Definition af den svenske bandekrig

Hvad er den svenske bandekrig?

Den svenske bandekrig er en igangværende voldelig konflikt i Sverige, hvor bander bekriger hinanden med mange drab til følge. Det var ikke en enkelt hændelse, der igangsatte bandekonflikten, men derimod er den vokset og vokset år for år siden årtusindeskiftet. De fleste skudepisoder finder sted i udsatte boligområder – såkaldte ghettoer – uden for større byer som Stockholm, Malmø og Uppsala, og de seneste ti år er mindst 400 personer blevet skuddræbt i forbindelse med den svenske bandekrig. Det har gjort Sverige til det land i Europa, hvor flest hvert år bliver dræbt af skud. 
Hovedårsagen til bandekrigen er en kamp mellem det såkaldte Foxtrot-netværk og flere andre bander om kontrollen over det indbringende narkomarked. Svensk politi skønner, at der hvert år bliver smuglet mellem 100 og 150 tons narko ind i Sverige, og salget genererer mange millioner kroner til bagmændene. Det fremgår af Politikens artikel ”En ung kvindes død viser, hvordan svensk bandekrig er kommet helt ud af kontrol” (se kilde 1). Her beskrives det også , at bandelederne de senere år har ”smidt fløjlshandskerne” og nu har brudt den uskrevne regel i bandemiljøet om ikke at gå efter hinandens familiemedlemmer og andre uskyldige ofre. Desuden hverver banderne drenge ned til 11-12 års alderen til at udføre bl.a. mord, fordi straffen er langt mildere for dem, end hvis forbrydelserne bliver begået af voksne. Mange forstæder i større svenske byer har en meget høj koncentration af beboere med udenlandsk baggrund, og ledende betjente fra svensk politi har ifølge Politiken fortalt, hvordan mange drenge helt ned til 10-års alderen i disse miljøer selv beder banderne om at blive optaget som medlemmer, fordi det i drengenes verden giver dem prestige. Det kan forklare, hvorfor der ifølge myndighederne er cirka 30.000 bandemedlemmer i Sverige, men kun omkring 1.300 i Danmark.