Definition af Forsvarets Efterretningstjeneste

Hvad er Forsvarets Efterretningstjeneste?

Forsvarets Efterretningstjeneste – forkortet FE – er den militære af Danmarks to efterretningstjenester, og den hører under Forsvarsministeriet. Den anden er PET, Politiets Efterretningstjeneste, som beskæftiger sig med interne trusler mod Danmarks sikkerhed (se Faktalink-artikel PET - Politiets Efterretningstjeneste). Derimod beskæftiger FE sig med de eksterne trusler fra udlandet. Ifølge FE’s hjemmeside (se kilde 1) medvirker Forsvarets Efterretningstjeneste til at ”forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser”. Det gør man ved at ”indhente, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser”.

Oprindeligt blev tjenesten oprettet i 1950 og kaldt Forsvarsstabens Efterretningsafdeling efter en sammenlægning af Generalstabens og Marinestabens efterretningssektioner. I 1967 blev efterretningstjenesten udskilt af Forsvarsstaben og gjort til en selvstændig myndighed direkte under Forsvarsministeriet. Samtidig skiftede tjenesten navn til det nuværende Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). FE har hovedkontor ved Kastellet i København samt afdelinger flere andre steder i landet. Siden 2020 har chefen for FE heddet Svend Larsen. Han efterfulgte Lars Findsen (FE-chef 2015-2020), efter at denne blev hjemsendt og siden varetægtsfængslet for læk af højt klassificerede oplysninger.

FE får cirka en milliard kroner om året. Det er hemmeligt, hvordan pengene bliver brugt, og hvor mange ansatte FE har.