Baggrund og historie

Hvornår opstod Korea som stat?

Korea, en halvø ud for det kinesiske fastland i det japanske hav, kan som statsdannelse føres tilbage til år 300 f.Kr., hvor det fik det kinesiske navn Choson, 'Morgenstilhedens land'. Gennem århundreder var landet under mere eller mindre tydelig indflydelse fra Kina, som det har stærke kulturelle bånd til. I de første århundreder e.Kr., hvor Kina var svagt, opstod der tre kongeriger i Korea, som lå i indbyrdes strid og dyrkede skiftende alliancer med henholdsvis Kina og Japan. I 918 blev kongedømmet Koryo etableret, som i 1392 blev afløst af kongedømmet Choson (Yi-dynastiet). Dette rige bestod frem til japanernes invasion af hele landet i begyndelsen af det 20. århundrede.

Hvad skete under japanernes styre?

Efter Ruslands nederlag i den russisk-japanske krig i 1905 blev Korea med Vestmagternes accept et japansk protektorat. Fra 1910 udviklede styret sig til en regulær kolonimagt, en rolle som japanerne besad med uhørt brutalitet. Næsten al landbrugsjord kom på japanske hænder, og det meste af risproduktionen blev tvangseksporteret til Japan. Et par millioner koreanere blev sat til at arbejde for den japanske rustningsindustri, og tusinder blev tvunget ind i japansk krigstjeneste. I 1942 blev koreansk forbudt som officielt sprog, og alle koreanere blev udstyret med japanske navne. På sigt kom det til at betyde, at koreanerne blev gjort afmægtige i forhold til deres lands udvikling, og de var kun i ringe grad i stand til at overtage styret, da japanerne blev smidt på porten efter deres nederlag i Anden Verdenskrig i 1945.

Hvorfor blev Korea delt?

Efter Japans nederlag i 2. Verdenskrig delte USA og Sovjetunionen Korea midt over med den 38. breddegrad som delingslinje. Sovjetunionen besatte den nordlige halvdel, og USA tog magten i syd. Oprindelig var den erklærede hensigt fra begge okkupationsmagter, at landet på sigt skulle samles igen og klare sig selv. På Cairo-konferencen i 1943 var USA, Storbritannien og Kina nemlig blevet enige om, at Korea skulle have fuld selvstændighed 'når tiden var inde’, og efter Sovjetunionens tilslutning i krigen mod Japan i 1945 erklærede Stalin sig indforstået med denne aftale. USA, Sovjetunionen, Kina og Storbritannien aftalte samtidig, at der i løbet af fem år skulle findes en politisk ordning, og der blev nedsat en sovjetisk-amerikansk Koreakommission, som skulle sørge for afholdelsen af frie valg og etableringen af et frit Korea under én regering. Arbejdet i kommissionen kørte imidlertid fast i spørgsmålet om, hvilke politiske partier der skulle anerkendes som lovlige, og i 1947 brød kommissionen helt sammen.

Følgelig kom der ikke noget ud af planen om et samlet, selvstændigt Korea. USA overdrog Korea-problemet til FN. Som modtræk foreslog Sovjetunionen, at de to besættelsesmagter skulle trække sig ud af Korea den 1. januar 1948 og overlade det til koreanerne at afgøre landets fremtid uden udenlandsk indblanding, men USA fastholdt, at sagen skulle afgøres i FN. FN sørgede for, at der blev afholdt parlamentsvalg i Sydkorea i maj 1948, og senere samme år blev også staten Nordkorea dannet, dog ikke ad demokratisk vej.

Hvem fik magten i de to nye stater?

Ved det FN-overvågede, demokratiske parlamentsvalg i Sydkorea i maj 1948 blev den stærkt højreorienterede Syngman Rhee (1875-1965) valgt som den nye stats første præsident. Han havde levet i eksil i USA i mere end 30 år, var ultrakonservativ og ikke synderlig demokratisk orienteret. Parlamentet var svagt og befolket af nye og uerfarne politikere, der først skulle til at lære at agere parlamentarisk i et system med mange indbyrdes meget uenige partier.

I Nordkorea blev Kim Il Sung (1912-1994) med Sovjetunionens accept samme år indsat som formand for det nordkoreanske kommunistparti og leder af den nye stat, en post han beholdt frem til sin død i 1994. Kim Il Sung havde siden 1920 levet i Sovjetunionen, hvor han havde fået en marxistisk grundskoling og en militær uddannelse.