Definition af præsidentvalget i USA

Hvad er præsidentvalget i USA?

Hvert fjerde år afholdes der præsidentvalg i USA, og den nuværende præsident hedder Joe Biden. Siden det første præsidentvalg i 1789, hvor George Washington blev præsident, har amerikanerne levet i et præsidentielt system, hvor den person, som vinder valget, får en stor del af magten til at bestemme i USA de følgende fire år. Ordet ‘præsident’ stammer fra det latinske praesideo, der betyder ‘at sidde foran, at lede, overvåge og styre’. En præsident er altså en gængs titel for et statsoverhoved, og i et præsidentielt demokrati som det amerikanske har præsidenten store magtbeføjelser, fordi den udøvende magt er samlet hos én person. Præsidentialisme adskiller sig som demokratisk, politisk system fra parlamentarisme, hvor den udøvende magt deles mellem et statsoverhoved og en regering.

Efter den amerikanske uafhængighedskrig i 1775 mellem kolonister og britiske tropper mødtes en gruppe politiske pionérer for at udarbejde det, der senere skulle blive til den amerikanske forfatning. Den blev underskrevet den 4. juli 1776, og i de følgende år lagde man fundamentet for valget af de præsidenter, som der i alt har været 46 af til og med Joe Biden. For at skabe en følelse af retfærdighed mellem befolkningerne i henholdsvis de større og de mindre stater blev pionererne enige om et valgsystem, hvor 538 valgmænd repræsenterer vælgerne og peger på den kandidat, der ifølge dem skal lede landet som præsident. For det meste er der overensstemmelse mellem stemmeandelen og antallet af valgmænd, men i fem tilfælde – senest i 2016 – har vinderen af præsidentvalget vundet, selv om denne rent faktisk har fået færre vælgerstemmer end modkandidaten. Det har ført til kritik af valgsystemet, men fordi det er skrevet ind i forfatningen, er det næsten umuligt at ændre på.