Dyreetik

Artikel type
faktalink
bibliotekar Richard Juhre, Silkeborg. 2000
Main image
Professor i dyreetik, Peter Sandø
Professor i dyreetik, Peter Sandø
Foto: Thomas Krakau / Scanpix

Erkendelsen af et lighedsprincip mellem alle mennesker kan filosofisk betragtet føre til en erkendelse af, at et sådant lighedsprincip nødvendigvis må udstrækkes til også at omfatte dem uden for vor egen art - dyrene.
Allerede for den britiske filosof, Jeremy Bentham (1748-1832), grundlæggeren af den moderne utilitarisme (nyttemoral), var lighedsprincippet ikke afhængigt af antallet af ben, hudens behåring eller korsbenets afslutning. Det afgørende var hverken evnen til at kunne tænke eller til at kunne tale. Det afgørende var evnen til at lide.