer overgangen til alternativ energi tre forskellige forandringer:

· at begrænse behovet for energi

· at anvende energien mere effektivt

· at skifte til alternative energikilder.

Det er en fordel at gennemføre disse forandringer samtidig. Man får mest ud af den energi, man har til rådighed, hvis man bruger energien effektivt. Ofte kan det bedre betale sig at investere penge i energibesparelser end at investere i større energiforsyning. Jo dyrere de alternative energikilder er, jo bedre kan det betale sig at nøjes med så lavt et energiforbrug som muligt.

Af hensyn til økonomien kan man begynde med at ’plukke de lavest hængende frugter’, dvs. gennemføre de mest rentable energibesparelser og satse på de billigste alternative energikilder.