Introduktion til tekstanalyse

Hvad er tekstanalyse?

Tekstanalyse er at finde ud af, hvad en tekst siger, og hvordan den gør det. Lektor Erik Svendsen definerer i bogen “Hvordan det? – om glæden ved at læse tekster” (se kilder) tekstanalysen således: “En analyse er lig med en findeling af et materiale, hvad enten det er kemisk eller kunstnerisk. Det en tekstanalytiker gør er altså at se på tekstens mange detaljer, dens struktur, komposition, fortælleteknik, dens sprog – hvad enten det er visuelt eller verbalt og tekstens temaer.”  

Hvorfor analysere?

I bekendtgørelsen for danskfaget i gymnasiet hedder det blandt andet at: “I litteraturen har mennesker til alle tider tolket deres livsvilkår og formuleret deres omverdensforståelse og selvforståelse. Studiet af litteratur er derfor et studium i fortidige og samtidige nationale og internationale formuleringer af erfaringer. Et litterært værk besidder en kunstnerisk formet kompleksitet, der åbner for fortolkning, og i mødet med værkerne udvikles elevens sproglige og kunstneriske opmærksomhed og historiske bevidsthed.” Bekendtgørelsen kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside (se kilder).

Som citatet peger på, er det vigtigt at kunne analysere en kunstnerisk tekst. Gennem analysen opnår læseren en bedre forståelse af omverdenen, hvilket er med til at skærpe og udvide ens forståelse, ikke bare af litteratur men også af mange andre fænomener.