Udbredelsen af overvægtige børn og unge

Hvor mange børn og unge er overvægtige i Danmark?

Undersøgelsen ”Danskernes sundhed – den nationale sundhedsprofil 2017” (se kilder) kortlægger voksne danskeres sundhed. Denviser, at blandt de 16-24-årige er forekomsten af svært overvægtige:

· for drenge: 6,6%

· for piger: 8,8%

Forekomsten af moderat overvægtige fordeler sig således:

· for drenge: 21,1%

· for piger; 15,9%

I undersøgelsen fremgår det desuden, at blandt de moderat eller svært overvægtige ønsker en markant større andel af pigerne (78,1%) end af drengene 5(3,6%) i høj grad at tabe sig.  De seneste opgørelser over antallet af overvægtige børn er fra Folkesundhedsundersøgelsen fra Statens Institut for Folkesundhed. Den viser, at cirka 15% af drenge og 21% af piger i skoler i København er overvægtige, og cirka 4% er fede. På landsplan er andelen af overvægtige småbørn steget siden 1970’erne, fremgår det af undersøgelsen (se kilder). På Sundhed.dk fremgår det, at omkring 10-12% af danske førskolebørn er overvægtige eller fede (se kilder).

 

Om undersøgelsen ”Danskernes sundhed – den nationale sundhedsprofil”.


 

 

Hvornår blev man opmærksom på børn og unges overvægt?

I løbet af de seneste årtier er der kommet øget fokus på, at overvægt er et hastigt stigende problem, som også rammer børn og unge. Denne udvikling har fundet sted i de sidste 20 år med USA som er et slags foregangsland for større internationale tendenser. Allerede i 1997 konkluderede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i rapporten "Obesity" (se kilder), at fedme er blevet en global epidemi, idet antallet af overvægtige mennesker stiger med alarmerende hast, også blandt børn og unge. Såvel i udlandet som i Danmark er man derfor blevet meget opmærksom på problemet med overvægt blandt børn og unge. I Danmark har man især fået øjnene op for problemet, efter at man ved årtusindeskiftet fandt ud af, at stadig flere unge mænd blev kasseret til session i forsvaret, fordi de var overvægtige.