Introduktion til regnskove

Hvad er en regnskov?

En regnskov er en skovtype, der findes i tropiske områder med høj temperatur året rundt. Regnskov er hel særlig ved, at gennemsnitstemperaturen konstant ligger mellem 24-28 grader, og at det regner meget. Der falder normalt 2.000-5.000 mm nedbør om året i en regnskov mod cirka 600 mm i Danmark. Det varme og våde klima gør regnskove til ekstremt frodige steder med en enorm artsrigdom af både dyr og planter.
I områder, hvor der vokser regnskov, er dagens længde nogenlunde den samme året rundt, og planterne kan hvert år danne op til cirka 22 tons ny plantemasse pr. hektar, hvorimod en dansk bøgeskov kun danner cirka 12 tons. Det er netop det tropiske klima året rundt, der gør det muligt for regnskovens planter at vokse så intensivt, hvorimod planter og træer i tempererede egne, som eksempelvis Danmark, bliver hæmmet i deres vækst i de måneder af året, hvor det er koldt.

Hvilke typer regnskov findes der?

Der findes flere forskellige typer af regnskove alt efter beliggenhed, klima og jordbund:

· Lavlandsregnskov er den mest udbredte og frodige type. Den vokser i en højde på op til 800-1.000 meter over havets overflade. Der findes 40 forskellige typer lavlandsregnskove.
· Bjergregnskove vokser i højder over 800-1.000 meter over havets overflade. Da trækronerne i bjergregnskovene som oftest er indhyllet i lave skyer, kaldes disse også tågeskove.

· Mangroveskove vokser i saltvand langs de tropiske kyster. Træerne bliver op til 30 meter høje og får næring via lange luftrødder, der sikrer, at træerne også kan få vand, når tidevandet trækker vandet tilbage.

· Sekundære regnskove er tidligere ryddede regnskove, som er vokset op igen og kan dække over flere skovtyper.

Hvor er der regnskove?

Selv om man både i tempererede og subtropiske egne kan støde på regnskove, er det først og fremmest de tropiske regnskove, man tænker på, når man taler om regnskove. Blandt disse er det især lavlandsregnskovene, der tiltrækker sig opmærksomhed. Lavlandsregnskovene findes i et cirka 4.500 km bredt bælte omkring ækvator mellem en nordlig og en sydlig breddegrad på 23½ °. Regnskovene findes både i Syd- og Mellemamerika, Afrika, Sydøstasien og Australien.

På hjemmesiden regnskove.dk er et kort, som viser, hvordan verdens regnskove løber som et grønt bælte omkring ækvator.
http://regnskove.dk/regnskove/hvor-findes-regnskoven/

 

regnskov

Storbyen Manaus midt i Amazonasregskoven der nu er fældet i vidt omfang. Foto: Søren Breiting / Ritzau Scanpix

 

Hvad karakteriserer regnskovenes planter?

Det er helt særligt for regnskove, at der ikke er en bestemt træsort, der dominerer. I Amazon-regnskoven, som er verdens største, der dækker hele 9 lande (Bolivia, Brasilien, Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam og Fransk Guyana) findes der f.eks. mere end 200 forskellige træsorter pr. hektar dvs. pr. 100x100 meter, hvor man i en typisk europæisk løvskov finder mellem 10-15 træsorter. Det er særligt i trækronerne, man finder de mange forskellige arter, fordi mange af regnskovens plantearter lever på andre planter, det gælder f.eks. orkidéer, mosser, bregner og kaktus. Disse planter, der lever på andre planter, kaldes epifytter. Orkidéerne udgør verdens største plantefamilie med mere end 25.000 arter. Det kan man læse i opslaget ”biodiversitet” i ”Den Store Danske” (se kilder).

 

Prodekan og biolog Finn Borchsenius ved Science Museerne, Aarhus Universitet fortæller om epifytter i Væksthusene, Botanisk Have Aarhus. 

Hvad er særligt ved regnskovens dyreliv?

De fleste af regnskovens dyr lever i det såkaldte kronetag – det øverste lag af trækroner, der kan være 15-20 meter tykt. Forskere anslår, at 60-70% af regnskovens dyreliv findes i kronetaget, som hermed er det mest artsrige sted på Jorden. Mange af dyrene kan hoppe langt, og nogle har flyvehud, som gør det muligt for dem at svæve fra træ til træ; det gælder f.eks. egern, den flyvende lemur og sågar frøer. Blandt dyrene i regnskovens trætoppe er også firben, papegøjer, aber, dovendyr og små katte. Der lever også større pattedyr, blandt andre den indiske elefant, den bengalske tiger og jaguaren. Da regnskovene repræsenterer Jordens mest mangfoldige dyreliv, vil det være umuligt at nævne alle dyrearterne her.