Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og tidligere FE-chef Lars Findsen var begge tiltalt for at røbe statshemmeligheder.
Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix

FE – Forsvarets Efterretningstjeneste

Journalist Lasse Skytt, november 2023.
Top image group
Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og tidligere FE-chef Lars Findsen var begge tiltalt for at røbe statshemmeligheder.
Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix

Indledning

Fortrolighed er et nøgleord i arbejdet hos Forsvarets Efterretningstjeneste – forkortet som FE. Efterretningstjenesten står for at forhindre eksterne trusler fra udlandet, der kan true Danmarks sikkerhed. For at udføre det arbejde må FE ofte arbejde i det skjulte og indhente oplysninger via bl.a. overvågning og aflytning. Under Den Kolde Krig fokuserede FE særligt på truslen fra Sovjetunionen og Warzawapagten, men især efter den 11. september 2001 er arbejdet i højere grad blevet rettet mod terrortrusler og cyberangreb. Sideløbende med FE’s hemmelige arbejde i ind- og udland er der imidlertid også dukket en række sager op i de senere år, som er opstået, fordi personer hos FE enten har brudt tavshedspligten, eller fordi efterretningstjenestens overvågningsmetoder ikke har levet op til loven. Det gælder f.eks. den såkaldte FE-sag, hvor den hjemsendte, og en overgang varetægtsfængslede, FE-chef Lars Findsen og den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen begge var tiltalt for at have røbet statshemmeligheder. I lang tid var der dog usikkerhed om, hvad de i virkeligheden havde gjort eller sagt, særligt fordi klassificeringen af sagernes indhold skabte debat om, hvorvidt en mulig retssag kunne køre for åbne eller lukkede døre. I sidste ende blev sagerne droppet i november 2023, hvilket fik eksperter til at bruge udtryk som ”dårlig dømmekraft” og ”danmarkshistoriens største efterretningsskandale”.

Videoklip

Sådan endte Danmark i historisk stor spion-skandale. Indslag produceret af DR i 2022. Indslaget er produceret før der blev rejst tiltale mod Claus Hjort Frederiksen. 

 

Artikel type
faktalink

Definition af Forsvarets Efterretningstjeneste

Print-venlig version af dette kapitel - Definition af Forsvarets Efterretningstjeneste

Hvad er Forsvarets Efterretningstjeneste?

Forsvarets Efterretningstjeneste – forkortet FE – er den militære af Danmarks to efterretningstjenester, og den hører under Forsvarsministeriet. Den anden er PET, Politiets Efterretningstjeneste, som beskæftiger sig med interne trusler mod Danmarks sikkerhed (se Faktalink-artikel PET - Politiets Efterretningstjeneste). Derimod beskæftiger FE sig med de eksterne trusler fra udlandet. Ifølge FE’s hjemmeside (se kilde 1) medvirker Forsvarets Efterretningstjeneste til at ”forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser”. Det gør man ved at ”indhente, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser”.

Oprindeligt blev tjenesten oprettet i 1950 og kaldt Forsvarsstabens Efterretningsafdeling efter en sammenlægning af Generalstabens og Marinestabens efterretningssektioner. I 1967 blev efterretningstjenesten udskilt af Forsvarsstaben og gjort til en selvstændig myndighed direkte under Forsvarsministeriet. Samtidig skiftede tjenesten navn til det nuværende Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). FE har hovedkontor ved Kastellet i København samt afdelinger flere andre steder i landet. Siden 2020 har chefen for FE heddet Svend Larsen. Han efterfulgte Lars Findsen (FE-chef 2015-2020), efter at denne blev hjemsendt og siden varetægtsfængslet for læk af højt klassificerede oplysninger.

FE får cirka en milliard kroner om året. Det er hemmeligt, hvordan pengene bliver brugt, og hvor mange ansatte FE har.

Fakta om Forsvarets Efterretningstjeneste

Print-venlig version af dette kapitel - Fakta om Forsvarets Efterretningstjeneste

Hvad var FE’s opgaver under Den Kolde Krig?

Efter Anden Verdenskrig var det FE’s primære opgave at indsamle, bearbejde og formidle informationer af betydning for Danmarks sikkerhed om forhold i lande, der var medlemmer af Warszawa-pagten – Sovjetunionens daværende pendant til NATO. Disse oplysninger blev dog ikke kun brugt af de danske myndigheder, men også videregivet til Danmarks allierede. F.eks. bidrog FE under Den Kolde Krig med informationer til USA både under Cuba-krisen i 1961 og under opstanden i Tjekkoslovakiet i 1968. Fra slutningen af 1970’erne fik FE også til opgave at indsamle efterretninger fra og om områder, hvor danske soldater var eller kunne forventes at blive udsendt til. Dette arbejde skulle hjælpe med at opretholde de udsendte styrkers sikkerhed, som det fremgår af bogen ”Spionernes krig” (se kilde 2).

Hvad er FE’s opgaver i nyere tid?

Da Muren faldt i 1989, var det ikke længere FE’s primære opgave at indsamle oplysninger fra de kommunistiske lande, der under Den Kolde Krig var blevet anset for at udgøre den største trussel mod Danmark. Nu blev det i stedet FE’s primære opgave at indsamle endnu flere efterretninger om de lande, hvor Danmark havde eller kunne tænkes at få militære styrker udstationeret. I 1990’erne gjaldt det f.eks. de steder i det tidligere Jugoslavien, hvor danske soldater var udsendt under Balkankrigene. Efter terrorangrebene mod USA den 11. september 2001 blev samarbejdet med andre landes efterretningstjenester styrket, især i forbindelse med forebyggelse og opklaring af terrorisme. I dag hjælper FE desuden Udenrigsministeriet med at vurdere terrortrusler i en række lande og varsler mod konkrete trusler mod danske interesser.

Hvordan foregår den politiske kontrol med FE?

I det danske demokrati føres der løbende tilsyn med det arbejde, der udføres af offentlige myndigheder – fra politikere til offentlige organisationer. Det gør man for at kontrollere, at de udfører deres arbejde i henhold med loven, og sådan at borgerne kan få indblik i deres arbejde. I 1964 blev det såkaldte Wamberg-udvalg nedsat af Folketinget. Det var et kontrolorgan, som skulle holde øje med, at PET og senere også FE overholdt loven i deres arbejde. I starten af 2010’erne opstod stor debat om Wamberg-udvalget og kontrolorganets indsats – eller mangel på samme. Folketinget vedtog i 2013 den såkaldte FE-lov (se kilde 3), der trådte i kraft året efter. Wamberg-udvalget blev erstattet af et særligt tilsynsorgan kaldet Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), som holder øje med, at FE (og PET) overholder reglerne om ”behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer”. På regeringens vegne varetager Forsvarsministeren desuden den overordnede kontrol med FE. Desuden er FE underlagt kontrol af Folketingets Ombudsmand og domstolene. (Se også Faktalink-artikel ”PET - Politiets Efterretningstjeneste” - åbner i nyt vindue)

BOKS: Tal og grafer

Der findes ikke en offentlig tilgængelig opgørelse af antallet af medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. Men på FE’s hjemmeside (se kilde 4) fremgår det, at den største medarbejdergruppe i FE er akademikere, som samlet udgør godt 40 procent af de ansatte. De militært ansatte udgør cirka 15 procent, hvoraf godt halvdelen er officerer. Ca. to ud af tre af FE’s medarbejdere arbejder direkte med de efterretningsmæssige opgaver, mens de øvrige arbejder med udviklingsopgaver og sidder i støttefunktioner.