Rygning og identitet

Hvorfor ryger børn og unge trods kampagner?

Kulturelt har rygning gennem tiderne været forbundet med identitet. I ungdomsårene, hvor nogle unge eksperimenterer med udseende og adfærd for at finde sig selv og sin plads i fællesskabet, har rygning spillet en rolle for andre unge.

Tobaksindustrien har været god til at udnytte dette og tale til de unge, ifølge kampagnen ”Røgfri Fremtid” (se kilder). Historisk har industrien fremstillet unge rygere på tv og film som seje og rebelske, og det image har nogle unge kopieret ved selv at begynde at ryge. Også iøjnefaldende indpakning og salgsautomater er nogle af de tiltag, som industrien gør brug af for at tiltrække unge.

Undersøgelser, bl.a. refereret i rapporten ”Anbefalinger til forebyggelse af rygning blandt børn og unge” fra 2011 (se kilder), har vist en sammenhæng mellem rygning på film og tv og rygestart blandt børn og unge, og det har givet anledning til overvejelser om, hvorvidt rygning på film og tv skulle begrænses. Argumentet for at begrænse rygning på film og tv er, at: ”Karakterer, der ryger på film, ofte er afbilledet på samme måde som i tobaksreklamer, hvor rygende personer fremstilles som værende cool, attraktive, oprørske og sexede. Denne fremstilling gør, at unge, som ser rygning på film, generelt har positive forventninger til rygning, er mere villige til at få venner, der ryger, og i højere grad har intentioner om at begynde at ryge.”

Forskningsoverlæge på Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Charlotta Pisinger siger i en artikel om emnet i Politiken: Unge vil for guds skyld ikke være som de kedelige voksne. De lever i nuet og har sværere ved at overskue konsekvenserne af deres handlinger. Det vigtigste for dem er det sociale samvær med vennerne, accepten fra andre og skabelsen af deres identitet. De vil have det sjovt, og her kommer blandt andet tobak ind i billedet.”

Hvad gøres der for at gøre op med opfattelsen af rygning som sejt?

De seneste år er der blevet gjort meget for at gøre op med billedet af rygning som ”sejt”. Kræftens Bekæmpelse lancerede i 2015 den til at starte med hemmelige kampagne ”Cool uden røg”, der skulle gøre op med rygnings positive image. Kræftens Bekæmpelse allierede sig med en række kendte personer inden for kulturlivet, bl.a. musikerne Medina, Mads Langer, Joey Moe og Oh Land, som delte billeder af sig selv på sociale medier med en slikkepind i munden under hashtagget #slikkepind.

Ambassadør for kampagnen Joey Moe sagde i forbindelse med sin medvirken til bladet Alt for Damerne (se kilder): ”På nettet og i magasiner falder man tit over billeder, hvor kendte har en smøg i munden og nærmest poserer med den. Det kan få unge til at tro, at det er cool at ryge. På de her billeder har jeg en slikkepind og ikke en cigaret i munden. Gør det mig mindre cool? Selvfølgelig ikke, og det er det, vi viser.”

Kampagnen fik en del omtale og havde ifølge Kræftens Bekæmpelse selv stor effekt og fik mange unge til at bruge rygestop-appen XHALE. Kampagnen fik dog også kritik, da nogle af dens ambassadører viste sig at være rygere.

Senest har Sundhedsstyrelsen i 2017 søsat den digitale kampagne ”Butwhy”, der også har til hensigt at gøre op med rygning som cool. ”Hvorfor egentlig ryge?” spørger kampagnen i en række videoer med rygende og ikkerygende unge. Gennem videoserien sætter kampagnen spørgsmålstegn ved rygning som en nødvendighed for at være en del af et fællesskab og for at skabe sig en identitet.

I kampagnen er Sundhedsstyrelsen også gået sammen med bloggere og youtubere, der for betaling skal dele budskabet på deres egne platforme og tale til de unge på en anden og mere direkte måde. Ideen er igen at inddrage forbilleder for at ændre børn og unges opfattelse af rygning.

Sundhedsstyrelsen har også udgivet inspirationskataloget ”Unge og rygning” målrettet kommunalt ansatte, der arbejder med børn og unge i skoler og institutioner. Det leverer konkrete idéer til forebyggende arbejde, der skal få børn og unge til at vælge cigaretterne fra. Kataloget indeholder alt fra forslag till hvordan man kan fjerne det sociale ved rygepauserne til temauger om misbrug og t-shirts med slogans, der markerer skolens rygepolitik. Læse mere om de konkrete forslag i ”Unge og rygning” (se kilder).   

”Hvorfor egentlig ryge?” fra kampagnen Butwhy: