Baggrund om børnesoldater

Hvad er en børnesoldat?

En børnesoldat er både i international lov og i praksis defineret som en person under 18 år, der deltager i kamp for eller på anden måde støtter en væbnet styrke eller gruppe. Denne definition er hentet fra FN's kontor for den særlige repræsentant for børn og væbnet konflikt (se kilder), og den går igen i international lovgivning, der gælder på området.

De fleste børnesoldater er mellem 15 og 18 år, men rekruttering starter flere steder allerede fra børnene er 10 år gamle. De yngste registrerede børnesoldater var omkring syv år gamle.

Mange oprørsgrupper anvender børnesoldater i deres kamp mod regeringsstyrker, men en del regeringshære bruger også børnesoldater i væbnet konflikt. De fleste børnesoldater, der er under 15 år, befinder sig i de ikkestatslige militærorganisationer, mens de fleste børnesoldater mellem 15 og 18 år er rekrutteret til landenes militære styrker.

Hvorfor bliver børn soldater?

Der er forskellige årsager til, at børn ender som soldater. Mange af børnene bliver tvangsrekruttere imod deres vilje og nogle tilslutter sig frivilligt. Nogle børn bliver soldater bare for at kunne overleve. I krigsramte områder vil skolerne ofte være lukket, markerne ødelagte og familiemedlemmerne er måske arresterede eller dræbt. Her kan et våben betyde det samme som mad, og det er bedre end at være bange og hjælpeløs. Ensomme børn i krigsområder løber endvidere en stor risiko for at blive tvangsrekrutteret, ligesom for eksempel gadebørn i udsatte områder kan være i fare for at ende som soldat.

For andre er det et spørgsmål om at få del i den prestige og magt, der ligger i at bære uniform og have et våben mellem hænderne. Disse børn slutter sig mere eller mindre frivilligt til oprørsstyrkerne uden at indse, hvilken fare og risiko for mishandling, de potentielt udsætter sig selv for, påpeger Unicef (se kilder).

Hvordan bliver børnesoldater rekrutteret?

Børnene kan blive officielt indrulleret, presset, kidnappet eller tvunget af deres familie til at blive soldat. Børnene kan for eksempel blive tvunget af deres lokalområde til at blive soldat, fordi en lokal militærperson eller borgmester er forpligtiget til at stille med et vist antal værnepligtige til landets hær. Eller det kan ske som et led i en aftale om, at hvis en landsby giver en oprørsgruppe et antal børn, vil landsbyen til gengæld ikke blive angrebet. Selv om der ifølge internationale regler er en minimumgrænse for at være soldat på 18 år, giver det ikke nødvendigvis en sikkerhed imod at blive taget. I mange lande er fødselsregistreringen unøjagtig eller eksisterer slet ikke. Det bliver derfor ofte et gæt, om de unge er fyldt 18 år eller ej. Lande med en svag administration indkalder heller ikke systematisk til værnepligt efter et register. Mange steder bliver børnene hentet fra skoler og børnehjem, eller militæret laver razziaer på gader, hvor de simpelthen tager alle de børn og unge, de møder. Endelig kan børnene melde sig frivilligt, ofte af sociale og økonomiske grunde.

Hvordan er børnesoldater blevet brugt historisk set?

Tilbage i middelalderen var børn tjenere for riddere, og i det 18. og 19. århundrede er børn ned til omkring otteårs alderen blevet brugt til at lade kanoner eller være spejdere, spioner og budbringere for både regeringshære og oprørsstyrker.

I de sidste måneder af Anden Verdenskrig var Hitler så presset, at han sendte teenagere fra Hitler Jugend i kamp.

I de seneste årtier har børn gjort tjeneste både i britiske regeringsstyrker og i de grupper i Nordirland, der kæmpede mod briterne. Også under krigen i Bosnien i 1992-1995 deltog mange børn under 18 år. I krigen mellem albanere og serbere i Kosovo i 1997-1998 kæmpede et stort antal teenagere i Kosovos Befrielseshær (UCK), ligesom der også var børnesoldater i oprørsgrupper i Makedonien omkring årtusindskiftet. Størstedelen af børnesoldaterne i Europa har dog kæmpet i oprørsgrupper længere østpå – Tjetjenien, Dagestan og Nagorno-Karabakh.

I krigen mellem Iran og Irak blev tusinder af iranske skolebørn hevet ud af skolerne og sendt til fronten, hvor de gik forrest gennem minefelter for at rydde vejen for styrkerne bag dem. Om halsen havde de en nøgle, der skulle minde dem om deres snarlige ankomst til himlen, når de havde opnået martyrdom.

Indtil for få år siden blev børnesoldater også brugt i krige i en række andre lande, blandt andet Angola, Mozambique, Etiopien, Sierra Leone, Liberia, Sri Lanka og Mali, viser dokumentation fra FN og menneskerettighedsgrupper. Særligt oprørshæren Renamo i Mozambique tvangsrekrutterede børn, nogle af dem helt ned i seks-syvårs alderen. Men også eksempelvis Etiopiens regeringshær har stået bag bortførelser og tvangsrekruttering af børn i 15-års alderen eller yngre fra landsbyer og fattige storbykvarterer.