Hvilke sprog, religioner og etniske grupper er der i England?

De fleste af indbyggerne i England er efterkommere af indvandrede keltere, romere, saksere, skandinaver, jøder og normanner. Mange englændere er udvandret siden slutningen af 1800-tallet, blandt andet til USA, Canada og Australien. De seneste 50 år er der dog kommet en del indvandrere til England fra de tidligere kolonier, især fra Indien, Caribien, Pakistan, Bangladesh og Afrika. Desuden kommer der stadig en del indvandrere fra Irland, Australien, New Zealand og USA. I de større byer i England er der mange indbyggere med baggrund i Caribien, Pakistan, Indien, Bangladesh og en række afrikanske lande. Desuden er der en del indvandrere fra Polen og andre lande i Central- og Østeuropa.
Omkring 70 % af indbyggerne i England er kristne, især anglikanere, men også metodister, romersk-katolske og ortodokse. Desuden er der op mod 5 % muslimer og mindre grupper af hinduer, sikher, jøder og buddhister. Ateister (mennesker, der ikke tror på noget guddommeligt) udgør over 20 % af befolkningen.