Introduktion til bander i USA

Citat
Når man har valgt bandelivet, har det en masse konsekvenser. Hvis man
f.eks. går ind i et supermarked sammen med sine forældre, så er der ingen nåde, alle omkring dig er i fare, hvis en rivaliserende bande vil have fat i dig. De vil ramme dig, men også hele din familie er i fare. Og det er der ikke mange, der tænker på, når de går ind i en bande
Oscar Sierra, Los Angeles, tidligere bandemedlem

Ungdomsbander i USA

Siden 1980'erne er antallet af ungdomsbander og deres medlemmer steget voldsomt i USA. Selv om den samlede kriminalitet i USA falder, stiger antallet af banderelaterede forbrydelser.
Som noget nyt er bandefænomenet ikke længere begrænset til storbyerne, men har spredt sig til mindre byer og små lokalsamfund over hele USA (2)
Dette FaktaLink beskæftiger sig med ungdomsbanderne/gadebanderne, på engelsk "youth gang" eller "street gang". Hvor andet ikke er nævnt vil betegnelsen bander henvise til ungdomsbander/gadebander. Aldersgrænsen sættes for gruppen af unge mellem 10 og 24 år. En del medlemmer kan godt gå ud over disse grænser og især være ældre.
Fængselbander, ideologiske grupper, hadegrupper, kultgrupper og rockergrupper er ikke omfattet.

Hvad er en bande?

Betegnelsen "bande" er ikke entydig, og kan betyde forskelligt alt efter hvem der bruger ordet. For nogle er det en gruppe på 3-4 unge, der står og hænger på det samme gadehjørne. For andre kan betegnelsen bruges til at identificere graffitimalere, stofmisbrugere, nazi-skinheads, rockerbander eller grupper af unge, der sælger stoffer.
I det amerikanske samfund er der hverken blandt befolkningen, myndighederne eller forskerne enighed om hvordan man skal definere ordet bande.
Befolkningens opfattelse af bander stammer først og fremmest fra medierne, der især lægger vægt på det opsigtsvækkende. Sammenfattende opfatter befolkningen bander som stramt organiserede unge, der er dybt involveret i stofhandel og meget farlige.
Politikere og retsvæsen støtter sig først og fremmest til loven, når de skal definere hvad en bande er. Miami Police Departsment definerer en bande som

 • "En gruppe personer der er gået sammen for at udøve vold eller anden form for asocial adfærd".
 • "Grupper af unge og/eller voksne i et et geografisk område, hvis aktiviteter indbefatter ulovlig brug af magt og vold eller trusler om magtanvendelse og vold for at fremme deres formål."

Opfattelsen af hvor mange der skal til for at udgøre en bande, svinger mellem mindst tre eller mindst fire personer (2,3)

Hvordan defineres en bande?

Selv om der i det amerikanske samfund ikke er enighed om en standardiseret definition på hvad en bande er, kan der alligevel opnås enighed om tre grundliggende kriterier for at bruge betegnelsen bande om en gruppe:

 1. Samfundet skal anerkende gruppen som en gruppe.
 2. Gruppen skal opfatte sig selv som en afgrænset gruppe.
 3. Gruppen skal være så meget med i ulovlige aktiviteter, at den til stadighed får negative reaktioner fra såvel politiet som lokalområdet.

Selv denne definition indeholder dog problemer, fordi den indbefatter, at en bande har negative relationer til lokalsamfundet. Derved ignorerer definitionen, at bander kan have positive relationer til lokalsamfundet og nogle steder fungerer som et slags lokalpoliti ( 2,4)

Hvor mange bander er der i USA?

I 1996 var der 31.000 bander i USA med 846.000 medlemmer. Som nævnt har der været en eksplosiv udvikling og spredning i forekomsten af ungdomsbander i USA siden 1980:

Stigningen i spredningen og antallet af bander og deres
medlemmer fra 1980 til 1996
År Antal retskredse Antal bander Antal bandemedlemer
1980 286 2.000 100.000
1996 4.800 31.000 846.000

Tallene kan være større, da flere retskredse af politiske grunde eller af hensyn til deres image nægter at have bandeproblemer. Nogle undersøgelser anslår således, at der skulle være op imod 120.000 bander med halvanden million bandemedlemmer i USA (2,4)

Hvorfor går unge ind i bander?

