Hvad fortælles – konkrete analyseværktøjer

Hvad fortælles?

Med hvad fortælles menes selve den historie, der bliver fortalt, eller i et digt den specifikke stemning eller følelse. Hvad fortælles er alt det, som teksten handler om – altså selve historien.

Når man ser på, hvad der fortælles, vil man oftest se på begreberne:

· Referat

· Miljø

· Personer

· Handling

· Tema 

Hvad er et referat?

Et referat er en genskrivning af værket i få ord. At genskrive handlingens skelet og derved finde ind til tekstens røde tråd kan være særdeles frugtbart for ens egen forståelse af forløbet i prosatekster. Et referat er som regel ikke noget, man bruger i analysen af lyrik. Her vil det i stedet være relevant at beskrive digtets situation, som er, hvad der sker i digtet, og hvad der beskrives. 

Hvad er miljø?

Miljøet i en tekst er det, som karaktererne kommer fra og færdes i. For eksempel et fattigt eller velhavende miljø. En beskrivelse af karakterernes miljø er ikke altid relevant, men en sådan beskrivelse er indlysende, hvis der er store forskelle karaktererne imellem. Eksempelvis er det relevant at beskrive det relativt beskedne og fjendtlige miljø, som Harry Potter er vokset op i. Derefter kan man kontrastere til de miljøer, som hans venner Ron og Hermione kommer fra. Og endelig sammenligne med det miljø hans fjende Draco Malfoy er skabt af. Et andet eksempel, hvor det er relevant at lave en miljøbeskrivelse, er i H.C. Andersens “Svinedrengen”, hvor hovedpersonen kommer fra et fattigt miljø. Han vil have et kys af prinsessen, der kommer fra et helt andet miljø. Her kan en afdækning af de to karakterers miljø være en hjælp til at forstå den helt centrale konflikt i teksten mellem rig og fattig.  

Hvad er en personkarakteristik?

For at få et overblik over en person (karakter) i en tekst, er det godt at lave en lille karakteristik. En personkarakteristik vil bestå af en beskrivelse af de vigtigste personer:

· Hovedperson: Den vigtigste person i historien.

· Parallelperson: En person der har en lighed (parallel) til hovedpersonen. Forekommer ikke i alle historier, men ofte.

· Kontrastperson: En person der er karakteriseret af sin kontrast (forskel) til hovedpersonen. Forekommer heller ikke altid, men ofte.  

Der kan sagtens være flere parallel- og kontrastpersoner.

Et eksempel på en personkarakteristik fra J.R.R. Tolkiens “Ringenes Herre” kunne være denne:

· Hovedperson: Frodo – lille, klog, venlig, udholdende, modig, selvopofrende, forsæt selv.

· Parallelperson: Sam – ligner Frodo på mange måder.

· Kontrastperson: Dette kunne være Boromir, der også stræber efter ringen, men vil bruge den for egen vindings skyld. Gollum kunne også fungere som kontrastperson, idet han på mange punkter ligner Frodo, mens han på lige så mange adskiller sig.  

Hvad er en handlingsanalyse?

At kortlægge handlingen i en fortællende tekst er altid relevant. Hvad sker der? Hvem gør hvad og hvorfor? I den forbindelse er det tit fornuftigt at benytte en model til at anskueliggøre, hvad der er på spil. For eksempel den strukturalistiske teoretiker A.J. Greimas’ aktantmodel og sommerfugle-model (betydningens grundstruktur). Begge modeller kan findes på hjemmesiden “Textanalyse.dk” (se kilder).

Aktantmodellen bruges til at bestemme forskellige karakterers indbyrdes relationer og er god til at beskrive alliancer aktørerne imellem. Sommerfugle-modellen bruges til at anskueliggøre tekstens fundamentale modsætningspar – tekstens tematiske struktur.

Begge modeller er udviklet til at analysere eventyr, men kan bruges på alle tekster med et forløb. Faren ved at bruge en model er, at de kan være reducerende, og at man derved nemt kommer til at udelade det, som der ikke lige passer i modellen. Dette forhold må man være sig bevidst, hvis man bruger modeller. I den forbindelse kan man passende se på, hvad der ikke passer ind i modellen, og hvorfor det ikke gør. 

Hvad er et tema?

Et tema er det mest centrale af tekstens emneområder. En tekst kan have mange forskellige emneområder og flere temaer. Man kan dog vælge i sin analyse at finde frem til et, som man lægger særlig vægt på. Et tema vil ofte bestå af en konflikt mellem et modsætningspar. Et eksempel på et tema er konflikten mellem natur og kultur i H.C. Andersens eventyr “Nattergalen”.