Arbejderbevægelsen - historisk baggrund

Artikel type
faktalink
bibliotekar Richard Juhre. 2001
Main image
Arbejderbevægelsen er mødt op foran Højesteret den 5. marts 2009 hvor T-shirts-folkene Fighters and Lovers skal forsvare sig mod terror-anklager.
Arbejderbevægelsen er mødt op foran Højesteret den 5. marts 2009 hvor T-shirts-folkene Fighters and Lovers skal forsvare sig mod terror-anklager.
Foto: Jens Nørgaard Larsen /Scanpix

Den danske arbejderbevægelse består af en bred vifte af partier, organisationer, virksomheder og foreninger, der har deres rod i socialismen.
Kernen i den organiserede arbejderbevægelse har gennem tiden været opbygget således, at den har været opdelt i tre grene: socialistiske partier, fagbevægelsen og arbejderkooperationer.
Det bærende parti har gennem alle årene været Socialdemokratiet, der som det eneste arbejderparti har opnået at have regeringsansvar. Hertil kommer et utal af fraktioner og alternative bevægelser, der med større eller mindre held gennem tiden har påkaldt sig interesse. Af partidannelser kan først og fremmest nævnes Danmarks Kommunistiske Parti, Venstresocialisterne og Fælles Kurs. I Folketinget finder man i dag kun tre arbejderpartier: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.