Hvad skal man lære i skolen?

Main image kapitel
På Langbjergskolen i Humlebæk har de fået lov til at eksperimentere med fagene. Her har de har slået idræt og hjemkundskab sammen til sundhed.
På Langbjergskolen i Humlebæk har de fået lov til at eksperimentere med fagene. Her har de har slået idræt og hjemkundskab sammen til sundhed.
Foto: Malte Kristiansen / Scanpix

Dansk, matematik og idræt er de eneste fag, man skal have i alle de år, man går i skole. De andre fag er fordelt på forskellige klassetrin, som passer til den alder, børnene har. 

De mange forskellige fag er inddelt i tre grupper: 

A. De humanistiske fag: dansk, engelsk, kristendom, historie og samfundsfag 

B. De praktiske og musiske fag: idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab 

C. Naturfagene: matematik, natur/teknik, geografi, biologi og fysik/kemi   

Hvad man skal lære i de enkelte fag er beskrevet i det, der hedder ”Fælles mål”. Det er lærerens manual eller tjekliste. Her står f.eks. beskrevet, hvad en elev skal kunne i dansk i 6. klasse. Men der står også, at eleverne skal arbejde på tværs af fagene. F.eks. skal man arbejde med sprog, IT og nye, kreative ideer i alle fag.