Definition af PET

Hvad er PET?

PET står for Politiets Efterretningstjeneste, som er Danmarks nationale indre sikkerheds- og efterretningstjeneste. Ifølge PET’s hjemmeside (se kilde 1) har PET som formål at ”identificere, forebygge, efterforske og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund.” PET’s arbejde er især rettet mod terrorisme, udenlandsk spionage her i landet og andre trusler mod statens sikkerhed. PET skal altså overvåge, forebygge og efterforske situationer og personer, som kan true Danmarks selvstændighed og sikkerhed inden for landets grænser – i modsætning til Forsvarets Efterretningstjeneste, som fokuserer på eksterne trusler.

Læs mere om Forsvarets Efterretningstjeneste i vores faktalink om emnet (FE-Forsvarets Efterretningstjeneste - åbner i nyt vindue).

PET har bl.a. til opgave at overvåge fremmede landes forsøg på at spionere i Danmark. Siden 1920’erne har politiet i Danmark haft en efterretningsafdeling, men i de første årtier hørte den udelukkende under Københavns Politi og var derfor ikke landsdækkende. Idéen om at etablere en landsdækkende dansk sikkerhedstjeneste blev realiseret i 1939, da den nationale sikkerhedstjeneste – dengang kaldet SIPO (en forkortelse for Sikkerhedspolitiet) – blev oprettet. Først i 1951 blev Sikkerhedspolitiet omdøbt til sit nuværende navn, PET. Politiets Efterretningstjeneste har hovedkontor i Søborg nord for København.