Tre soldater står vagt foran militærbase.
En ukrainsk militærbase på Krimhalvøen, 20 kilometer fra byen Simferopol belejret af russiske soldater i 2014.
Peter Hove Olesen / Politiken / Ritzau Scanpix

Krim-krisen

Tekst: Journalist Lasse Skytt, juni 2023.
Top image group
Tre soldater står vagt foran militærbase.
En ukrainsk militærbase på Krimhalvøen, 20 kilometer fra byen Simferopol belejret af russiske soldater i 2014.
Peter Hove Olesen / Politiken / Ritzau Scanpix

Indledning

Historien om Ukraine og Rusland er broget og blodig, og intet område illustrerer konflikten bedre end halvøen Krim. Under kommunismen blev Krim i 1954 overdraget fra Rusland til Ukraine, og da ukrainerne erklærerede selvstændighed fra Sovjetunionen i 1991 blev Krim-halvøen en del af det demokratiske Ukraine. Men i 2014 blev halvøen annekteret af den russiske præsident Vladimir Putin, der straks indlemmede den i Rusland. Forud var gået en længere konflikt om, hvorvidt Ukraine skulle vende sig mod Vesten eller mod Rusland. Fordi to-tredjedele af Krim-halvøens beboere er etniske russere, var argumentet fra Putin, at den burde tilhøre Rusland, og i en omstridt folkeafstemning gav 97 procent af Krim-beboerne da også udtryk for, at de ville være russiske. Men fra ukrainsk og vestlig side så man anderledes på sagen. Krim-krisen blev begyndelsen på års blodig konflikt i den sydøstlige del af Ukraine, som foreløbig kulminerede med Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022. Denne artikel zoomer ind på baggrunden for Krim-krisen, halvøens historiske betydning og dens rolle i forbindelse med krigen i Ukraine.

 

Videoklip
Konflikten i Ukraine på 100 sekunder: Forstå Europas glemte krig. DR Nyheder, 09-05-2017.

Artikel type
faktalink

Definition af Krim-krisen

Print-venlig version af dette kapitel - Definition af Krim-krisen

Hvad er Krim-krisen?

Krim er en halvø i den nordlige del af Sortehavet på cirka 27.000 kvadratkilometer, omtrent samme størrelse som Jylland. Her bor lidt flere end to mio. mennesker, og den største by på Krim hedder Sevastopol og har omtrent 400.000 indbyggere. Krims tilhørsforhold har længe været omstridt. Siden 1954 har Krim officielt hørt under Ukraine, men efter konflikterne i Ukraine i 2014 annektererede den russiske hær halvøen, som i dag de facto er en del af Rusland, selvom det ikke er anerkendt af det internationale samfund. En optælling fra 2014 viste, at næsten 60 procent af Krim-halvøens indbyggere er etniske russere, 16 procent er ukrainere, mens 10 procent er krimtatarer   – et muslimsk stammefolk, der har været bosat på halvøen siden 1200-tallet. Det fremgår af Kristeligt Dagblads artikel ”Krim er blevet meget russisk på ét år” (se kilde 1). Tallene er dog vanskelige at verificere. 

Baggrunden for Krim-krisen i 2014 var en flere måneder lang konflikt i Ukraine, som i februar det år førte til afsættelsen af den russisk-venlige præsident Viktor Janukovitj. Han var i 2010 blevet valgt på demokratisk vis, men blev reelt afsat af det ukrainske folks masseprotester, efter at han havde droppet planen om at gøre Ukraine til EU-kandidatland. USA og EU protesterede kraftigt imod Ruslands overgreb på Ukraines suverænitet, men fulgte ikke op med militære eller økonomiske sanktioner af nævneværdigt omfang. FN reagerede heller ikke, fordi Rusland brugte sin vetoret i Sikkerhedsrådet.

Årsager til Krim-krisen

Print-venlig version af dette kapitel - Årsager til Krim-krisen

Hvad er Ukraines historiske forhold til Rusland?  

