Vestlige landes pokerlovgivning

Hvordan er USA’s pokerlovgivning?

Selvom poker er populært som aldrig før, er der problemer i branchen. I 2006 vedtog senatet i USA en lovpakke, som omhandlede sikkerheden i landets havne. Ikke desto mindre så modstandere af spil om penge på internettet deres snit til at få en lov om online spil med i lovpakken på trods af, at den ikke har noget med landets sikkerhed at gøre. Loven blev aldrig debatteret i senatet, da den blandt andet ifølge advokaterne hos First Amendment Lawyers blev tilføjet lovpakken i sidste øjeblik og derfor blot blev vedtaget sammen med resten.

Loven er kendt som Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA), og i store træk forbyder den banker og andre finansielle institutioner at overføre penge til spillesider på internettet. Det betyder, at det nu ikke er ligetil for amerikanerne at komme til at spille, selvom det ad omveje stadig kan lade sig gøre. Det har betydet et fald i spillere, da bankerne overholder forbudet, og en del spillesider har også valgt at sige nej til penge fra de amerikanske brugere.

To år efter arbejdes der i pokerkredse stadig på at få omstødt loven, så man igen kan spille lovligt i USA, og i mellemtiden retter branchen sin opmærksomhed mod andre markeder. Hvor mange internetsider før kun fandtes på engelsk, har en del af dem nu flere brugergrænseflader på diverse sprog for at lette adgangen for deres kunder i andre lande. Markedsføringen i aviser, blade, på tv og internet på det europæiske marked er også steget betragteligt.

På trods af succes i Europa er der dog ingen tvivl om, at UIGEA har betydet et væsentligt økonomisk tab for pokerindustrien. 

Hvordan er pokerlovgivningen i europæiske lande?

I Europa forsøger nogle lande ligesom USA at begrænse poker både live og online.

Frankrig og Tyskland, som er blandt de største økonomier i Europa, er restriktive i deres lovgivning på spilleområdet, og der findes talrige eksempler på andre lande, der følger trop. Flere af disse landes lovgivninger er imidlertid i strid med EU’s syn på monopol. Det forholder sig nemlig således, at landene som regel forsøger at begrænse spil til nogle ganske få udbydere, og det er Europa-Kommissionen ikke tilfreds med. Da der er utrolig mange penge at tjene, presser spiludbyderne naturligvis på for at komme ind på markederne og få de bedst mulige vilkår for at drive forretning.

Der findes dog også lande, som tager andre midler i brug for at kontrollere online-spil. I Sverige har Svenska Spel (som ligner vores Danske Spil A/S) oprettet en spilleside, som også tilbyder poker, og ikke nok med at den er billig for spillerne, så er der blandt andet taget initiativer til at sikre, at man ikke spiller for meget. Eksempelvis er der indlagt flere pauser i spillene, og man kan fastsætte en maksimal sum penge, man vil spille for i en given periode. Siden er en kæmpe succes. Den tjener mange penge, og samtidig lægger den op til ansvarligt spil. 

Hvordan er den danske pokerlovgivning?

I Danmark hører poker under straffelovens §203 og §204. De lyder således:

§ 203. Den, som søger erhverv ved hasardspil eller væddemål af tilsvarende art, der ikke ifølge særlig bestemmelse er tilladt, eller ved at fremme sådant spil, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 2. Retten afgør, om det vundne udbytte skal inddrages eller tilbagebetales.

§ 204. Den, som på offentligt sted yder husrum til eller foranstalter utilladt hasardspil, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. Lige med offentligt sted anses foreningslokaler, når enten enhver eller enhver af en vis samfundsklasse som regel kan opnå optagelse i foreningen, eller utilladt hasardspil indgår i foreningens formål, eller der erlægges særlig betaling for deltagelse i spillet. 

Stk. 3. Den, som på offentligt sted deltager i utilladt hasardspil, straffes med bøde.”

Det skyldes, at den danske stat regner poker for at være hasard. Hasard betyder, at der er tale om et spil, hvor der spilles om ikke ubetydelige summer, og hvor udfaldet helt eller overvejende baseres på tilfældigheder. Hasardspil er kun lovligt i de danske kasinoer, som skal indhente tilladelse til at drive kasinovirksomhed hos justitsministeren.

Lovgivningen forhindrer desuden udenlandske spillekoncerner i at reklamere i danske medier, som ligger under dansk lovgivning, men det forbud er der ikke mange, der overholder. I aviserne og på danske internetsider ser man dagligt reklamer for pokersider, for spillekoncernerne forventer, at EU vil gå i rette med Danmark, fordi det i europæisk lovgivning er ulovligt, at Danske Spil A/S har monopol på at reklamere for spillevirksomhed. Det skal nævnes, at der er mulighed for at reklamere lovligt for eksempelvis poker, hvis mediet ikke har hjemme i Danmark som eksempelvis TV3, der sender fra England.