Definition og baggrund

Hvad er populisme?

I den danske ordbog defineres begrebet populisme som ”bestræbelse på at vinde den brede befolknings gunst ved at forenkle fremstillingen af vanskeligt forståelige (samfunds)forhold og ved at forholde sig kritisk til samfundets etablerede autoriteter”. Det kan man læse på ordnet.dk (se kilder). Populisme kan være både venstreorienteret, midterorienteret eller højreorienteret. Begrebet bruges dog i dag ofte nedsættende om særligt højrenationale partiers forsøg på at vinde tilslutning ved at hævde, at de taler ”folkets sag”. Som den tyske idéhistoriker Jan Werner-Müller skriver i bogen ”Hvad er populisme” (se kilder): ”populismen findes ikke, kun de forskellige skikkelser, den fremtræder i”. Populisme kan altså ikke karakteriseres ud fra typer af vælgere eller politisk ideologi. Til gengæld er den altid antielitær og i opposition til eliten med afsæt i moralske standpunkter, som det hævdes, er til det ”sande folks” bedste.

 

Video-klip med repræsentant for Marxistisk-Leninistisk parti på valgaftenen 1987 om at skabe en situation i Danmark, hvor befolkningen selv bestemmer, hvordan udviklingen skal være.

 

Hvem har opfundet begrebet?

Begrebet populisme blev for første gang brugt i forbindelse med dannelsen af The Populist Party i USA i 1891 – et parti, der havde som mål at repræsentere det jævne folk. Det var antikapitalistisk uden at være socialistisk. Partiet blev opløst efter få år, men begrebet er siden brugt om talrige bevægelser og partier over hele kloden, som typisk opstod som reaktioner på store samfundsændringer, hvor mange blev økonomisk og statusmæssigt utrygge, kan man læse i artiklen ”Forsker: USA har en stolt tradition for populisme” på Videnskab.dk (se kilder).


”Populistpartiet fik ret stor tilslutning, og der er en opfattelse af, at det bidrog til en markant udvidelse af borgernes rettigheder. Partiet kæmpede blandt andet for arbejderes rettigheder. Idéen var, at den lille mand skulle beskyttes mod de onde kapitalister. Som helhed støttede den populistiske bevægelse i USA også ligestilling mellem kønnene”, forklarer Anne Mørk, der forsker i amerikansk politisk historie på Syddansk Universitets Center for Amerikanske Studier, i artiklen ”Forsker: USA har en stolt tradition for populisme” (se kilder).

 

Video-klip på engelsk om The Populist Party i USA med historiske billeder.