Ukraines historie går tilbage til år 900, da den første statsdannelse, Kijev-Rus, opstod i det nuværende Kyiv. Det fremgår af DR’s artikel ”Forstå Ukraines blodige fortid” (se kilde 2). De næste 1.000 år var præget af omvæltninger og konflikter med nabolandene Polen og Rusland. Efter sammenbruddet af Det Russiske Imperium i 1918 blev der etableret en ukrainsk stat, men ukrainerne led under krigskommunisme og hungersnød i årtierne derefter. Anden Verdenskrig medførte jødeudryddelse og deportationer af tyskere, polakker og tjekkoslovakker, hvilket ændrede Ukraines multietniske karakter, så russerne nu udgjorde den største ikke-ukrainske befolkningsgruppe i det nye Sovjetukraine. Den russiske nationalisme kom til at fylde en del i det etnisk ukrainske område, som dog fik overdraget Krim-halvøen i 1954. Under kommunismen var Ukraine den næstvigtigste republik i Sovjetunionen efter Rusland. Da Sovjetunionen brød sammen i 1991, erklærede Ukraine sig uafhængig. I Ukraine var der ved krigens begyndelse i 2022 knap 78 procent etniske ukrainere og godt 17 procent russere. Landets officielle sprog er ukrainsk, og alfabetet kyrillisk. Sproget har ligheder med russisk, fordi de to sprog har samme rødder, men sprogene adskiller sig også på mange områder, ifølge DR’s artikel ”Forstå Ukraines blodige fortid” (se kilde 2).

Hvad ledte op til Ruslands annektering af Krim? 

Siden Ukraines selvstændighed i 1991 har der været uenighed i befolkningen og blandt politikerne om, hvorvidt Ukraine bør nærme sig Europa mod vest eller Rusland mod øst. Efter mislykkede forhandlinger med EU brød en associerings- og handelsaftale mellem EU og Ukraine sammen i november 2013. I stedet indgik Ukraines daværende præsident, Viktor Janukovitj, en omfattende økonomisk aftale med Rusland. Dette udløste demonstrationer i hovedstaden Kyiv i protest mod Ukraines tætte forhold til Vladimir Putins Rusland. Det fremgår af DR’s artikel ”Forstå Ukraines blodige fortid” (se kilde 2). Konflikten toppede i februar 2014, hvor omkring 100 personer blev dræbt under gadekampe mellem demonstranter og politi. Herefter flygtede Janukovitj til Rusland, og en midlertidig præsident og regering blev indsat af oppositionspartierne. På Krim-halvøen følte den russisk-orienterede befolkning sig truet af den politiske udvikling og krævede større selvstændighed fra Kyiv. Rusland nægtede også at anerkende de nye magthavere og annekterede Krim som følge af denne udvikling. ”Vores mål var at sikre ordentlige forhold, så befolkningen på Krim fik fri mulighed for at give udtryk for deres ønsker,” lød Putins argumentation ifølge DR’s artikel ”Forstå Ukraines blodige fortid” (se kilde 2).

Hvem vil indbyggerne på Krim gerne tilhøre?

Det er et svært spørgsmål at besvare. Flere af de meningsmålinger, der er lavet for at afklare det, er lavet af institutter, som enten støtter Rusland eller regeringen i Kyiv. De etniske russere er i flertal på Krim, og undersøgelser fra internationale meningsmålingsinstitutter har efter Ruslands annektering indikeret, at et flertal er tilfredse med Ruslands annektering. Det tyske meningsmålingsinstitut GFK lavede i marts 2014 en undersøgelse, der viste, at 70 procent af Krims indbyggere ville stemme ja til at blive en del af Rusland ved den omstridte folkeafstemning den 16. marts 2014. Det fremgår af undersøgelsen “Public Opinion Survey in Crimea” (se kilde 3). Det anerkendte Razumkov Center i Kyiv lavede i 2013 en undersøgelse, der viste, at omtrent 70 procent af indbyggerne på Krim så positivt på Ruslands geopolitiske rolle, mens blot omtrent 20 procent så positivt på EU. Undersøgelsen refereres i Washington Post-artiklen “Do Crimeans Actually Want to Join Russia?” (se kilde 4). Selvom undersøgelsen indikerede udbredt sympati for Rusland, bekræftede den dog ikke, at Krim-indbyggerne ligefrem ønskede, at Rusland annekterede halvøen.