Sociologer og bandemedlemmer har udpeget følgende årsager til at unge går med i bander:

 • Identitiet.
 • Disciplin.
 • Anerkendelse.
 • Kærlighed.
 • Tilhørsforhold.
 • Penge.

I banden kan den unge blive accepteret af sine ligemænd og opbygge sit eget ry. Den unge kan modtage noget som han eller hun ikke modtager i sit eget hjem, det kan være kærlighed, opmærksomhed, loyalitet og belønning. Banden kan også give både sikkerhed og beskyttelse, indflydelse og magt samt hurtige og mange penge (5)  

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Andersen, Ulla Rose: Bandeland? / Ulla Rose, Flemming Andersen. CDR Forlag, 1997. 141 sider.
Gennem beretninger fra nuværende og tidligere bandemedlemmer, skoleledere, pædagoger og politifolk, fortrinsvis fra Los Angeles og omegn gives et bud på hvilke faktorer i et samfund, der giver grobund til bandedannelse, og der trækkes paralleller til danske forhold. Med henvisninger til bøger og videoer.

Floyd, Carmilla: Respekt: ett reportage från gängens & våldets Los Angeles. Stockholm. Bokförlaget DN, 1997. 285 sider. Svensk tekst. Med farvefotografier.
Socialreportage om ungdomsbanderne i Los Angeles, hvor det vigtigste er at vinde respekt fra andre, hvilket lettest opnås ved at være voldelig.

Gangs in America. Editor: C. Ronald Huff. Second edition, 1996. Sage Publication. 322 sider. Engelsk tekst.
En række forskere præsentere i 13 artikler forskellige aspekter af banderne, kriminalitet, adfærd, medlemmernes køn og etniske baggrund og banderne i lokalsamfundet. Med bibliografi og register.

 

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Documents on Gangs and Youth. NYGC, National Youth Gang Center. Engelsk tekst.
Dokumentsamling om bander med emner som vold, stoffer, analyser, statistik og skole.

National Youth Gang Center. The Institute for Intergovernmental Research. U.S. Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP). Engelsk tekst.
Den centrale indgang til oversigter over og resultater af forskning- og hjælpeprogrammer og undersøgelser, som de offentlige myndigheder i USA har sat i værk for at imødegå banderne. Af indholdet kan anbefales at se nærmere på National Youth Gang Survey Analysis, hvor der er en kort læsevejledning og link til hele oversigten over programmer, med beskrivelse af myndigheder og institutioner og deres aktiviteter på bandeområdet sammen med links til såvel institutionerne som resultaterne af deres arbejde.

Under Publications er der links til en række monografier, rapporter, undersøgelser og artikler i fuldtekst, blandt andet fra Juvenile justice bulletin er der links til en række monografier, rapporter, undersøgelser og artikler i fuldtekst, blandt andet fra Juvenile justice bulletin.

 

Kilder

 1. Oscar Sierra, Los Angeles, tidligere bandemedlem i kapitlet "Jeg følte, banden var min" trykt i: Andersen, Ulla Rose: Bandeland? / Ulla Rose, Flemming Andersen. CDR Forlag, 1997. 141 sider side 83-91.
 2. Howell, James C.: Youth gangs: an overview. - Juvenile Justice Bulletin. Office of Justice and Delinquency Prevention, OJJDP, U.S. Department of Jusitice. 20 sider. August 1998. Ligger som pdf-fil.
  http://www.ncjrs.org/pdffiles/167249.pdf
 3. Adressing community gang problems: a practical guide. Bureau of Justice Assistance, BJA, U.S. Department of Jusitice. Maj 1998. 28 sider plus 207 sider. Ligger som pdf-fil og tekst-fil.
  http://www.ncjrs.org/pdffiles/164273.pdf (Adobe) http://www.ncjrs.org/txtfiles/164273.txt (ASCII)
 4. Huff, C. Ronald: Comparing the criminal behavior of youth gangs and at-risk youth. National Institute of Justice, U.S. Department of Jusitice. Oktober 1998. 8 sider. Ligger som pdf-fil og tekst-fil.
  http://www.ncjrs.org/pdffiles/172852.pdf (Adobe) http://www.ncjrs.org/txtfiles/172852.txt (ASCII)
 5. Nawojczyk, Steve: Street gang dynamics. The Nawojczyk Group, 1997.
  http://www.gangwar.com/dynamics.htm