Atomprøvesprængningerne i Indien og Pakistan

Artikel type
faktalink
Richard Juhre, Silkeborg bibliotek. 1998
Main image
Resultatet af en indisk atomprøvesprængning foretaget i undergrunden den 11. maj 1998.
Resultatet af en indisk atomprøvesprængning foretaget i undergrunden den 11. maj 1998.
Foto: Indian Government/Scanpix

Den 11. maj 1998 - på Buddha’s fødselsdag - foretog man i Indien tre underjordiske atomprøvesprængninger. Disse sprængninger efterfulgtes kun to dage senere af yderligere to sprængninger.

Prøvesprængningerne kom totalt bag på den øvrige verden. End ikke den amerikanske regering var blevet forhåndsadviseret af CIA om, at en forsøgssprængning var forestående. Håbet, om at beholdningen af verdens kernevåben kunne holdes inden for kredsen af de traditionelle atommagter, fik et grundskud. Udmeldingen, om at "atomklubben" ikke ville acceptere nye medlemmer, lød som en tom manifestation. Indien er nu én af verdens erklærede atommagter.